Jsem optimistou i pro rok 2015

0068Těžko odhadnout, kolik rozhovorů jsme s Ing. Zdeňkem Juračkou již publikovali, ale málo jich nebylo. Přesto jeho slova nejsou ohraná písnička. Ba právě naopak. Vždy má co sdělit, umí vzbudit pozornost, vyvolat otázky i úsměv.
Na místo činu, tedy do jeho myšlenek a úvah, se vracím ráda. Je to o nápadech, které mají smysl. A obdivuhodné energii, která vede k zemitému, praktickému businessu, i když je občas kořeněný experimentem, který by nemusel vyjít. Jenže – to je právě ten podnikatelský a vizionářský adrenalin, který neobvyklá a nečekaná řešení převádí do života. Logika strategie značky COOP mne utvrzuje v přesvědčení, že vymyslet něco jednoduchého, něco, co funguje a co všichni potřebují, je ten nejúžasnější kšeft pod sluncem. Je to cesta značky COOP. Pořád trhu nastavuje tvář a vábí – vždy se dá objevit něco, nač ještě nikdo jiný nepřišel, nebo naopak, zdokonalit samozřejmost, o níž dlouho nikdo nepřemýšlel proto, že zdánlivý ideál vyhovuje. Jmenovanou značku vlastní Svaz českých a moravských spotřebních družstev. Do jeho čela byl 31. října znovu zvolen Ing. Zdeněk Juračka:

Opakovaně jste stanul v roli šéfa Skupiny COOP, tedy předsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev. Co to pro vás bude znamenat?

Především jsem byl potěšen a mile překvapen důvěrou členů, že mě opět v této těžké a konfliktní době zvolili. Že mám šanci ještě jednou nabídnout zkušenosti, jež jsem v prostředí obchodu získal a že je společně s mými kolegy můžeme zúročit a těžit z nich to pozitivní. Pro mne to bude znamenat ještě hodně práce, hlavně s ohledem na další zaměření a zušlechťování image značky COOP. Bude se totiž měnit orientace Skupiny COOP, která chce ještě jinak než dosud vyniknout na trhu. Neptejte se, co chystáme, na to je čas. Také bych rád připravil nového kandidáta na moji pozici, tedy člověka, který postupně převezme mé povinnosti. Věřím, že se to podaří. Určitá alternativa se rýsuje přesto, že předcházející dva roky to byl velký problém. Do června příštího roku by měl být znám kandidát a přesto, že jsem zvolen na pět let, chci se s ním dohodnout na zkrácení mého volebního období a v určitý blíže neurčený moment rezignovat.

juracka1

Jaké má dnes značka COOP postavení na českém trhu? A jaké by mohla mít třeba tak za pět let?

Myslím si, že dnes má značka stabilní a velmi silné tržní postavení a vnímání účastníky trhu. Za posledních deset let, co jsem působil v roli předsedy svazu, své jasné místo upevnila. Bylo to ve znamení spousty aktivit, ať už šlo o rebranding prodejen, rozšíření služeb, posílení reklamy, vidět jsme v televizi v nejlepších vysílacích časech. Občanům poskytujeme žádané služby na jednom místě tak, že se často z našich prodejen stávají místa, kde lidé nejen nakupují, ale rádi se potkávají a přitom vyřizují své denní záležitosti. Odvážil bych se dokonce tvrdit, že jsme se v řadě případů stali jakýmsi centrem sociálních vazeb. Image spotřebních družstev se posílila a zákazníci k nám mají daleko větší důvěru než v minulosti. Dnes nás vnímají jako platformu, kde se dobře nakupuje a dokáží si najít i jiné výhody návštěvy COOP. Tomu jsem velmi rád. A za pět let? Nechte se raději překvapit.

Etablovat se v tak velkém konkurenčním prostředí, jako je trh řetězců u nás, to není patrně jen o nápadech, ale především o značných investicích. Co vás stálo zatím nejvíce peněz, času a sil?

Samozřejmě získat dobré postavení v tak velkém konkurečním prostředí, jako je v České republice, to je velmi náročné a je to mimo jiné i o investicích. Nápady nepočítám, těch máme dost. Družstva na posílení pozice značky na trhu vynakládají průběžně značné prostředky, což je dobře. Nešetří na vybavení prodejen, zlepšujeme společnými silami technologii prodeje, nakupujeme nejmodernější IT systémy, zhodnocujeme stav budov, ve kterých působíme.
A co nás stálo nejvíce peněz? To se těžko vyjadřuje, neboť účelnost investice se spíš hodnotí návratností. A ta se projevuje třeba tím, že se zákazník vrací, tedy u nás opakovaně utrácí. A to proto, že má co koupit, že ho nabídka zaujala a že se mu zdá pohodlné a efektivní čerpat i naše další nejen obchodní služby. Velké investice šly do vybavení terminálové sítě, kupující u nás může platit kartou, odbavit složenku, vybrat obnos peněz formou cash back, a zájem o tyto varianty komunikace, zejména na vesnicích, stoupá. Je to vidět na statistikách. Plyne z toho, že investice se začínají vracet a že jsou to právě ony, které otevírají dveře dalším klientům.
Terno_4

Snažíte se tedy nejen o to, aby u vás lidé nakupovali, ale aby nacházeli i patřičnou přidanou hodnotu ve službách, které z nich pomáhají dělat věrné zákazníky. Jak se například ujal COOP Mobil?

