Investice do úspěšných německých fondů

ERGO pojišťovna nabízí od 15. července díky produktu ERGO Renta možnost profitovat z investic do vysoce úspěšných německých fondů. Společnost ERGO touto nabídkou reaguje na regulaci technické úrokové míry ze strany České národní banky platnou od 15. července 2013.Pojišťovna ERGO (dříve Victoria Volksbanken pojišťovna) nabízí novou variantu životního pojištění v České republice. „Jedná se o inovaci v podobě investičního důchodového pojištění kombinovaného s připojištěními. Naši klienti mají v porovnání s klasickým životním pojištěním možnost dosáhnout vyššího zhodnocení vlastních úspor a současně se zajistit proti rizikům v průběhu celého života,“ řekl Pavel Chmelík, předseda představenstva ERGO pojišťovny, a.s., a dále dodal: „Jako jediný poskytovatel na domácím trhu nabízíme klientům možnost investovat do fondů MEAG, které nepřetržitě od roku 2003 získávají v oboru financí jedno prestižní ocenění za druhým. Kromě toho jsou peníze našich klientů investovány do z finančního hlediska nejsilnější a nejstabilnější evropské země.“ MEAG je společným správcem majetku společností ERGO a Munich Re a jedním z největších investorů v evropském finančním sektoru s více než dvacetiletou tradicí. Nový produkt ERGO Renta bude v Česku prodáván výhradně partnerskou organizací ERGO Pro.

Produkt je alternativou ke klasickému životnímu pojištění. Pojišťovny obecně mohou od 15. července 2013 garantovat technickou úrokovou míru jen v maximální výši 1,9 % ročně. Tato změna ovlivňuje nabídky klasického životního pojištění. Pro některé klienty je současná nízká úroková míra pro dlouhodobé spoření jen málo atraktivní. Díky novému produktu ERGO Renta se však společnost ERGO odlišuje oproti konkurenci. A to nejen ve zmiňované možnosti investic do německých MEAG fondů, nýbrž také díky možnosti uzavřít různá připojištění. Například úrazové pojištění partnera s padesátiprocentní slevou nebo varianta s garancí návratnosti zaplaceného pojistného. Produkt ERGO Renta má i další specifika
a výhody: rozhodne-li se klient pro investici u společnosti ERGO, má možnost spolurozhodovat při investování svých finančních prostředků. Například může 20 % investovat do nabízených garantovaných fondů, jako jsou české státní dluhopisy, 50 % do fondu MEAG a 30 % do fondu Conseq.

O ERGO Austria International AG a ERGO Versicherungsgruppe AG

ERGO pojišťovna je dceřinou společností společnosti ERGO Austria International se sídlem ve Vídni, člena pojišťovací skupiny ERGO Versicherungsgruppe AG v Německu. Pojišťovací holdingová společnost ERGO Austria plní v rámci skupiny CEE funkci specialisty pro spolupráci s bankami. Ke koncernu patří operativně činné pojišťovny ERGO Versicherung AG a BANK AUSTRIA Versicherung AG. ERGO Austria je pátou největší pojišťovací skupinou na rakouském trhu. V současnosti je zastoupena dceřinými společnostmi v šesti zemích centrální a východní Evropy. Další informace na www.ergo-austria.com.

ERGO je jednou z největších pojišťovacích skupin v Německu a Evropě. Celosvětově je tato skupina zastoupena ve více než 30 zemích a soustředí se především na regiony Evropy a Asie. ERGO nabízí široké spektrum pojistných a spořicích produktů
a dalších služeb. Ve své vlasti, Německu, patří ERGO ve všech oborech k vedoucím poskytovatelům. Cca 48 000 lidí pracuje pro skupinu jako zaměstnanci nebo jako samostatní zprostředkovatelé. V roce 2012 společnost ERGO přijala pojistné přes 18 mld. eur a svým klientům poskytla pojistná plnění ve výši cca 17 mld. eur. ERGO patří k Munich Re, jednomu z vedoucích zajistitelů a nositelů rizika na světě. Více na www.ergo.com.