Daří se vašemu zaměstnavateli? Řekněte si třeba o auto

Podle aktuálních výsledků průzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy patří automobil mezi zaměstnanecké benefity, jejichž nabídku silně ovlivňuje kondice firmy. Společnosti se zlepšující se ekonomickou situací jej svým zaměstnancům poskytují v 83 %, ty, kterým se daří hůře jen v 63 %. Obdobně jsou na tom také příspěvky na vzdělávání, sport a podpora zdraví, kterých dostává až o třetinu více zaměstnanců prosperujících společností.„Dobrá ekonomická situace znamená menší nároky na řízení nákladů. Například služební automobil, který byl v posledních krizových letech poskytován jen pro pracovní účely, mohou zaměstnanci opět používat i soukromě,“ vysvětluje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost.

Největší závislost zaměstnaneckých výhod na ekonomické situaci podniku podle 8. vlny průzkumu vykazují příspěvky na vzdělávání a na zdraví (vitamíny, rehabilitace atd.). Zaměstnancům na ně přispívá o 30 % více firem se zlepšující se ekonomickou situací než podniků, kteří svou situaci vnímají jako zhoršující se. Vzdělávání, které je mimochodem druhý nejčastěji poskytovaný benefit, podporuje 87 %, kterým se daří dobře, ale jen 57 % podniků v horší kondici. U zdraví je poměr 50 % ku 20 %.

 

Ekonomická situace Zhoršila Zlepšila Rozdíl
Mobilní telefon 83 % 90 % 7 %
Vzdělávání 57 % 87 % 30 %
Zdraví (lékařské prohlídky) 71 % 77 % 6 %
Pitný režim 77 % 81 % 4 %
Stravenky 80 % 64 % -16 %
Služební automobil 63 % 83 % 20 %
Věcné dary / jednorázové odměny 66 % 70 % 4 %
Příspěvek na spoření na penzi 60 % 73 % 13 %
Příspěvek na životní pojištění 49 % 57 % 8 %
Sport 20 % 47 % 27 %
Zdraví (vitamíny, rehabilitace etc.) 20 % 50 % 30 %
13. plat 51 % 41 % -10 %
Kultura 26 % 34 % 8 %
Zaměstnanecké půjčky 29 % 34 % 5 %
Očkování proti chřipce 23 % 34 % 11 %
Příspěvek na dovolenou 20 % 24 % 4 %
Flexi poukázky 17 % 31 % 14 %
Dny volna tzv. sick days 26 % 24 % -2 %
Příspěvek na cestování do zaměstnání 9 % 27 % 18 %

Zdroj: ING Pojišťovna a Svaz průmyslu a dopravy ČR

„Ve zdravém těle zdravý duch“

I tak by se dalo shrnout oživení zájmu o příspěvky na další benefit, sport. Společnosti se zlepšující se ekonomickou situací ho podporují více jak 2,5krát častěji. Konkrétně na něj přispívá 47 % firem, kterým se daří v porovnání s 20 % podniků se zhoršující se situací. „Oba typy příspěvků navíc podporují trend dlouhodobých investic do zaměstnanců, který má firmě udržet a přilákat kvalitní lidi,“ dodává Radek Špicar.

Firmy myslí na budoucnost

Zájem o dlouhodobé benefity potvrzuje i postavení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. „Zaměstnanci tento benefit vnímají jako nadstandardní ohodnocení a podporu zaměstnavatele ve vytváření finanční rezervy na penzi. Česká legislativa navíc umožňuje příspěvky na ně odečítat od daňového základu,“ doplňuje ředitelka Employee Benefits ING Pojišťovny Kateřina Štěrbová. Příspěvek na penzijní připojištění a spoření tak dnes v seznamu benefitů nalezneme u 73 % společností, kterým se daří oproti 60 % firem se zhoršující se situací.

(tz)