Úspěch je v businessu nejlepší motivací

Ing. Radim VaškoNápady, houževnatost, odhodlání, nesmlouvavost, vysoký stupeň nasazení, jasné cíle, inovativní strategie – nejen tyto přívlastky se dají přiřadit k firmě, s níž se v našich titulech často setkáváte. Firma GASCONTROL, společnost s r. o., vznikla v Havířově v roce 1992 a za bezmála 22 let úspěšné činnosti se stala významným výrobcem a dodavatelem zařízení, nejrůznějších technologií a služeb pro energetiku, plynárenství, strojírenství i další obory. V uplynulých desetiletích vzniklo pod hlavičkou GASCONTROL také seskupení více než dvacítky firem – GASCONTROL GROUP – působících v energetice a v řadě oborů, včetně plastických hmot a výrobků z nich, výroby a dodávek energetických úsporných řešení s využitím mikroturbín Capstone, bioplynových stanic a dalších inovativních řešení, která již nacházejí své odběratele i v zahraničí.A proč v úvodu tak obsáhlý výčet? Protože ještě jednou po krátké přestávce zveme na naše stránky jednoho z top manažerů GASCONTROLU, který se na úspěších firmy i skupiny podílí. Je jím Ing. Radim Vaško, výkonný ředitel pro výrobu a obchod (na snímku), který byl nominován do prestižní soutěže Manažer roku a stal se jedním z finalistů. Letošní ročník soutěže, jejíž vyhodnocení se uskutečnilo v Praze 24. dubna, opět potvrdil, že čeští manažeři a podnikatelé nemají úplně jednoduchý život a že si přejí, aby jejich názory, myšlenky i návrhy řešení prezentované prostřednictvím zaměstnavatelských uskupení vnímala vláda poněkud vážněji, než se zatím děje. Nestýskají si, jen se domnívají, že zkušenosti, selský rozum a chuť tvořit hodnoty, které mají smysl, by měly mít patřičné místo na slunci, tedy v naší ekonomice.

Co jste si odnesl z diskuze o konkurenceschopnosti naší země?

Tato debata byla velmi zajímavá, protože se hovořilo zejména o nedostatcích naší konkurenceschopnosti, o nastavení energetiky a školství, tedy o potřebách, které nás budou výrazně ovlivňovat v budoucnosti. Myslím, že zodpovědní lidé ve vládě mají plno podnětů a návrhů, které podstatné problémy je nutno prioritně řešit. Bohužel většina dle mého názoru často končí pouze u tvrzení, jak si to všichni uvědomujeme. V současné době jsem toho názoru, že cestou k naplnění těchto systémových potřeb pro budoucnost v naší zemi může být pouze business (pokud mu to bude dávat podnikatelskou logiku) nebo velmi silný závazek odpovědných vládních činitelů, který se v průběhu a na konci jejich práce musí zodpovědně a jmenovitě hodnotit. Je to princip s orientací na výsledek jako u většiny nás v našich zaměstnáních.

Seznámil jste se s některými osobnostmi, manažery či podnikateli, kteří se žofínského setkání zúčastnily, a inspirovaly vás rozhovory s nimi?

Mluvil jsem například s některými lidmi z businessu z asijského kontinentu a velmi se mi líbily jejich názory na podnikání a jeho principy vedoucí k prosperitě.

GASCONTROL vždy patřil k firmám, které si dokázaly zajistit trvalý rozvoj. K prvému výraznějšímu poklesu zakázek došlo až loni. Jak se vám daří nyní? Analytici tvrdí, že se naše hospodářství pomalu zase dostává do tempa…

Zaznamenali jsme pokles zakázek, což bylo ve srovnání s růstovou expanzí předešlých let výraznou změnou. Vlivem problémů v našem Moravskoslezském regionu jsme přišli také o zakázky získané ve veřejných soutěžích, na které jsme již měli rezervované výrobní kapacity. Investor se totiž rozhodl, že je nakonec nebude realizovat. Část tohoto výpadku objemu zakázek se nám sice podařilo dohnat, ale nebyl to již onen růst, na který jsme byli zvyklí. Je to ale život; nedá se totiž stále jen stoupat vzhůru, nádech přirozeně musí střídat i výdech.

Rozšiřování nabídky výrobků a služeb patřilo vždy k vašim prioritám, a asi i proto nebyly důsledky snížení počtu zakázek nikterak fatální. Kam tedy více směřujete, do kterých segmentů?

