Firmy svým produktům, službám a schopnostem více věří

Manda Petr IKaždá dobrá zpráva je na začátku roku vítaná. Motivuje, a to je významné. Jedna taková přišla z ČSOB. Čeští podnikatelé konečně zastavili pokles svého investičního apetitu. Potvrzují to aktuální hodnoty Indexu očekávání firem, který čtvrtletně banka sleduje. Za posunem stojí hlavně dílčí údaj o plánovaných investicích, konečně je v republice větší množství firem, co chtějí více investovat, než těch, které investice omezí. To je povzbuzující. Pro všechny.

Celkový Index očekávání firem stoupl o 4,2 bodu na aktuální hodnotu 12,3. Dílčím indexem s největším optimizmem v něm zůstává i nadále výhled poptávky, přestože jeho hodnota klesla již v druhém sledovaném období po sobě. Dvojnásobně se totiž zvýšil počet podnikatelů, kteří dopředu nedokážou poptávku odhadnout. Firem očekávajících zvýšení poptávky je 38 %. Naopak nižší poptávku odhaduje kolem čtvrtiny oslovených (24 %).

Dílčí index plánovaných změn podnikání zaznamenal koncem roku pozitivní tendence. Zatímco procento firem, které plánují zachovat své podnikání ve stávajícím rozsahu, se na rozdíl od předchozího kvartálu prakticky nezměnilo, podíl firem, které chtějí podnikání rozšířit, se zvýšil o 2 %. Současně o 1 % klesl podíl podnikatelů, kteří hodlají podnikání omezit nebo zastavit.

Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB, má slovo:

ČSOB zveřejnila šalamounskou informaci: Do nového roku vstupují čeští podnikatelé s optimizmem, nicméně v kontextu zvýšené míry nejistoty. Formulace je to však přesná a vystihuje, s jakými ambicemi firmy v České republice zahájily rok 2015. Jak to dále komentovat?

Manda Petr-ČSOB

Celkový Index očekávání firem, který sledujeme již rok a půl, aktuálně stoupl na hodnotu 12,3, což je druhý nejlepší výsledek v historii a naznačuje pokračování mírného optimizmu českých firem. Za posunem stojí hlavně dílčí údaj o plánovaných investicích, konečně máme v republice více firem, co chtějí více investovat, než těch, které investice omezí. V letošním roce plánuje 39 % firem investovat více než loni. Pokles investic se tedy zastavil. Firmy také nadále předpokládají nárůst po-ptávky, byť o něco nižším tempem než doposud, a díky tomu relativně častěji plánují rozšíření svého podnikání. Celkově jsou tedy očekávání firem pozitivní, je vidět, že věří svým produktům či službám a svým schopnostem. Na druhé straně jsou si podnikatelé samozřejmě vědomi ekonomické a politické situace v Evropě. Zprávy přicházející z Ruska, Ukrajiny, Řecka, ale i Německa, Francie či Itálie nejsou příliš veselé, což vede k opatrnosti v podnikatelském sektoru.

Je tedy větší důvod k opatrnosti než k tomu, aby na sebe podnikatelé brali rizika úspěchu?

V minulých letech táhl ekonomiku především export. Nyní se pomalu zvedá domácí spotřeba a investice. To nahrává optimizmu malých a středních firem, na které je Index zaměřený – jejich orientace na export totiž není tak silná. I pekárna nebo minipivovar ale musí do svého lokálního podnikání promítnout energie, logistiku, suroviny. Každý podnikatel s podobnými proměnnými počítá, i s jejich případnými výkyvy. Dnes například vidíme, že druhá sezona po sobě nepřeje horským střediskům a vlekařům. Myslím, že se brzy dočkáme zpráv o jejich nepříznivé ekonomické situaci, protože každý rok investují do nových zařízení, ale tyto prostředky se jim nyní nevrací.

Což je samozřejmě průšvih. Mnohé společnosti si to již uvědomují – rády by investovaly, mají dokonce volné peníze, ale bojí se, že jejich potenciál nemusí být po čase dostatečně využitelný. Začínají si zvykat, že nic není dáno, nic nemusí platit a vše se mění. To však pro poskytování úvěrů není zrovna příhodné…

Tyto obavy mohou pramenit z nejistoty, která do značné míry souvisí s aktuální ekonomickou situací v Evropě a České republice. Tato nejistota je patrná i z výsledků poslední vlny průzkumu Index očekávání firem. Ukázalo se, že 38 % firem nedokázalo na konci loňského roku odhadnout poptávku po svém zboží či službách v prvním čtvrtletí tohoto roku. Nicméně, česká makroekonomická data se zlepšují. Lidé začínají více utrácet, což by mohlo uklidnit alespoň ty firmy, které se orientují na domácí trh.

