Místo konkurenční řevnivosti přátelství i obchodní spolupráce

sléhaBáječná soutěž Česká chuťovka se připravuje na nový ročník. Znám několik firem, které se na utkání o vítězství cíleně energicky připravují. Že to zní neuvěřitelně? Ale je to tak. Projekt, který se zrodil z nápadu a odvahy, získal zvuk a velkou přízeň českých potravinářů. Na naše stránky jsem opět pozvala Ing. Josefa Sléhu, CSc., aby se s vámi podělil o nové informace, názory, přání:
Česká chuťovka průběžně sbírá body. Firmy, které získaly ocenění, se jím po právu chlubí. Máte z toho radost?
Mám z toho pochopitelně velkou radost. V tomto směru jsme zaznamenali oproti předchozím ročníkům poměrně zřetelný posun. Značka Česká chuťovka, stejně tak jako značka Dětská chuťovka, nejsou dotovány z veřejných rozpočtů, a nemůžeme jít proto cestou masivní reklamy v řádu desítek či stovek milionů, aby se dostaly do povědomí veřejnosti jako některé jiné státem podporované značky. Naše filozofie je jiná, shrnuli jsme ji do sloganu „Česká chuťovka – značka, která si na nic nehraje“. Vše, co má toto ocenění spotřebiteli sdělit, je srozumitelně obsaženo už v jeho názvu – jde o českou potravinu, která zaručeně chutná. Nemusíme tedy smysl značky vysvětlovat prostřednictvím drahých reklamních kampaní a vystačíme si s vlastními nástroji typu facebook či webové stránky a také nám vydatně pomáhají jak mediální, tak i další partneři celého projektu.
Nejkratší a nejúčinnější cestou k informování spotřebitele však je, když výrobce značkou Česká či Dětská chuťovka označí přímo své potraviny a využívá toto důležité sdělení také ve svých distribučních a reklamních kanálech. K našemu potěšení si stále víc výrobců začíná uvědomovat, že získání značky je sice vynikající úspěch, ale tuto informaci je nutné také donést až ke spotřebiteli – teprve pak se kruh takzvaně uzavře a toto prestižní ocenění pomáhá výrobek také lépe prodávat. Pozitivní příklady vyšších prodejů díky získání České chuťovky jsme měli už dříve, nyní jich ale výrazně přibývá.
Jak se chystáte na další ročník? Co chuťovku obohatí?
Prvních pět ročníků České chuťovky bylo ve znamení hledání optimálního nastavení pravidel soutěže, budování profesionálního zázemí společně se všemi partnery, podařilo se stabilizovat respektované složení obou hodnotitelských komisí, rozšířit tým spolupracujích subjektů a osobností, a to vše na bázi téměř čistého entuziazmu všech zúčastněných. Přitom se dokážeme vzájemně respektovat a spolupracovat doslova synergicky v atmosféře, která je dle mého zcela výjimečná. Vítězové posledních ročníků si zejména toto neuvěřitelně dělné a přátelské ovzduší vždy vychutnávali na slavnostních vyhlášeních, kde přebírají svá ocenění. Místo konkurenční řevnivosti se na nich vedou zapálené diskuze, navazují četná nová přátelství a často se rodí i nová obchodní spolupráce.
Domníváme se, že nyní se model celého projektu vyprofiloval do zralé a životaschopné podoby a naším cílem je především udržet jeho profesionální úroveň, nezávislost, respekt odborné i laické veřejnosti a ještě více jej dostat do povědomí českých potravinářů i spotřebitelů. Za velké uznání a pomoc celému projektu považuji opětovné udělení záštity předsedy Senátu ČR pana Milana Štěcha a možnost setkat se s úspěšnými výrobci na slavnostním předávání ocenění 22. října 2014 již podruhé v reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce. Budeme také pokračovat v již osvědčených způsobech prezentace obou značek, v síti SPAR proběhne na podzim zase spotřebitelská soutěž prostřednictvím vítězných výrobků, máme v plánu ještě více využít moderních komunikačních prostředků, jako je facebook, zejména pro zviditelnění značky Dětská chuťovka, kde si o to role dětí coby porotců přímo říká. Rádi také využijeme každou novou zajímavou možnost zviditelňování značky Česká chuťovka, jako bude například společná expozice jejích držitelů na dubnovém veletrhu VÍNO & Destiláty na holešovickém Výstavišti, kde nám organizátoři právě pro zvuk, jaký už si značka vydobyla, nabídli výhodné podmínky účasti.
Chtěli bychom také sehrát jakousi aktivní roli v marketingovém propojení menších a středních pivovarů s výrobci typicky českých a regionálních potravin v návaznosti na cestovní ruch – nad konkrétní možnou podobou těchto budoucích aktivit jsme se spojili s občanským sdružením Gastronomia Bohemica a budeme společně hledat schůdné cesty i další dělné partnery. Nejde o nějakou umělou snahu zvenčí, snažíme se tak naopak reagovat na potřeby výrobců, kteří cítí v této oblasti značný dluh a mnohdy ne příliš účelné či účinné vynakládání prostředků ze strany státu. Tak nám v tom držte palce!
Nač byste měl chuť v souvislosti se soutěží?
To jste mě nejen zaskočila, ale i rozesmála. Samozřejmě v dobrém. Já se ničemu novému nebráním, ale mé chuťové buňky jsou nastaveny především na tradiční českou kuchyni a tradiční poctivé české potraviny. Což sice zní možná konzervativně, ale sama dobře víte, že sehnat skutečně poctivé a „nešizené“ české potraviny není vždy tak úplně snadné. Hlavně také proto, že při někdy až neúměrném tlaku ze strany spotřebitelů a potažmo obchodu na co nejnižší ceny jsou výrobci kolikrát nuceni téměř proti své vůli dávat na trh i takové výrobky, které za chutí těch původních v lecčem zaostávají. Pak lidé paradoxně sice ušetří v řetězcích, ale mnohem víc pak vydají na farmářském trhu za kolikrát předražené potraviny mnohdy i pochybné kvality a původu. Takže raději ať má Českou chuťovku co nejvíc opravdu kvalitních potravinářských výrobků, ať už tradičních, či inovovaných, za přiměřenou cenu a lidé si je mohou koupit v běžné obchodní síti, a hlavně si na nich pochutnají!
Čím se podle vás vyznačují české výrobky a české chutě?
Nebudu hovořit o všech českých výrobcích, ale řekněme o těch, které každoročně soutěží o Českou či Dětskou chuťovku, a to jsou pochopitelně jen takové potraviny, na které jsou výrobci opravdu hrdí a věnují jim tu nejvyšší péči. Po zkušenostech z předchozích ročníků bych je rozdělil do dvou základních skupin. Jednak to jsou potraviny, které svou povahou navazují na ty nejlepší domácí tradice a vycházejí z původních receptur, dodržují originální technologické postupy, a vycházejí tak vstříc současné nostalgii českých zákazníků po skutečně typicky českých potravinách. A na druhé straně novinky, které se snaží obohatit trh inspirací, třeba i módními světovými trendy či snahou o zdravý životní styl, ale i tam je možné pozorovat určitou snahu o návaznost v nejlepším slova smyslu na české tradice a jejich zohlednění.
Český spotřebitel je, mohu-li to říci trošku obecně, ve svých chutích poměrně konzervativní a k novinkám přistupuje spíše s určitou nedůvěrou. Hodně se to ale myslím liší podle věku – mladší generace, které už mají větší zkušenosti se světem, jsou mnohem otevřenější novým trendům než ty starší. A hodně v posunu chuťových preferencí v posledních letech dělá, myslím, velká mediální atraktivnost gastronomických témat – pod vlivem všudypřítomných lavin, útočících denodenně na spotřebitele nejen z televize, se lidé snaží oživit svou chuťovou paměť na tradiční české potraviny, ale zároveň do toho zapojují mnohem více také racio a snaží se své chutě přizpůsobit i trendům zdravého životního stylu.
Můžete uvést příklad?
Preferenci domácích tradic u typicky českých výrobků mohu dobře ukázat například na pivu. Do České chuťovky se hlásí především menší a střední pivovary, které si zakládají na tom, že vaří skutečně tradiční české pivo a dodržují osvědčené typicky české technologické postupy. Zákazník tuto snahu silně vnímá – prakticky všechna piva, která získala Českou chuťovku, jsou také vysoce oceňována konzumenty a na trhu si vedou úspěšně. To nám také dělá velkou radost, že zřetelný trend jakési unifikace chutí u velkých pivovarů se zahraničními vlastníky, kde se nehledí tolik na tradice jako především na zisk akcionářů, je úspěšně vyvažován těmi menšími hráči, kteří dokáží udržovat a rozvíjet výjimečnost skutečně českého piva, což zákazník dokáže stále lépe rozlišit.
