Kooperativa a milion smluv pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Reitermann1Zdálo by se, že pojištění rodinného domu, bytu nebo domácnosti má již uzavřen každý trochu obezřetnější vlastník majetku. Možná překvapivě toto u nás ale stále neplatí – podle statistik je téměř každá druhá domácnost a každý třetí rodinný dům bez pojištění. Produkty pojištění majetku a odpovědnosti občanů Kooperativa klientům poprvé nabídla před 20 lety. Od té doby kmen smluv trvale roste, před nedávnem Kooperativa dosáhla milionu smluv. Je druhou největší pojišťovnou v této oblasti na českém trhu. V loňském roce zde docílila předpisu pojistného 2,7 miliardy Kč.

Stěžejními produkty jsou od počátku především pojištění domácností a pojištění nemovitých objektů. Nejúspěšnějším produktem je kombinované pojištění OPTIMUM, které umožňuje současně pojistit rodinný dům nebo bytovou jednotku a vybavení domácnosti za zvýhodněných podmínek. Obdobně je možné pojistit také rekreační budovu a rekreační domácnost.

Jednou z unikátních novinek je připojištění právní ochrany ve spotřebitelských vztazích, které Kooperativa představila v loňském roce. Toto připojištění za pouhých 390 Kč ročního pojistného zahrnuje právní poradenství a úhradu nákladů na právního zástupce, soudní poplatky nebo znalecké posudky, a to až do výše 200 000 Kč. Jde o případy, ve kterých klient vystupuje jako spotřebitel a jejichž předmětem je movitá nebo nemovitá hmotná věc nebo služba. Pojištění tedy klient může využít například ve sporu souvisejícím s reklamací vadného zboží nebo vadně provedených služeb. Pojištěnými jsou automaticky všichni členové domácnosti.

Na otázky, které jsou stále pro nás všechny aktuální, odpovídal Ing. Tomáš Reitermann, vedoucí Odboru pojištění občanů Kooperativy:

Zodpovědní lidé mají svůj rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví pojištěný. Pořád je ale hodně těch, kterým je líto prostředky za pojistku vydat. Dá se odhadnout, jaké procento z ročních nákladů tvoří pojištění rodinného domu například čtyřčlenné rodiny s celkovým měsíčním příjmem 100 000 Kč? Tedy: rodiče dvou dětí podnikají, bydlí v menším českém městě, zrekonstruovali si dům z poloviny minulého století… Na kolik korun přijde takové průměrné pojištění domu o šesti pokojích, kuchyni, příslušenství, podsklepeného?

majetek_817

Podobný dům v hodnotě asi dva miliony Kč se dá pojistit již od zhruba 1500 Kč ročně. Obdobně domácnost v hodnotě 700 000 Kč přijde asi na 1500 Kč. A protože Kooperativa nabízí zvýhodněné společné pojištění domu a domácnosti OPTIMUM, klient by za pojištění zmiňovaného domu s domácností zaplatil méně než 3000 korun ročně. Jde tedy o zlomek jeho ročního příjmu. Na našem webu koop.cz najdou klienti přehledný návod, jak si stanovit pojistnou částku a zároveň si mohou spočítat výši pojistného. Pokud jim cena a podmínky budou vyhovovat, mohou si hned pojištění sjednat.

Určitě víte, jaké chyby dělají vaši klienti při stanovení ceny pojistného. Asi chtějí mít pojištění co nejlevnější, ale plnění co nejvyšší…

Češi se v případě ochrany svého majetku nechovají z pohledu pojišťoven příliš zodpovědně. Domácnost si běžně pojišťuje pouze 50 % z nich. Zároveň poměrně často nevědí, co a proti jakým rizikům mají pojištěno. Jsou pak nepříjemně zaskočeni, když jim pojišťovna oznámí, že pojistné plnění nemůže vyplatit. Pokud si člověk něčím není jist, měl by to hned ověřit u poradce, který s ním smlouvu sjednává. Obrátit se na něj klient může i v průběhu trvání smlouvy, alespoň si znovu připomene její podstatné detaily. Lidé totiž často spoléhají na letité smlouvy, které jsou neaktuální. Například se zvýšila hodnota jejich majetku a oni nenavýšili pojistnou částku nebo současná kvalitnější nabídka obsahuje důležitá rizika a oni je nemají ve své smlouvě zahrnuta.

Mohl byste charakterizovat nejčastější škody na majetku i nějakou tu kuriózní?

Nejčastěji řešíme živelné škody z vichřice, záplav nebo povodní a stále častější jsou také požáry. Fenoménem poslední doby jsou krádeže z rozestavěných domů. Zejména v zimním období, kdy stavební práce načas utichají. Řešili jsme nejen krádeže stavebního materiálu, ale velmi často i již zabudovaného zařízení, jako jsou kotle nebo radiátory. V jednom případě dokonce zloději z domu odcizili i kuchyňskou linku, včetně vestavěných spotřebičů. Proto je dobré mít pojištěný i dům ve výstavbě.

Kdybyste doporučil pojistku aktualizovat, měnit, vylepšit?

Jak už bylo řečeno, určitě vždy, když se výrazně změní hodnota domácnosti nebo nemovitosti. Například po zateplení budovy, radikální výměny zařízení domácnosti a podobně. Obecně můžeme říci, že alespoň jednou za dva roky by měl každý klient svoje pojištění konzultovat se svojí pojišťovnou a případně provést jeho aktualizaci.

Jak pojistit nemovitost, ve které majitel zároveň bydlí i podniká?

Pokud má klient v rodinném domě větší podnikatelské zázemí, je vhodné nastavit pojistný program v rámci pojištění podnikatelských rizik. Pojišťovny totiž u soukromého pojištění nemovitosti mají většinou nastaven limit, do kterého jsou věci sloužící k podnikání pojištěny. A ten často ani menší provozovnu nepokryje. U Kooperativy je například tento limit maximálně 60 000 Kč.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi