Jak žijí ženy po ztrátě manžela

Podle nejnovější demografické studie Allianz zůstávají ženy ve stáří samy, protože se dožívají vyššího věku než jejich většinou starší manželé. Až 61 procent žen přiznalo, že smrt manžela pro ně znamenala také finanční problémy. Řešením je větší zájem žen o vlastní finance a doplňkový zdroj příjmů na stáří, jako jsou penzijní připojištění, či životní pojištění.

Jaroslava oslavila svoji šedesátku ještě ve svém domě ve východních Čechách, ve kterém spolu s manželem prožila posledních 20 let, polovinu trvání doby jejich manželství. Nové bydlení si postavili na důchod ještě v době, kdy byli ekonomicky aktivní a neváhali se zadlužit. Další narozeniny v něm však již neoslaví. Její manžel zemřel před pár měsíci ve věku 72 let a Jaroslava tak zůstala vdovou odkázanou sama na sebe. Jelikož se o finance vždy staral muž, sama nebyla schopna doplatit hypotéku na dům a pro narůstající dluhy jej musela prodat. Sen o poklidném stáří v domku se zahrádkou se rychle rozplynul.

Bohužel, Jaroslava není jedinou ženou, která po smrti manžela zůstala chudá a sama. Podle expertů na demografii ze skupiny Allianz, starší ženy čelí větší míře rizika chudoby až v 27 z 34 zemí OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. V těchto zemích se v chudobě ocitlo téměř 15 procent žen a pouze 11 procent mužů.

Studie skupiny Allianz ukazuje, že změna statusu z vdané na rozvedenou, vdovu, nebo jinak osamocenou ženu je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují míru chudoby slabšího pohlaví, zejména pak ve starším věku. Nejčastěji se tento status mění právě při smrti manžela, když se z manželky stává vdova. Ale proč se tento problém týká hlavně žen? „Odpověď je třeba hledat ve dvou důvodech. Prvním z nich je skutečnost, že ženy žijí déle a druhým je kulturní faktor, který způsobuje, že muži si obvykle berou mladší ženy,“ vysvětlila Alicia Munnell, ředitelka centra pro důchody Allianz.

V ekonomicky vyspělých zemích dosahují ženy průměrného věku 80,42 let, zatímco muži se dožívají jen 73,41 let. Rozdíly jsou citelné i ve věku při vstupu do manželství, protože muži se obecně žení starší. Ve Francii a Velké Británii je tento rozdíl 1,8 roku, v Německu 2,7 roku a v Itálii je průměrný věk mužů vstupujících do manželství dokonce vyšší o 3,3 roku než u žen. „Výsledkem je větší počet vdov než vdovců, které často prožijí poslední část svého života osamocené bez manžela a následně i bez peněz,“ konstatuje Munnel.

Důkaz, že smrt manžela má velký dopad na finanční status vdov, podává i průzkum, který je součástí studie. Ten se uskutečnil mezi 2200 ženami zemí OECD ve věkové skupině 24 až 75 let. V něm 61 procent žen přiznalo, že smrt jejich manžela s sebou přinesla i finanční problémy.

Způsobuje je dále skutečnost, že důchody žen jsou nižší než mužů. Ženy často pracují za nižší mzdu a několik let navíc tráví mimo pracovní prostředí v době, kdy se staraly o děti, nebo příbuzné, kteří zůstali na jejich pomoc odkázáni. Dalším důvodem je častý nezájem žen o finanční záležitosti rodiny, které ponechávají na bedrech manžela. „Po jeho smrti se tak dostávají do finančních problémů, které jsou způsobeny jejich slabší finanční gramotností,“ dodala Alicia Munnel.

Řešením je větší zájem žen o vlastní finance už během života manžela. Je důležité se zajímat například o svůj důchod už v mládí a v každém okamžiku vědět, v jakém stavu se úspory právě nacházejí. Jelikož státní důchod nemusí garantovat udržení životního standardu na předešlé úrovni, je výhodné myslet i na doplňkový zdroj příjmů na stáří. Ideálním řešením jsou v takovém případě soukromé úspory v penzijních fondech či vhodně nastavené životní pojištění založené v mladém věku.

Experti ze skupiny Allianz proto připravili seznam nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí i starší ženy při plánování zabezpečení na důchod.

„Můj manžel ještě vydělává a velmi slušně, takže jsem zabezpečená i já.“

Buďte opatrná. Míra rozvodovosti se neustále zvyšuje – například v Česku se rozpadá téměř každé druhé manželství, a také průměrný věk mužů je nižší, než žen. Nespoléhejte proto na skutečnost, že manžel se o vás ve stáří postará. Také rozvod má vliv na výši penze. Ženy kvůli němu totiž mohou v důchodu mít v průměru o 7,1 procenta peněz měsíčně méně, než kdyby žily s manželem. Doplácejí, podobně jako v případě ovdovění, na to, že vydělávají méně a kvůli starosti o rodinu pracují také kratší dobu. I proto se ve stáří kvůli nižším penzím mnohem častěji než muži propadají do chudoby.

„O podobné záležitosti se nestarám. Nějak to už dopadne.“

Tento přístup se může později ženám značně vymstít. Vzhledem ke komplikovanosti důchodových systémů a neustálým změnám v nich je dobré se o svůj důchod zajímat v předstihu a vždy vědět, v jakém stavu se vlastní úspory právě nacházejí.

„Věk odchodu do důchodu je již nedaleko, takže na penzi si spořit už nemusím, stejně to nestihnu.“

 V dnešní době stát v důsledku nepříznivých demografických změn neustále prodlužuje věk odchodu do důchodu. Takže i přesto, že je vám třeba víc než 50 let, se vám může stát, že tak brzy na penzi „nedosáhnete“. A nezapomínejte, že každý měsíc, o který odejdete do důchodu dříve, než je stanoveno, se negativně podepíše na výši vaší penze.

„Nepracuji, protože se starám o nemocné rodiče, později mi to stát zohlední.“

Měli byste si zkontrolovat, jaká přesná pravidla platí pro váš důchod, pokud se staráte
o nemocné příbuzné. Často se stává, že se bere v úvahu nejen délka, ale i úroveň péče.

„Vystačím i s menším důchodem, spořit nepotřebuji.“

Starat se o domácnost, platit účty a nákup potravin může být pro jednoho člověka velmi náročné. Je proto důležité mít na stáří odložené úspory, nejlépe v penzijním připojištění, důchodovém spoření či v životní pojistce.

„Starala jsem se dlouho o děti a je pro mě po tolika letech velmi těžké znovu se začlenit do pracovního procesu.“

Je pravda, že pro některé ženy může být opětovné začlenění do pracovního procesu na stejné pozici mnohdy velmi náročné. Spokojí se proto často s méně placenou prací nebo prací na částečný úvazek. Ale nízký příjem zpravidla znamená nízkou penzi. Je proto výhodné myslet i na doplňkový zdroj příjmů na stáří, jako jsou například penzijní fondy či životní pojištění. Nejlepší radou je vrátit se do práce co nejdříve a na původní pozici.

(tz)