NGEF: Jde o výnosnou investici a ekologický rozměr je bonus

JurajDvorak1

Zajímavý výnos při minimálním riziku. To je vždy aktuální investorské dilema. Jednou z možností, jak ho řešit, je podílový fond investující do zelené energie. Jeho výhodou je dlouhodobá stabilní výnosnost, generovaná za podmínek, kdy stát určuje vyšší výkupní ceny obnovitelné energie. Nevýhodou může být značná vstupní investice. Pro zkušeného odborníka hledajícího zhruba 7% roční výnos ideální volba. Fond představil předseda investiční komise NOVA Green Energy Juraj Dvořák: Jak vypadá portfolio fondu?

Naším cílem je dosáhnout poměr: 40 % fotovoltaika, 25 % biomasa, 20 % vodní elektrárny a zbylých 15 % by pokryly ostatní aktivity, jako například spalování odpadu. Z hlediska regionálního rozdělení jde zejména o projekty na Slovensku, v Čechách a v ostatních zemích střední a východní Evropy. Co se velikosti týče, zaměřujeme se především na menší projekty, většina projektů má velikost 1 MW. Snahou je tedy diverzifikovat nejen riziko politické, ale také riziko změny tržních podmínek související s možným zvyšováním zdanění velkých fotovoltaických elektráren.

A úhel pohledu realizovaných investic fondu? Investujete do již postavených zařízení?

Tento fond lze v jistém smyslu chápat jako „exit“ pro dosavadní majitele projektů, tedy investujeme již do funkčních zařízení. Fond kupuje například „zaběhnuté“ fotovoltaické elektrárny s dlouhodobými odběratelskými smlouvami a zárukami na komponenty. Jelikož jsou projekty financovány velkými bankami, i tyto přispívají k přísné kontrole. Peníze ve fondu nepřímo pomáhají také k urychlení výstavby nových elektráren zaměřených na výrobu z obnovitelných zdrojů energie. Fond kupuje projekty od developerů, kteří je staví za účelem prodeje. Ti pak mohou utržené peníze investovat do výstavby dalších obnovitelných zdrojů. A nutno říci, že takových kupců disponujících potřebnou hotovostí není na trhu mnoho. Vkládat prostředky do státem garantovaných cen je lákavé. Pro jaký typ investorů je fond určen především? Fond je určen konzervativním zájemcům jako alternativa k bondovým (dluhopisovým) strukturám. Existují podobné fondy i v zahraničí? Ano, podobné fondy existují především v Německu či ve Švýcarsku. Právě jimi byl NGEF inspirován. V západní Evropě jsou takové fondy velmi vyhledávané. Každý patnáctý Němec má peníze „uložené“ ve fondech zaměřujících se na obnovitelné zdroje. Švýcarské fondy skupují daná aktiva po celém světě, přičemž NGEF se zaměřuje na střední a východní Evropu. Vnímají čeští investoři tento ekologický rozměr jako bonus? Jaký vztah mají k ekologii? V Česku takový rozměr investování zatím nepozorujeme, ale v každém případě jde o záležitost, která je pro každého investora mimořádně výnosná, takže ten ekologický rozměr je skutečně jako bonus. Z hlediska investování není rozhodující. V Rakousku, Švýcarsku a Německu jsou investice do těchto fondů absolutně preferované velkými institucionálními investory. Nicméně důležitým hráčem na trhu je též církev, například německá katolická církev výrazně preferuje zelené investice. Nazývané jsou „morálními investicemi“. Jednoduše nekoupí akcie dolů na těžbu uranu, ale raději nakoupí zelenou energii – vodní elektrárny, větrné elektrárny, fotovoltaiku, biomasu apod. Ve střední Evropě zatím není takové povědomí. Každý jen ví, že se na tom dobře vydělává, ale málokdo tuší, jak by se k takové jistotě dostal, protože běžný investor nekoupí fotovoltaickou elektrárnu za řádově desítky milionů korun, ale rád by měl 12% výnos. Fond má statut fondu kvalifikovaných investorů. Co to znamená? Je to otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů definovaný českou legislativou o kolektivním investování. Kvalifikovaný investor je zákonem o investičních společnostech a investičních fondech chápán mimo jiné jako někdo, kdo učiní prohlášení o vědomí si rizik spojených právě s investováním do fondu kvalifikovaných investorů, přičemž minimální výše investice musí odpovídat částce alespoň 125 000 eur (zhruba 3,5 milionu korun). Mohl byste omezení v oblasti minimální investice více komentovat? Do fondu lze vstupovat pouze napřímo. Finanční instituce jako banky nebo pojišťovny mohou vstupovat od částky 35 000 eur (přibližně 988 000 korun). Běžný klient může vstoupit od částky 125 000 eur (zhruba 3,5 milionu korun) při vstupním poplatku 1 %. Od 250 000 eur (zhruba sedm milionů korun) již žádný vstupní poplatek není. Člověk, který do fondu investuje, nemusí sledovat situaci na trhu. Může se spolehnout, že fond, vzhledem k dozoru České národní banky a všem legislativním povinnostem, je pod přísným dohledem, je spravován zodpovědně a že jeho peníze pracují přesně podle obchodních informací zveřejňovaných fondem. Každý investor je samozřejmě pravidelně informován o vývoji fondu a jeho investicích a také jsou zveřejňovány informace na webu fondu. Takže NOVA Green Energy je příležitostí pro velké institucionální investory. Nikoli pro malé hráče? Nutnost omezit velikost investice jednak vyžaduje legislativa a také je třeba zvážit správní náklady fondu. Fond je vhodný pro lidi, jejichž investiční horizont je minimálně dva až tři roky. Prvních 12 měsíců jsou peníze ve fondu vázány, ale pak už ne. Tento fond je také pro velké hráče, proto tam máme i korporátní klienty jako jsou banky, penzijní fondy, obchodníky s cennými papíry, jednáme s pojišťovnami a tzv. family offices, spravujícími rodinné majetky. Kolem 30 % z celkové velikosti fondu by měli být právě soukromí investoři.

Nejde tedy třeba o vhodnou formu zhodnocení a spoření, dejme tomu na důchod?

Pokud do NGEF vložíte peníze na prvních pět až deset let, potom si je vyberete se zásadním zhodnocením, mnohem vyšším, než jsou schopné nabídnout penzijní spořicí systémy. Jak vypadá zdanění výnosů? Výnosy ve fondu podléhají nadále pětiprocentnímu zdanění. Zmiňované zhodnocení 7–9 % p.a. pro investory je zhodnocení již po odečtení všech poplatků spojených se správou fondu a každý investor si je daní dle svého daňového režimu. Je možná alternativa investic v českých korunách místo eur? Ano, tuto možnost nabízíme od ledna 2015, kdy je cena podílového listu uveřejňována i v českých korunách a investor tak není vystaven kurzovému riziku.

připravil Pavel Kašpar www.novagreenenergy.eu/cz/