Nejlepší pražský živnostník dělá uměleckou kovařinu

Vítězným živnostníkem hlavního města Prahy byl zvolen umělecký kovář a zámečník Jan Beran. Mezi firmami titul získala společnost HORMEN CE, výrobce svítidel a osvětlovacích systémů. Vítězové devátého ročníku soutěží Vodafone Firma roku 2014 a GE Money Bank Živnostník roku 2014 postupují do celorepublikového finále, kde budou reprezentovat hlavní město Prahu.

U nejlepšího pražského živnostníka se setkává tradice s modernou. Kovářské středisko Jana Berana používá tradiční postupy ručního zpracování železa v ohni, zámečnické středisko naopak moderní metody práce s kovovým materiálem. Kovářství a zámečnictví má v rodině pana Berana dlouhou tradici, která byla zahájena již 19. století. „Už jako malý kluk jsem chodil pomáhat dědovi s tátou. Hned vedle kovárny máme rodinný dům a bydlíme tam. Já jsem měl v podstatě dílnu za stěnou svého pokoje. Takže například když jsem byl nemocný a trávil jsem čas doma, slyšel jsem velmi jasně, jak tam táta bouchá tím velkým kovářským kladivem,“ vzpomíná s úsměvem na kovářské dětství nejlepší pražský živnostník. Po revoluci požádal Jan Beran o navrácení majetku, který jeho dědeček musel po komunistickém převratu vložit do Družstva kovářů. Dílny přebíral v zuboženém technickém stavu. Bylo nutné provést mnoho oprav a nakoupit potřebné vybavení. To se v průběhu několika let rodině podařilo a mohlo dojít k rozšíření výroby a vytvoření nových pracovních míst. Podnikatelská filosofie vítězného živnostníka je jasná. Domnívá se, že pokud zákazníkovi nabídne kvalitní a estetický výrobek zpracovaný jedinečným řemeslným postupem, úspěch se musí dostavit. Jan Beran se nebojí ani moderních technologií. Má zaregistrované webové stránky www.kovari.cz a svoje řemeslo představuje i na sociálních sítích.

„Na panu Beranovi oceňuji zejména to, že se věnuje zajímavému řemeslu. Přestože toto tradiční řemeslo se zaměřuje na zbytné výrobky, vítěz svoje podnikání dokázal udržet velmi dlouho. Pozitivní také je, že má zájem i o své spolupracovníky. Vyzdvihuji i vítězovu spolupráci s odbornými učilišti a využívání nových technologií při šíření řemesla mezi lidi,“ řekla k rozhodnutí poroty Lenka Kožichová, oblastní manažerka firemního bankovnictví GE Money Bank.

„Vítěz nás zaujal zejména snahou zachovat svůj obor pro budoucí generace. Dbá na vysokou kvalitu svých výrobků a zároveň pořád preferuje tradiční postupy výroby,“ zhodnotil další z porotců Martin Samek, regionální manažer společnosti ČEZ.

Druhé místo si vysloužila specialistka na zdravotní poradenství Margit Slimáková. Třetí skončila veterinární lékařka Martina Načeradská.

Nejlepší firma v Praze vyrábí svítidla a osvětlovací systémy a na trhu působí už od roku 2004. HORMEN CE je také předním dodavatelem aplikací pro kanceláře, hotely, obchodní prostory a veřejné budovy. Poskytuje projektovou podporu, výpočty osvětlení, návrhy osvětlovacích soustav a zakládá si na důkladné komunikaci s klienty. Společnost začínala se čtyřmi zaměstnanci, dnes jich zde pracuje až 70. Realizovala několik jedinečných projektů a stabilní výsledky si udržela i v době ekonomické krize. Vedení firmy považuje za největší úspěch zahájení výroby a konstrukce vlastních svítidel a jejich úspěšnou prezentaci a prodej nejen v Čechách, ale i na evropských trzích. I díky tomu je HORMEN CE v očích investorů vnímána s daleko větším respektem. V horizontu 5 let vedení plánuje díky exportu zdvojnásobit obrat, vybudovat novou výrobní halu a logistické centrum.

„Máme velké plány s expanzí do zahraničí. V současnosti už slavíme úspěchy například v Rusku, kde jsme dělali obrovský projekt v hodnotě asi 40 miliónů korun, co je v tomto oboru poměrně ojedinělé. Oživujeme také kontakty ve Skandinávii, Bělorusku a pak je na řadě západní Evropa. Hodně finančních prostředků investujeme do nových technologií, abychom byli ještě více konkurenceschopní,“ popsal plány vítězné firmy jeden z jejich zakladatelů Jiří Hrachovina.

„Světlo potřebuje k životu každý z nás, zásadně může ovlivnit naší náladu. I proto je kvalitní výrobce v této soutěži právem. Připočteme-li design, práci se zaměstnanci a podporu firemní kultury, byla naše volba téměř jednoznačná,“ popsala klady vítězné firmy Alice Nemčok, regionální manažerka společnosti Vodafone.

Druhé místo v Praze získala firma Nové horizonty, personální agentura zaměřena na handicapované občany. Třetí skončila soukromá oční klinika Neovize.

Neovize si navíc vysloužila i titul Vodafone Odpovědná firma roku 2014 hlavního města Prahy.

„Neovize se nestaví zády k ochraně životního prostředí. Vysazují se zde stromy, používají se nízkoenergetické zdroje. Co se týče společenské odpovědnosti, ocenili jsme hned několik aktivit společnosti. Zaměřují se na prevenci očních vad a onemocněni. Spolupracuji také s organizacemi sdružujícími osoby se zrakovým onemocněním,“ vysvětlila Alice Nemčok z Vodafonu.

Slavnostní vyhlášení celostátních vítězů soutěží Vodafone Firma roku 2014, GE Money Bank Živnostník roku 2014 i Vodafone Odpovědná firma roku 2014 proběhne 9. prosince v Praze. Zároveň bude vyhlášena celorepubliková kategorie GE Money Bank Inovátor roku 2014, která oceňuje inovace uvedené do praxe.

GE Money Bank Živnostník roku Hlavního města Prahy 2014:

1. Jan Beran (Praha 10)

2. Margit Slimáková (Praha 9)

3. Martina Načeradská (Praha 10)

Vodafone Firma roku Hlavního města Prahy 2014:

1. HORMEN CE (Praha 4)

2. Nové horizonty (Praha 10)

3. Neovize (Praha 8)

Vodafone Odpovědná firma Hlavního města Prahy 2014:

Neovize (Praha 8)