Profesor Ing. Gustav Tomek, DrSc. získal nový titul

201Dlouholetý viceprezident České marketingové společnosti a předseda hodnotitelské komise soutěže Marketér roku, kterou pravidelně již deset let vyhlašuje Česká marketingová společnost, získal titul Čestný marketér roku 2014. Je to vzácné ocenění, kterým se dosud mohli pochlubit jen dva významní světoví marketingoví odborníci – profesor Philip Kotler, guru světového marketingu, a profesor Ernest Kulhavy z Rakouska, významný odborník a uznávaná mezinárodní veličina.
Pan profesor Tomek, který nedávno oslavil krásné kulaté zralé životní jubileum, doplnil trojici, která dál bude bdít nad vysokou úrovní marketingového dění nejen v naší republice, ale i v Evropě a ve světě.

Srdečně k dosaženému titulu i významnému životnímu výročí blahopřejeme.

Na snímku profesor Tomek přebírá z rukou prezidentky ČMS Jitky Vysekalové za přítomnosti Karla Voříška symbol Čestného marketéra roku 2014