Téměř každý druhý manažer si není jistý svým rozhodnutím

Vypadá váš šéf sebejistě? Možná to vás jen hraje. Podle studie Harvard Business Review lidé v byznysu postrádají jistotu při důležitých rozhodnutích. Průzkum společnosti Harvard Business Review odhaluje, jaký vliv mají data a spolupráce na důležitá rozhodnutí.
Společnost QlikTech, (NASDAQ: QLIK), lídr v oblasti zaměřené na uživatelem řízené Business Intelligence (BI), zveřejnila výsledky studie odhalující, že 42 % manažerů nejvýznamnějších globálních společností si není jisto některými svými rozhodnutími, protože jim chybí informace a nebo k nim mají špatný přístup. Z průzkumu, který pro QlikTech provedla společnost Harvard Business Review Analytics Services, také vyplynulo, že pouhých 13 % respondentů si je svými rozhodnutími jisto.

Průzkumu se v srpnu loňského roku zúčastnilo 442 vedoucích pracovníků, manažerů a ředitelů společností ze Severní Ameriky, Evropy, Asie a Oceánie. Výzkum mapoval, jakou míru jistoty mají vedoucí pracovníci v rozhodnutích, na základě dat a informací, jež mají k dispozici.

Studie nastolila několik hlavních témat včetně dostupnosti a přístupu k datům pro účely důležitých rozhodnutí. Dotýkala se také tématu kvality interních a externích dat jako prvku, který snižuje míru jistoty v rozhodnutích.

Téměř polovina respondentů tvrdila, že důležitá rozhodnutí ovlivňují organizační bariéry a 45 % dotázaných uvedlo, že se tajných rozhodování neúčastní ty správné osoby.  43 % dotazovaných označilo za největší překážku přehnané spoléhání se na zkušenosti ze strany vrcholového vedení a 42 % také zmínilo nedostatečnou spolupráci jako další bariéru.

Data jsou nyní daleko lépe přístupná a pomáhají při tvorbě důležitých rozhodnutí. Průzkum ukazuje, že informace hrají zásadní roli v míře jistoty,“ říká Marcin Mazur ze společnosti QlikTech. „V dnešní době, kdy je citelný tlak na rychlost správné volby v reálném čase s pomocí aktuálních dat, potřebují vedoucí pracovníci při rozhodování aktualizovaná, přesná a relevantní data, přístupná v reálném čase. Sdílení analýzy dat s kolegy během spolupráce může být klíčovým faktorem potřebným pro vybudování jistoty při rozhodování.

(tz)