Naše skupina firem má své výrobní portfolio značně diverzifikováno, což je strategická výhoda. Je tedy možné intenzivněji a přednostně rozvíjet i to, v čem vidíme potřebu trhu v horizontu do tří let. Naše základní segmenty neopouštíme a zabýváme se rozvojem specializací, kam patří například energetický komplex, který na vstupu zplyňuje dřevní štěpky a na výstupu vyrábí elektrickou energii, teplo a dřevěné uhlí, a to s mnohem vyšší účinností než u pouhého spalování dřevní štěpky. Kromě toho se snažíme intenzivněji směrovat naše produkty a služby mimo náš region a náš stát.

Existence uskupení firem pod vedením GASCONTROL je jistě výhodou. Jak se vám ale synergii daří co nejlépe využívat?

V příbuzných segmentech je to využití technologií a kapacitní výpomoc. Vše ale musí být založeno na zdravých tržních podmínkách i v rámci uskupení firem, jinak by naše podnikatelské snažení nemělo dlouhou budoucnost.

V rámci skupiny jste kromě jiného dodavateli energeticky úsporných řešení pro průmyslové a jiné objekty například i s využitím mikroturbín CAPSTONE. Prostřednictvím GGC Energy jste se podíleli na výstavbě energetického centra v Soči v souvislosti se zimní olympiádou 2014. Jak se vaše řešení osvědčilo a nakolik přispělo k získání dalších zahraničních zakázek?

Jsme velice rádi za tuto referenční příležitost. Zařízení splňuje očekávané parametry v ostrovním režimu dodávek elektrické energie, tepla a chladu. Jsou zde i další rozpracované poptávky na technologie v obdobném uspořádaní. Doufám jen, že současná situace s Ukrajinou nepřeroste k vytracení příležitostí uplatnění dodávek našich firem v Ruské federaci. Pro nás je tato země velmi zajímavým partnerem.

Hodně se v poslední době hovoří o předpokládaném boomu ve využívání stlačeného zemního plynu, tedy CNG i LNG, jeho zkapalněné obdobě, což by mělo významně ovlivnit dopravu. Jak jste na tyto výzvy připraveni?

V oblasti CNG pracujeme stále na tom, abychom tuto odbornost dodávali na špičkové úrovni. Jsem přesvědčen, že se nám to i daří. Nabízíme celou řadu plnicích stanic od malých podnikových řešení až po veřejné čerpací stanice. Připravujeme zde rovněž další řešení pro tuto alternativu pohonných hmot, ve kterých vidíme rovněž smysl.

Na manažerskou pozici jsou dnes kladeny mimořádné nároky. Co se vám v řízení týmů nejvíce osvědčuje? Máte nějaký vlastní princip, který se ukázal jako příjemně efektivní?

Já nejsem tím řídicím pracovníkem, který emotivně zvyšuje hlas, aby zdůraznil co chce nebo vytknul chybu. Není to o tom, že bych v některých chvílích takovým nechtěl být, spíše to osobnostně nemám takto dáno. Musím tedy ten důraz v komunikacích s kolegy vyvážit spíše přesvědčením a jasným podtržením toho, co po nich požaduji. U rozumných a pracovitých lidí vnímám tento způsob řízení za vysoce přínosný.

Není asi jednoduché nést tíhu odpovědnosti za výrobu a obchod v mateřské firmě a současně i za celou skupinu. Co vám nejvíce pomáhá zachovat si klid, zdravý úsudek a získávat energii?

Pozitivní energie určitě na mne výrazně působí z každého úspěchu, co se nám ve skupině podaří. Je to i motivace k tomu, aby se kráčelo stále kupředu. Tyto úspěchy totiž s sebou přinášejí další efekty směrem k pracovnímu týmu v podobě vyššího klidu a jistoty v tom, co dělá, a naděje, že se úspěch bude opakovat. Pochopitelně se nepotkávám pouze s úspěchem. Zde se snažím zapamatovat si danou chybu nebo slepou uličku a v budoucnu se jich vyvarovat.

Výroba i obchod fungují v rámci tržních pravidel a v daných podmínkách pro podnikání, které vždy nejsou ideální. Jak vnímáte tyto souvislosti, co by podle vás prospělo firmám a jejich dobrému fungování?

Ve stabilním tržním prostředí výroba i obchod u výrobně zaměřené firmy jsou rovnocenné činnosti. Bez vyvážených priorit to nemá dlouhou budoucnost. Je to o strategiích, kam chce firma směřovat, zda například posílí obchod a osloví zákazníky s širším sortimentem, než sama vyrábí. Velmi těžko se dá obecně tvrdit, co by firmám prospělo, je to totiž mnohdy velice individuální. Každopádně jedno pravidlo platí obecně, a to, že bez práce to samo nepůjde.

rozmlouval Jiří Novotný