Poškozené zdraví stojí víc

Pojišťovny musí klientům vyplácet více peněz za škody na zdraví než v minulosti. Změna souvisí s aplikací nového občanského zákoníku. V některých případech jde i o trojnásobek původní částky. Zároveň se výrazně rozšířil okruh osob, které mají na tento druh odškodnění nárok. Škody na zdraví přitom tvoří nemalou část plnění pojišťoven u pojištění vozidel.

Pojišťovny nemajetkovou újmu stanoví podle nového občanského zákoníku a zásad slušnosti. „Výše nemajetkové újmy se už nepaušalizuje, ale je řešena případ od případu. Rozhoduje například věk pozůstalých a poškozených, doložení síly citového pouta a podobně,“ uvedl tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Dle vyjádření Kooperativa pojišťovny představuje nejfrekventovanější nárok bolestné. Pokud jde o konkrétní zranění, pak nejčastější příčinou dopravních nehod je nedodržení bezpečnostní vzdálenosti a s tím související zranění v oblasti krční páteře a hlavy. „Například podvrtnutí a natažení krční páteře bylo dříve odškodňováno základní částkou 2 400 Kč, dnes stejná diagnóza generuje odškodnění zhruba 7 500 Kč. Pohmoždění krční páteře pak vzrostlo z 3 000 Kč na zhruba 8 800 Kč,“ uvedl mluvčí Kooperativa pojišťovny Milan Káňa. Nárůst plnění lze očekávat i v případě ztížení společenského uplatnění. „V současné době však evidujeme pouze minimum nahlášených případů vzhledem ke skutečnosti, že necelých deset měsíců účinnosti občanského zákoníku prozatím nepředstavuje dostatečnou dlouhou dobu pro stabilizaci zdravotního stavu u většiny zranění,“ dodal Káňa.

Podle předsedkyně sdružení Pomoc poškozeným Lucie Píšové by výše odškodnění měla plně vyvažovat utrpení, které poškozený nebo jeho rodina podstoupili. Například u bolestného určuje výši bodovým ohodnocením lékař. Jeden bod znamená 250 korun, úhrada je tedy zhruba dvojnásobná oproti minulosti. Například zlomenina paže s posunem vyjde na 20 000 korun. Další kapitolou je například ztížení společenského uplatnění. „Hodnotí se, jak konkrétně trvalé následky zasahují do devíti sfér života poškozeného. Limitem je částka cca 10 milionů, která výjimečně může být navýšena až na dvojnásobek,“ uvedla Píšová.

Náhradu mohou získat i příbuzní zemřelého nebo těžce zraněného. Podle Píšové není žádná metodika, jak ji určit, závisí jen na argumentačních schopnostech. „Platí, že čím bližší vztah je k zemřelému, tím vyšší odškodnění. Dítě zemřelého dostane více než švagr zemřelého z opačného konce České republiky,“ uvedla Píšová. Odborníci radí, aby se lidé v případě nešťastné události obrátili raději na právníka „Je dobré vědět, na jakou náhradu má poškozený nárok. Ke každému případu se dle nové právní úpravy již přistupuje individuálně. Důsledkem toho bude výrazný nárůst vyčíslených nároků na odškodnění,“ upozorňuje David Holý ze společnosti ePojisteni.cz, které nabízí všem svým klientům bezplatnou právní pomoc.

Podle statistik pojišťoven tvoří škody na zdraví z dopravních nehod nyní 10 až 15 procent vybraného pojistného. Postižení mají například nárok na ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti i při přiznání invalidity. Pojišťovny mají hradit i veškeré vynaložené výdaje související s léčbou po nezaviněné nehodě. Vždy je třeba účtenka o uhrazení.

(tz)