Co se úvěrů týče – více než polovina českých firem se při financování svých projektů na bankovní úvěry spoléhá. Jde o dostupnou, transparentní a v dnešní době nízkých úrokových sazeb i velmi levnou záležitost. Zatímco u firem s obratem do 100 milionů korun potřebuje úvěr jen necelá třetina z nich, u subjektů blížících se k jedné miliardě tržeb už je to skoro 60 procent. Úvěr je standardním a žádaným způsobem řešení provozního a investičního financování. Ve srovnání s Evropou mají české firmy málo kapitálu, a tím pádem větší úvěrovou potřebu. Banka podnikatelům a firmám v tomto směru vychází vstříc. Celá třetina našich stávajících klientů z řad podnikatelů a malých firem může již nyní využít předschválený úvěrový limit bez toho, aby bance musela dokládat své příjmy.

Co podle bankéřů brzdí chuť menších firem investovat? Je to dění na mezinárodní scéně, ceny ropy, vliv teroristických útoků, složitější komunikace s rusky mluvícími zeměmi?

Pro každou firmu je to jiné. Dění na mezinárodní scéně mnohé tuzemské firmy přímo neovlivňuje. Může mít ale jistý psychologický efekt. Rekordně nízké ceny ropy škodí zejména firmám v energetickém sektoru. Ostatní firmy z nich naopak profitují. Obecně lze říci, že firmy nemají chuť investovat, když nemají potřebnou míru jistoty, nevidí dostatečnou ekonomickou stabilitu, jak jsem to již naznačil. A to i stabilitu v oblasti legislativy. Například, pokud se vám pořád mění sazby DPH, vytváří to v podnikatelském prostředí značné pochybnosti a roztrpčení.

Také se éterem a internetem nesou zvěsti o další blížící se ekonomické krizi, byť je k dispozici řada analýz, které tvrdí pravý opak. Čím se tedy má průměrná česká firma řídit? Co jí může povzbudit, co odradit od toho, aby rozšířila výrobu, obchod, služby?

Již jsem to naznačil v minulé odpovědi. Vnější dopady mají svůj díl „viny“, ale klíčová je především stabilita domácího prostředí. Podle našeho Indexu očekávání firem vévodí pořadí podnikatelských bariér, které rozhodně komplikují podnikání, nadbytečná byrokracie. Jen o něco málo zaostávají časté legislativní změny a s odstupem vysoká daňová zátěž. Na předních příčkách se umístila i nedostatečná podpora ze strany státu.

Do businessu nyní vstupuje hodně žen. Proč zrovna v této době?

Kromě emancipace žen může v tomto trendu hrát roli také skutečnost, že v České republice je nedostatek flexibilních forem práce v podobě například částečných úvazků. To mnoha ženám komplikuje návrat do pracovního procesu z mateřské dovolené. Podnikání je sice časově často náročnější než plný úvazek, ale ženy-podnikatelky si alespoň mohou tento čas zorganizovat a přizpůsobit své aktivity tak, aby zvládly i péči o děti.

Zahrnuje váš Index očekávání firem také náladu absolventů vysokých a středních škol? Zda se třeba tito lidé pokouší dnes ve zvýšené míře podnikat, aby se uživili?

Tuto oblast náš Index nezkoumá, ale můžeme uvažovat o jednorázovém šetření na toto téma.

Ve vaší praxi se jistě najde i řada kuriozit. Nač by si rády firmy vypůjčily, ale nejde to?

Naši důvěru mají firmy působící v různých oblastech služeb, auto-moto, zemědělství a farmářství, strojírenství, elektroniky, potravinářství a dalších, vždy však přihlížíme ke konkrétnímu podnikatelskému záměru a výsledkům hospodaření dané společnosti. „Stopku“ u nás mají firmy působící v oblasti zbraní a střeliva a hazardních her.

Když byste se vy sám rozhodl podnikat, nač byste úvěr nikdy nechtěl?

Na krytí dluhové služby spojené s úvěrem, který již v mém podnikání figuruje. To by byla známka, že jde do tuhého.

otázky připravila Eva Brixi

www.csob.cz/cz/Firmy/Podnikatele/

Stranky/index-ocekavani-firem.aspx