COOP Mobil je služba, s níž jsme přišli, podle mého názoru, ne zrovna v příhodném konkurenčním čase. Je to sice perfektně promyšlený projekt, který propojuje telefonování zdarma v závislosti na objemu nákupů, možnost elegantně a účinně kontaktovat zákazníka s nabídkami a informovat ho o novinkách. Otevřeně však přiznávám, že nám to nejde tak rychle, jak jsme si původně mysleli. Konkurenční prostředí mobilních operátorů je velice tvrdé až agresivní v boji o klienta. Najít vlastní cestu k uživateli je pro nás výzva, takže náš projekt bude pokračovat kombinací nejrozmanitějších marketingových a věrnostních prvků. Máme před sebou mnoho aplikací, které by měly přizvat do rodiny COOP další příznivce.
Také se vynasnažíme o to, aby ve všech prodejnách správně pochopili, k čemu COOP Mobil slouží. Poslání služby musí pevně zakot­vit v myšlení prodavaček. Chápu, že mají milion jiných starostí s provozem, ale na druhé straně jim COOP Mobil bude schopen postarat se o navýšení obratu a zvýšení zájmu o jejich prodejnu. Takže školíme personál prodejen, aby zákazníkům službu nabízel jako velmi atraktivní řešení pro obě strany.

V porovnání s ostatními subjekty máte v nabídce stále nejvíce českých potravin. Udržíte si toto vítězství? Za jakou cenu?

České potraviny, to je naše srdeční záležitost, je nám to vlastní, družstva byla kdysi založena právě k tomu, aby podporovala české výrobce, prodávala jejich produkty. Jsem přesvědčen, že si tuto prioritu udržíme. Nepřijali jsme iniciativu jako ekonomickou, ale jako marketingovou. Říkáme: kupujte u nás potraviny českých výrobců, podpoříte domácí a regionální produkci, zaměstnanost, kupní sílu. Nazval bych to jako propojení dobrého a užitečného. A jsem přesvědčen o tom, že prvenství v prodeji českých potravin si i nadále udržíme. A že se to jednou projeví i v těch tržbách. Je to nezanedbatelná část naší filozofie.

Jak pokročily diskuze o tom, že by bylo přínosné zřídit COOP podejnu v centru Prahy?

Tato věc je stále otevřená, ale už to není jen úvaha, nýbrž spousty činností směřujících k tomu, abychom se v hlavním městě etablovali. Zda bude v Praze tržiště pod značkou COOP a budeme tam prodávat přímo my,
nebo budeme značku uplatňovat prostřednictvím jiných subjektů, to je zatím otázka. Řeší se pozemkové věci, konkurenceschopnost prostředí, s vlastníkem pozemku debatujeme otázky nájmů, stavebních úprav, investic a mnoho dalších záležitostí.
Konzum_1

Byl jste iniciátorem AČTO – Asociace českého tradičního obchodu, která má hájit české obchodníky. Jaké jsou plány a cíle?

Poopravil bych vaše tvrzení – byl jsem jen jedním z iniciátorů, neb k myšlence vytvořit asociaci došly samy nákupní aliance. Nadešla doba, kdy se projevila celospolečenská objednávka na zřízení nové pevné struktury, která bude hájit zájmy českých maloobchodníků.
Rád bych znovu vysvětlil, že to není nic proti zájmům Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, jehož jsem viceprezidentem. AČTO bude snad oficiálně od
1. ledna 2015 členem svazu a jeho prostřednictvím budou hájeny zájmy a potřeby českých maloobchodníků, na což zatím svaz obchodu neměl tolik času, prostoru ani peněz. Nyní však nazrála doba, kdy je nutné dát vědět o tom, že vedle zahraničních obchodních řetězců mají právo na život i firmy s českým kapitálem, že i ony mají své místo na trhu, své zájmy, potřeby, poslání. Na rozdíl od svazu obchodu, který se více zaměřuje na globální problémy a reprezentaci, bude
AČTO komunikovat aktuální otázky týkající se českého maloobchodu.

Jistě máte svou osobní vizi do roku 2015 a dále. Obsahuje i nějaké dosud nevyřčené přání?

Vždy jsem byl optimista a tím bych rád zůstal i nadále. Věřím, že značka COOP bude v nadcházejícím roce ještě silnější a vnímanější. Letos máme za sebou už třetím rokem růst obratu, a to není špatná zpráva.
Věřím, že AČTO, ač má za sebou jen pár měsíců existence, své postavení prohloubí a rozšíří členskou základnu. Už dnes se řada subjektů o členství hlásí, a to i z řad českých výrobců, a to nás nesmírně posiluje.
Začali nám naslouchat politici a osobnosti státní správy, jednali jsme s ministry, nastolili jsme žhavé otázky obchodního podnikání. Nastartovali jsme diskuzi o českých maloobchodních řetězcích a ve známost dali fakt, že u nás existují i české subjekty, že se český obchod hodlá stabilizovat. Členové AČTO mají cca 25 procent domácího trhu, a to není málo. Jasně chceme dát najevo, že čeští obchodníci mají své místo na slunci a že si zaslouží odpovídající pozornost.

připravila Eva Brixi