Někteří se nám před lety smáli…

!cid_part14_04030702_08050207@iprosperitaCOOP je ryze český, efektivní a stabilizovaný systém. Je vystavěn na principech družstevnictví. A je úspěšný. Značka, která má zvuk. Její součástí je COOP Centrum družstvo, které bylo založeno v roce 1993 a do obchodního rejstříku bylo zapsáno 21. ledna 1994. Členskou základnu tvoří 35 družstev a Svaz českých a moravských spotřebních družstev. V prodejnách COOP zejména na venkově se nejen nakupuje, ale soustřeďuje se zde společenský život se vším všudy – lidé se tu ráno pozdraví, prohodí pár slov o tom, co se kde děje, vyřídí si poštovní služby, finanční transakce, nakoupí podle letáků v akci, dobijí si mobil, seženou zde i vyhrazené léky, vsadí sázenku Sportky…
Mnohým aktivitám vtiskl pečeť praktičnosti Ing. Josef Holub, generální ředitel COOP Centrum družstvo.
Jaká jsou vaše COOP nej?
Je toho dost, podnikatelská filozofie se piluje v čase podle toho, jak se mění život v regionech a podle toho, co potřebuje trh. Dnes je Skupina COOP, kam patří i naše společnost, největším provozovatelem prodeje potravin ve venkovském prostoru v České republice. Velkou část zisku z provozu městských prodejen věnujeme na podporu obchodů na venkově. Ne vše, co máme za sebou, hodnotíme v superlativech. Víme jediné – pracujeme, učíme se z chyb a omylů, ale podnikáme poctivě.
Začínali jste s vizí solidnosti, spolehlivosti, a hlavně s dávkou průbojné energie…
Tržní prostředí se začátkem 90. let u nás formovalo, pravidla vznikala za pochodu, v té době se u nás zabydlilo několik silných zahraničních obchodních řetězců. V prostoru s těmito charakteristikami jsme měnili naše Jednoty. Někdo nás označoval za snílky, někteří nás varovali, další se nám smáli. Během dvou let jsme se ale stali největším obchodním subjektem v ČR. A u toho zůstalo.
Neodrazovaly vás nedokonalé zákony, neživotná pravidla Bruselu a tvrdá konkurence?
Ne. Nikdy jsme neslevili z toho, co jsme si předsevzali. Naším cílem je posilovat to, co nás od ostatních odlišuje. Je to národní základ družstevních prodejen s téměř 130letou historií, využívání možností jednotlivých krajů a zvyklostí v nabídce zboží, a blízký kontakt se zákazníkem. Více než polovina našich dodavatelů jsou výrobci toho kterého kraje. Stali jsme se tak největšími prodejci regionálních produktů. Práci dáváme lidem z okolí, peníze tak zůstávají v místě. Rozhodli jsme se přispívat k rozvoji vesnic, aby se tam lidem dobře žilo. Zákazníkům chceme být dobrým sousedem.
Zaměstnáváte převážně ženy, to asi není jen tak?
Je to složitá otázka, odpověď na ni vychází z letité praxe. Ženy do prodeje prostě patří. Život v menších obcích má svá specifika a svá pravidla, snažíme se je akceptovat, využít potenciál. Snažíme se respektovat možnosti, potřeby, prostě – dokážeme se s nimi domluvit tak, aby vzájemná motivace k práci byla ku prospěchu všem. K tomu máme jeden benefit, který nenabízí v ČR žádný jiný řetězec – každý rok organizujeme soutěž COOP Sympatika jako poděkování těm nejlepším.
Vaše strategie je přímočará a váže se k přednostem družstevního podnikání. Oč jde především?
Podařilo se nám udržet pozici spotřebního družstevnictví na domácím trhu tak, že se profilujeme jako systém ryze českých firem ve venkovském prostoru a menších sídelních celcích a zásobujeme obyvatelstvo kvalitním zbožím v přiměřených cenách. Náš obrat za celou naši historii činí 175 miliard korun. Pod správou nákupní centrály COOP Centrum jsou družstevní maloobchodní franchisingové řetězce COOP TIP, TUTY, DISKONT a STAVEBNINY.
Od roku 2000 je COOP Centrum členem nadnárodní nákupní aliance COOP EURO, a.s., sdružující nákupní centrály českých, slovenských, maďarských a bulharských spotřebních družstev. V tomto rámci se tvoří společný nákup, vyjednáváme obchodní podmínky, zejména s mezinárodními dodavatelskými subjekty, rozvíjí se tvorba vlastních značek, kterou reprezentuje privátní značka COOP Premium.
Spotřební družstva mají blízko k sociálnímu podnikání, proto jsme vhodný partner pro systémová řešení na venkově.
ptala se Eva Brixi