Tátové vítáni

Letos je poprvé udělována nová značka kvality „Tátové vítáni“. Značka je nově udělována zaměstnavatelům, kteří podporují aktivní otcovství a umožňují tak otcům dobře slaďovat pracovní a soukromý život. Jako první ji získaly společnosti dm drogerie, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, KPMG, SAS a Scio.

Z průzkumu v rámci projektu Tátové vítáni mezi HR manažery firem vyplývá, že tři čtvrtiny firem při oslovování rodičů v rámci interní komunikace, vždy myslí i na otce. 20 % zaměstnavatelů má pak na interní komunikaci s otci dokonce přímo vypracované vnitřní organizační normy. Nejčastějším a také nejžádanějším benefitem, který v dnešní době nabízejí společnosti svým zaměstnancům – otcům je časová flexibilita.

dm drogerii byla udělena značka Tátové vítáni zejména za možnost otců vzít si neplacené volno v době narození potomka i z důvodu účasti u porodu a také za podporu možnosti zůstat s dítětem na rodičovské dovolené. Společnost KPMG byla oceněna za poskytování flexibilní pracovní doby a školení zaměstnanců v oblasti time managementu a slaďování pracovního a soukromého života.  Knihovna Jiřího Mahena v Brně si značku získala vedle neplaceného volna v době narození potomka i z důvodu účasti u porodu také nabídkou finančních půjček na zařízení bytu či v tíživých životních situacích. Firma SAS zaujala otcovskou – placeným volnem v době narození potomka a také připravovaným průzkumem individuálních potřeb zaměstnanců při tvorbě nových benefitů. Společnost Scio zase vedle poskytování časové flexibility také možností daňového či právního poradenství.

Značku „Tátové vítáni“ uděluje Liga otevřených mužů (LOM) a Unie center pro rodinu a komunitu (Unie). Značka vznikla za přispění Fatherhood Institute UK a českých zaměstnavatelů ze státního, soukromého i neziskového sektoru. Má podporovat aktivní otcovství a napomáhat jeho rozvoji vytvářením podmínek v pracovním prostředí.

www.tatovevitani.cz

 

 

 

 

 

Liga otevřených mužů (LOM) se zaměřuje na kvalitu života dnešních mužů a v oblasti propagace aktivního otcovství se angažuje od svého vzniku v roce 2006.

Stránky Ligy: www.ilom.cz

Unie center pro rodinu a komunitu sdružuje komunitní, rodinná a jinak zvaná centra pro rodinu a podporuje jejich iniciativy pro zvyšování kvality v různých oblastech společenského života. Přijímá také vůdčí roli v transformaci mateřských a rodinných center na centra komunitní, poskytující profesionální služby v sociální a vzdělávací oblasti.

www.uniecenter.cz