Čeští šéfové se podle zaměstnanců zlepšili

IMG foto (1) Výrazně si přitom polepšili šéfové – muži. „Ve vrcholném managementu stále přibývá žen, které mají více empatických řídících schopností, než muži. Ti tento „ženský“ způsob vedení zaměstnanců přejímají, protože se ukázalo, že je efektivní a motivující,“ tvrdí personální ředitelka Edenred CZ Petra Hubálková.

Zatímco před pěti lety bylo ideálních mužských šéfů o 12 procent méně než šéfových, nyní je rozdíl jen zhruba tříprocentní. Vyplývá to ze srovnávacího průzkumu společnosti Edenred, která je vydavatelem stravenek Ticket Restaurant a poskytovatelem služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Průzkumu se letos zúčastnilo celkem 7000 zaměstnanců v celé ČR, což je o 3500 více, než při prvním podobném zjišťování v roce 2010. Zatímco ideálních šéfů podle mínění zaměstnanců přibylo, největší úbytek je v kategorii ustrašených a nevýrazných šéfů. Jasně se ukazuje, že takoví lidé, kteří nemají pro vedení zaměstnanců předpoklady, se do šéfovských funkcí dostávají čím dál tím méně. Typ průbojného chytráka se naopak vyskytuje stále stejně – průměrně v každé páté odpovědi. Průzkum rovněž prokázal, že ve firmách, které zaměstnancům poskytují zaměstnanecké benefity, je výrazně vyšší počet „ideálních šéfů“ než u firem, které odměny nad rámec mzdy neposkytují.

„Zaměstnanci chtějí vidět, že firma dokáže ocenit jejich nadstandardní výkon. Šéf, jemuž firma umožňuje odměňovat zaměstnance formou benefitů a který tyto benefity dokáže spravedlivě rozdělit, je vnímán zaměstnanci nejlépe,“ doplnila Daniela Pedret ze společnosti Edenred. Test šéfů vyhlásila společnost Edenred na konci května 2014. Anketa sestávala ze 14 otázek, po jejichž zodpovězení se respondenti dozvěděli, do které z pěti typologických skupin jejich šéf zapadá.

(tz)