Kanceláře se bez papíru neobejdou. Zatím

Kancelář bez papíru, v níž je naprostá většina dokumentů a dat sdíleny elektronicky? Krásná představa, ale u nás je to stále hudbou budoucnosti, byť nepříliš vzdálenou. V současnosti spotřeba kancelářského papíru neklesá, nebo jen velmi zvolna. „V roce 2013 se v ČR spotřebovalo o 3,5 tisíce tun méně kancelářského papíru než o rok dříve,“ řekl Dan Novák, DSE Partner Manager & Product Specialist. „V západní Evropě je tento trend, který trvá od roku 2010, dokonce ještě výraznější.“

Rozdíl mezi západem a východem našeho kontinentu je patrný při srovnání celkových čísel západoevropských zemí se souhrnnými údaji za země střední a východní Evropy. „Ve střední a východní Evropě se loni spotřebovalo 435 tisíc tun kancelářského papíru, tedy o 6 tisíc tun více, než předloni,“ říká D. Novák. „Příčinou tohoto trendu je mimo jiné skutečnost, že v mnoha firmách se stále tiskne více věcí, než je potřeba. A polovina vytištěných dokumentů skončí v koši ještě týž den. Do druhého dne se vyhodí téměř dvě třetiny vytištěných dokumentů,“ dodal D. Novák.

Oproti západní Evropě je na východě Evropy také relativně velmi malý podíl recyklovaného papíru. U nás se pohybuje kolem pouhých 5 procent.

Důvody poklesu spotřeby kancelářského papíru vidí D. Novák především v rozvoji nových technologií a nových způsobů práce s dokumenty a také ve snaze firem snižovat provozní náklady. „Co se týče ekologického aspektu snižování spotřeby papíru, ten je sporný,“ uvedl. „Podle údajů z New York Times totiž datová centra spotřebují více energie než papírenský průmysl, v roce 2010 to bylo již 1,5 procenta z celkové spotřeby energie v USA.“

Pokles spotřeby papíru v českých firmách však podle Dana Nováka není tak rychlý, že by se v dohledné době bez kancelářského papíru zcela obešly: „Kancelář bez papíru je stále budoucností, v nejbližších pěti letech se bez něj naše firmy ani navzdory snahám o efektivnější práci s dokumenty zcela jistě ještě neobejdou,“ uzavřel.

Xerox Česká a Slovenská republika je předním poskytovatelem kancelářských a digitálních produkčních zařízení. Xerox také poskytuje svým zákazníkům zákaznickou péči a IT outsourcing. Společnost se neustále snaží diverzifikovat své nabídky, a to zejména v oblasti digitálních technologií. Portfolio produktů a služeb zahrnuje správu dokumentů, software a spotřební materiál pro kanceláře i domácnosti a v neposlední řadě také outsourcing IT služeb.

Od chvíle, kdy byla před 75 lety vynalezena Xerografie, se společnost Xerox se sídlem v Norwalku, státě Connecticut, a její zaměstnanci snaží firmám a společnostem zjednodušovat jejich práci. Momentálně je Xerox globálním lídrem v obchodních procesech a managementu dokumentů. Pomáháme společnostem všech velikostí zvyšovat jejich efektivitu tak, aby se mohly soustředit na svůj skutečný cíl – jejich vlastní podnikání. Xerox zaměstnává více než 140 000 lidí ve 180 zemích světa, kde poskytuje obchodní služby, tiskové vybavení a software pro soukromé i vládní organizace. Více na www.xerox.cz .

(tz)