Služba VZP pro zapomětlivé plátce. Upozorní je SMS

Je to další důkaz o tom, že Všeobecná zdravotní pojišťovna se chce chovat ke svým partnerům co nejpřívětivěji. Pro ty, kteří krátkodobě nezaplatili zdravotní pojištění, protože třeba v návalu jiných povinností zapomněli, se chystá spustit novou službu. Pomocí zpráv SMS či e-mailu obdrží zdarma upozornění, které jim umožní zaplatit dříve, ještě než by jim k dlužné částce naběhlo penále nebo by se dále zvýšila.

Nová služba by mohla ročně prospět zhruba 100 tisícům klientů VZP – plátců pojistného. Do provozu bude nabíhat postupně. Nejprve se počítá s pilotním projektem pro okresy Mladá Boleslav a Ústí nad Labem. V první etapě budou obesíláni výhradně samoplátci pojistného, tedy osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. V dalších etapách budou oslovováni i zaměstnavatelé.

Spuštění pilotního projektu je plánováno v příštích dnech – do konce ledna 2014. Kromě zpráv SMS a e-mailů chce VZP výhledově rozesílat upozornění i do datových schránek plátců pojistného.

Rozšiřování nové služby do zbytku republiky bude záviset na vyhodnocení pilotní části. Reálné odhady počítají s tím, že by VZP po plném spuštění projektu mohla touto cestou získat od plátců zhruba 50 milionů korun ročně, které by jinak musela zdlouhavě vyměřovat a případně i vymáhat.

Doposud obesílala VZP všechny dlužníky v průměru jedenkrát ročně dopisem. To už ale velké části z nich naběhlo k dlužné částce pojistného i penále, kterému se díky nové operativní službě budou moci snadno vyhnout nebo předejít jeho nárůstu.

Úspěch projektu závisí mimo jiné na tom, zda budou mít plátci pojistného v databázi VZP aktualizované kontakty – číslo mobilního telefonu či adresu e-mailu. I ve svém vlastním zájmu by si měli zkontrolovat, zda má pojišťovna jejich aktuální údaje pro elektronickou komunikaci.

(tz)