Hypertenze stojí miliardy

Bezmála dvě a půl miliardy korun zaplatila loni VZP za léčbu hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku) u svých klientů. Hypertenzi lze přitom považovat za typické civilizační onemocnění a její výskyt rok od roku stoupá. To potvrzují i data, která před nedělním Světovým dnem hypertenze analyzovala VZP – při porovnání let 2013 a 2014 je patrný nárůst o více než 16 tisíc klientů, u nichž lékaři tuto diagnózu pojišťovně vykázali. I proto připravila VZP na letošek řadu preventivních aktivit, v rámci kterých svým klientům nabízí mimořádné příspěvky a jejichž cílem je právě boj proti hypertenzi.

Celkem loni lékaři léčili kvůli vysokému krevnímu tlaku přes 850 tisíc klientů největší zdravotní pojišťovny. Meziroční srovnání ukázalo, že i když se dařilo snižovat náklady za léky, celkové výdaje na léčbu vysokého krevního tlaku stouply o 21 milionů.

Je ovšem třeba mít na paměti, že v uváděných nákladech nejsou započteny náklady na léčbu nemocí, které hypertenze může dále způsobovat. Neléčený vysoký krevní tlak je totiž v přímé souvislosti s vývojem dalších onemocnění oběhové soustavy, jako jsou ateroskleróza, cévní mozkové příhody, ischemická choroba srdeční a další. Například cévní mozkové příhody pak stojí pojišťovnu ročně dalších 1,8 miliardy korun, péče o pacienty s infarkty bezmála 1,5 miliardy atd.

Počty klientů a částky, které VZP za léčbu hypertenze v jednotlivých regionech zaplatila, ukazuje podrobně následující tabulka (náklady jsou v tabulce uvedeny v tisících Kč).


Rok 2013 Rok 2014 Srovnání 2013/2014
  Pacientů Náklady Pacientů Náklady Pacientů Náklady
Praha 107 405 345 305 108 017 342 231    +612 -3 074
Středočeský kraj    99 201 304 972 102 243 313 626 +3 042 +8 654
Jihočeský kraj    42 191 117 025 42 869 115 645    +678 -1 380
Plzeňský kraj    47 711 140 286    47 571 141 204    -140    +918
Karlovarský kraj    24 297    72 251    24 891    71 621    +594    -630
Ústecký kraj    66 750 180 367    68 508 188 655 +1 758 +8 288
Liberecký kraj    41 209 111 707    43 064 114 428 +1 855 +2 721
Královéhradecký kraj    44 955 121 311    46 690 124 293 +1 735 +2 982
Pardubický kraj    52 987 148 414    54 283 149 798 +1 296 +1 384
Vysočina    46 728 122 488    48 860 125 749 +2 132 +3 261
Jihomoravský kraj    98 723 283 506    99 749 283 796 +1 026    +290
Olomoucký kraj    40 351 112 919    40 887 113 052    +536    +133
Moravskoslezský kraj    72 111 211 061    72 359 209 903    +248    1 158
Zlínský kraj    49 594 128 398    50 431 127 432    +837    -966
CELKEM 834 213 2 400 012 850 422 2 421 434 +16 209 +21 422

Rizikové faktory pro vznik vysokého krevního tlaku můžeme rozdělit na faktory neměnné, které nemůžeme ovlivnit (věk, pohlaví, dědičnost, některá jiná onemocnění), a na faktory, které naopak ovlivnit můžeme (obezita, kouření, alkohol, nadměrné solení, stres).

Svým klientům, kteří se chtějí hypertenze vyvarovat, nabízí VZP příspěvky na preventivní aktivity, jako je například snižování hmotnosti, pohybové aktivity, odvykání kouření apod. Získat je mohou všichni pojištěnci VZP, kteří jsou členy Klubu pevného zdraví a splní podmínky pro čerpání příspěvků.

Jaké hodnoty krevního tlaku (ne)jsou v pořádku

 

  Systolický tlak Diastolický tlak
Ideální hodnoty 120 80
Normální tlak 140 a méně 90 a méně
Mírná hypertenze 140 – 179 90 – 104
Středně těžká hypertenze 180 – 199 105 – 114
Těžká hypertenze 200 a víc 115 a víc