Myslíte, že bude domácích výrobců přibývat?
Právě třeba na výrobě piva se dá dobře dokumentovat, že není nezbytné, aby globalizace vedla k likvidaci menších domácích výrobců. Například minipivovary rostou v posledních letech jako houby po dešti. Velcí hráči samozřejmě dokážou vyrábět s nižšími náklady, a prodávat tak i za nižší ceny, těch ale docilují právě i tou unifikací, kdy daný druh výrobku chutná téměř stejně za hranicemi jako u nás, byť je třeba jinak zabalený a označený. Právě chuť je ale jedním ze základních lidských smyslů, a kdo chce prožít plnohodnotný život, snaží se i své smysly, včetně chuti, laskat různorodými zážitky. Přirovnal bych to ke známému pohybu kyvadla – když se vychýlí příliš na jednu stranu – k unifikaci, přijde zákonitě protipohyb na opačnou stranu – k různorodosti, místním specifikům. Domnívám se, že právě zažíváme to druhé období, a to je šance pro domácí výrobce. Záleží to pochopitelně také na celkovém stavu hospodářství, koupěschopnosti obyvatel, rozumné politice státu, který nemusí možná tolik do procesů zasahovat, hlavně aby neškodil, ale to už přesahuje možnosti tohoto rozhovoru.
S jakými novými partnery v tomto roce počítáte? Mohli by se přidat i další?
Za opakované partnerství COOP i SPAR jsme rádi hlavně z toho důvodu, že jejich prostřednictvím se můžeme se značkou Česká chuťovka dostat až ke spotřebiteli. To slouží nejen těm výrobcům, kteří jsou v obou obchodních sítích zalistováni, ale nepřímo i všem ostatním, protože se zvyšuje povědomost o značce jako takové. S tím, jak se stále více lidí o značce dovídá, se přirozeně také rozšiřuje okruh partnerů, kteří mají zájem s námi spolupracovat. Každý rok vždy přibyde pár dalších, s nimiž máme společné nebo podobné cíle, a dokážeme si tak synergicky navzájem pomoci především v šíření povědomosti o našich aktivitách.
Nebudu vyjmenovávat všechny, ale spolupracujeme partnersky s odbornými vydavatelstvími AGRAL a RIX, s řadou specializovaných internetových serverů apod., s různými profesními a občanskými sdruženími, jako například s Asociací kuchařů a cukrářů ČR či o.s. Gastronomia Bohemica a s řadou dalších subjektů a aktivit, které se tak či onak snaží podporovat kvalitní české potravinářství. Nebráníme se spolupráci s nikým, kdo má podobné cíle, a jsme jí otevřeni, pokud nás někdo osloví. Seznam stávajících partnerů, ale i spoustu dalších užitečných informací lze naléz na webu www.ceskachutovka.cz

A co vy sám? Neinspirovala vás odvaha potravinářů a nezaložíte vlastní firmu na výrobu něčeho, co spustí raketový start vaší slávy? Což takhle Sléhovy jednohubky, Sléhův venkovský bylinkový talíř, Sléhovy párty paštičky?
Líbí se mi váš smysl pro humor – opět jste mě rozesmála. Tím bych ale dobrou pověst českého potravinářství a možná i svou spolehlivě ohrozil, toto není zrovna oblast, ke které bych se cítil kvalifikován, ba právě naopak! Myslím si, že každý by se měl snažit dělat nejen to, co ho baví, ale hlavně to, co umí. Mě baví skvělé České a Dětské chuťovky nejen ochutnávat, ale hlavně pomáhat šířit slávu jejich skvělých výrobců a povědomí o jejich dobrotách, aby si je zákazníci dokázali najít. Moje jméno je naprosto nedůležité a ani nemám potřebu zviditelňovat sám sebe. Největší radost mi udělá, když na podzim opět uvidím společně se svou kolegyní Danou Kandertovou a celým týmem báječných lidí, bez nichž by České chuťovky nebylo, rozzářené tváře těch, kteří šíří slávu českého potravinářství prostřednictvím svých vynikajících potravin, až si za ně přeberou v důstojném prostředí Senátu ČR plakety a diplomy, a společně si pak užiji krásné slavnostní a pak i neformální odpoledne s těmi, kdo opravdu umí!
rozhovor vedla Eva Brixi