Na invalitiditu nepomyslí nikdo

Člověk si obvykle nepřipouští černé myšlenky. I když se pojišťuje, zapomíná na to, co ho může potkat. Čím závažnější věci, tím méně si je připouští. A to bývá chyba, tvrdí odborníci.Z interního průzkumu pojišťovny Kooperativa vyplývá, že nejoblíbenější pojištění v rámci životního pojištění, je pojištění pro případ hospitalizace.

Klienti Kooperativy si nejčastěji sjednávají pojištění pro případ pobytu v nemocnici (74 %), druhým nejoblíbenějším je úrazové připojištění – konkrétně pojištění trvalých následků úrazu (58 %) a pojištění pro případ tělesného poškození (48 %).

„Paradoxně často klientům ve smlouvách chybí nejzávažnější rizika – invalidita a vážná onemocnění. Přitom právě rakoviny různého typu nebo upoutání na invalidní vozík následkem nemoci mohou mít na jejich život zásadní vliv – ať už ve formě dlouhodobého výpadku příjmu nebo dodatečných nákladů na chod domácnosti, léčbu či zdravotní pomůcky,“ varuje Filip Král, ředitel Úseku pojištění osob v pojišťovně Kooperativa.

Aby o tato rizika invalidity Kooperativa zvýšila mezi klienty zájem, snížila jejich cenu v průměru o 25 %. „Pojistné krytí u vážných onemocnění jsme pak rozšířili o nová rizika, například o operace věnčitých tepen, operace aorty, náhradu srdeční chlopně, meningitidu nebo encefalitidu. To vše bez navýšení ceny,“ představuje zvýhodnění životního pojištění PERSPEKTIVA Filip Král.

Kooperativa v současné době spravuje přibližně 400 tisíc životních pojistek produktu PERSPEKTIVA, který má jednu z nejširších nabídek připojištění na trhu. Klienti si mohou vybrat z více než 50 druhů.

(tz)