Jazyky s námi ve Velké Británii, Španělsku, Latinské Americe nebo na Novém Zélandu…

Petr PasekjpgKde se naučíte lépe cizí řeč než tam, kde je doma? Nemusíte však kvůli tomu v zahraničí studovat semestr nebo celý rok, mnohdy postačí k zlepšení znalostí a praktickému procvičení i krátkodobý studijní pobyt. Proto přišla jazyková škola Slůně – svět jazyků, se zajímavou novinkou. Nabízí velmi efektivní kurzy v zahraničí. Hovořili jsme o tom s ředitelem společnosti Ing. Petrem Paskem.

Kurzy v zahraničí jste zařadili do programu koncem loňského roku. Reagujete tak na poptávku, nebo to spíš byla vaše iniciativa, jíž se snažíte firmám i jednotlivcům rozšířit možnosti výuky?

Upřesním: kurzy v zahraničí nabízíme od září 2014. Primárně jsou určneny jazykové pobyty našim firemním klientům, potažmo jejich rodinným příslušníkům, pro které připravujeme individuální nebo skupinové jazykové kurzy. Nová divize naší společnosti takto cílená je naší iniciativou. Jejím prostřednictvím chceme motivovat naše studenty k tomu, aby mohli využívat získané jazykové kompetence během roku i mimo učebnu. Podle dosavadních zkušeností, včetně mých vlastních, jsou kurzy v zahraničí nejlepším způsobem naučení se jazyku.

10290133_10153254262384046_1648117587850011393_n

Jaké jazyky lze v cizině studovat, v jakých destinacích, školách a na jaké úrovni?

V současné době nabízíme angličtinu, španělštinu, němčinu a francouzštinu. Další jazyky plánujeme výhledově, a to konkrétně portugalštinu a italštinu. Pokud nás klient osloví s přáním vycestovat za studiem jiného jazyka nebo se chce podívat do jiné destinace, budeme se mu snažit vyjít maximálně vstříc. Rozhodne-li se klient pro angličtinu v rámci Anglie, může vycestovat do Londýna, Bournemouth nebo Malmesbury. V Irsku máme partnerské školy v Kilkenny a v Dublinu, ve Skotsku sídlí naše partnerské školy v Edinburghu. Angličtinu můžete studovat i na Maltě v San Gwann nebo na Novém Zélandu v Taupu. V případě španělštiny nabízíme školy v Granadě, Salamance, Madridu, Valencii nebo Conilu de la Frontera ve Španělsku, vycestovat ale můžete i do Latinské Ameriky. Co se týče němčiny, mohou klienti odjet za studiem do Berlína nebo Darmstadtu. Rozhodne-li se někdo pro jazykový kurz francouzštiny, nabízíme partnerskou školu ve Vichy. Ve všech školách lze studovat na všech úrovních jazyka, od začátečníků po velmi pokročilé, tzn. úrovně A1–C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Setkala se novinka s očekávaným zájmem?

Přestože jde o novou službu, o jazykové kurzy v zahraničí je značný zájem. Naši studenti firemních i veřejných kurzů nám důvěřují a o kurzy v zahraničí se aktivně zajímají. V posledních třech měsících poptávka narůstá, kontaktují nás jak naši klienti, tzn. studenti firemních kurzů na základě interních informací, tak i lidé „zvenčí“, ke kterým se naše nabídka dostala různými informačními kanály. Největší zájem je o studijní pobyt ve Velké Británii, na Maltě a ve Španělsku. Paradoxně, což je pro nás milým překvapením, přijímáme poptávku na kurzy pro děti a juniory, což zatím není naše cílová skupina. Zájem celých rodin naučit se více a lépe nás nesmírně v našich aktivitách povzbudil. V současné době máme reference od prvních dvou klientů, kteří na podzim vycestovali za studiem angličtiny. V prvním případě odjela studentka na dva týdny do Dublinu, druhý student si vybral rovněž dvoutýdenní kurz ve škole v Londýně. Momentálně zpracováváme další poptávky a pevně věříme, že se počet lidí, kteří začnou aktivně ovládat další jazyky, zvýší. Budeme-li jim v tom nápomocni, potěší mne to dvojnásob.

Stává se, že firmy poskytují svým zaměstnancům zahraniční kurzy jako určitý bonus, nadstavbu k výuce v ČR nebo jako motivační prvek k povzbuzení zájmu?

Ano, některé firmy tuto formu bonusu svým zaměstnancům nabízejí. Snaží se je povzbudit ke studiu a používání jazyka během školního roku i mimo učebnu. Klienti, kteří pracují online, mohou odjet na studijní pobyt do ciziny, a přesto na dálku pracovat pro svoji firmu. To znamená, že budou např. půl dne navštěvovat školu ve zvolené destinaci a pak půl dne pracovat na dálku. Je to zajímavá možnost, jak být v cizím prostředí, ale zároveň neztratit kontakt s pracovními záležitostmi.

Budete nabídku kurzů po získaných zkušenostech modifikovat a dál rozšiřovat?

Určitě ano. Stále se snažíme navazovat kontakty s dalšími školami v různých zemích, nechceme, aby možnosti jazykových pobytů byly limitované jen „velkými“ jazyky, kterými jsou angličtina a španělština. Naši aktuální nabídku můžete sledovat na našem webu www.slune.cz/kurzy-v-zahranici/jazyk-a-destinace.html, na face­bookovém profilu naší jazykové školy. Kdokoli ze zájemců o studium nás může přímo kontaktovat v kterékoliv pobočce v Praze, Ostravě, Brně, Plzni, Hradci Králové nebo nově také v Pardubicích. Rádi mu připravíme takový studijní plán, který nejlépe vyhoví jeho naturelu, časovým i finančním možnostem.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer