Praha má jednotný branding destinace

PCB_new_visual_1Organizace zastupující hlavní město Prahu na poli cestovního ruchu, Prague Convention Bureau a Pražská informační služba – Prague City Tourism, se dohodly na používání unifikovaného vizuálního stylu města.  Obě organizace v nedávné době navázaly úzkou spolupráci, jejímž cílem je mimo jiné sjednotit prezentaci Prahy při její propagaci a posílit tak její pozici jako turistické a kongresové destinace na mezinárodním poli.

Prague Convention Bureau navázalo na novou značku a marketingový vizuální styl, který na podzim roku  2013  představila  PIS-PCT  s cílem  posílit  marketingovou  oblast,  public  relations  a  výrazněji propagovat  naše  hlavní město v oblasti  cestovního  ruchu.  Nový vizuální  styl  turistické  destinace Praha je proto postaven na emocích, pocitech  a zážitcích návštěvníků. Jasné, pozitivní a mezinárodně srozumitelné řešení doplňuje propagační slogan „Ryzí emoce / Pure emotion“.

Prague Convention Bureau zahájilo změnu vizuálního stylu svých prezentací na začátku tohoto roku, kdy byly spuštěny jeho nové webové stránky. Následovala nová podoba elektronických newsletterů vydávaných Prague Convention Bureau, vše pod novým sloganem „Wow Prague InSpires“. Nový vizuální  styl  zahrnuje  také  nové  logo  Prague  Convention  Bureau,  které  koresponduje  s novým sloganem. V nejbližší době dojde také k úpravě destinační prezentace a jednotný styl bude dodržen i u  nové  verze  oblíbeného  katalogu  pražských  dodavatelů  v oblasti  kongresového  průmyslu,  tzv. Meeting Planners Guide (MPG) pro období 2015/2016, který vyjde počátkem příštího roku.

„Sjednocení vizuálního stylu Prague Convention Bureau s PIS-PCT se ukázalo jako krok správným směrem. Nová podoba prezentací PCB – webových stránek i newsletterů – se setkala s úspěchem,“ řekla Lenka Žlebková, bývalá ředitelka Prague Convention Bureau, pod jejímž vedením Prague Convention Bureau zahájilo změnu brandingu. „Praha navíc nyní v zahraničí vystupuje jednotně a umocňuje tak sílu sdělení. Ať už se jedná o volnočasovou či kongresovou turistiku, vždy jde o Prahu, proto je potřeba, abychom vysílali stejnou zprávu. Sjednocený vizuální styl Prahy je bezesporu významným prostředkem pro posílení brandu Prahy v zahraničí.“

K novým vizuálům Prague Convention Bureau rovněž na jaře tohoto roku přibyl i další nástroj k propagaci kongresové Prahy – destinační video zaměřené na MICE segment s názvem „Prague Makes You Shine“.  Cílem videa je představit Prahu jako dynamickou destinaci, která je ideálním místem pro

Prague Convention Bureau je oficiálním reprezentantem Prahy v oblasti kongresové turistiky. Je neziskovou organizací spolupracují s českými orgány cestovního ruchu, která nabízí účinnou pomoc při pořádání konferencí, setkání, seminářů, výstav nebo motivačních akcí v Praze. Naším posláním je propagovat Prahu jako jednu z předních evropských kongresových destinací.

(tz)