Studenti, vstupte do světa marketingu!

Pořadatelé celoevropsky známé konference Marketing Festival spustí v září 2015 nový vzdělávací projekt, který studentům poskytne expertní znalosti i zákulisní vhled do reálného světa online marketingu. Studijní program s názvem Digisemestr nabídne přes 100 hodin přednášek, ale také seznamovací akce a možnost vkročit do světa marketingu ve velkém stylu. Na 13 celodenních studijních setkáních budou vyučovat přední čeští marketéři s dlouhodobou zkušeností z reklamních agentur a velkými kampaněmi za zády. Úspěšní absolventi získají nejen certifikát, ale i příležitost setkat se s profesionály v oboru a možnost získat angažmá v TOP českých firmách.

Nová online marketingová škola se snaží vyřešit patovou situaci, kdy firmy vyhledávají vzdělané mladé zaměstnance s praktickou zkušeností, ale samy moc nemají finance ani kapacity marketingové talenty vychovávat a profesionálně zaškolovat. „Vysoké školy dnes nabízí zájemcům o digitální marketing jen pár předmětů v rámci širších studijních oborů. To je velká škoda, protože výdaje na online reklamu meziročně neustále rostou. Například ve Velké Británii se online marketingu běžně věnují celé bakalářské i magisterské programy,“ upozorňuje Jindřich Fáborský, zakladatel Digisemestru. Tuzemští zájemci o online marketing tak nejčastěji musí absolvovat nejen formální vzdělání, ale zařídit si i stáže a navštěvovat neformální marketingová setkání.

Digisemestr chce mladým talentům usnadnit každodenní balancování mezi školou, stážemi a networkingem. Podle studentů je totiž stáží relativně málo a zájem o ně převyšuje nabídku. „Pod pokličku reálných kampaní mohou studenti nahlédnout i na neformálních akcích jako jsou Barcampy a studentské konference. Ty však často nemají žádný odborný dohled a jejich kvalita a přínos často kolísá v souvislosti s propagačním účelem některých příspěvků. Řečníci se zde navíc věnují jen úzce vymezeným problémům bez širšího uvedení do kontextu, což může vést u mladých marketérů k osvojení špatných postupů a zbytečným omylům,“ upozorňuje Fáborský. Digisemestr proto pracuje s odborně garantovaným výukový plánem, který obsahuje jak nezbytný teoretický základ, tak příklady a reálná data z kampaní, které hýbaly českým marketingem.

Během tříměsíčního cyklu se v roli přednášejících vystřídají přední čeští online marketingoví experti, kteří budou se studenty intenzivně pracovat formou přednášek i individuálních konzultací. „Na rozdíl od tradičních marketingových studijních oborů a soukromých dálkových škol nahlédnou naši studenti do zákulisí a statistik reálných kampaní. Potkají se s opinion leadery českého marketingu a na vlastní kůži s nimi budou testovat získané znalosti v praxi,“ doplňuje Fáborský s tím, že při výběru lektorů i témat přednášek využije své zkušenosti a kontakty na českou marketérskou špičku z Marketing Festivalu. Nedílnou součástí Digisemestru se stanou i neformální marketingové večery, které budou pro mnohé první příležitostí k přátelskému setkání s budoucími kolegy nebo zaměstnavateli. Nastartování kariéry mladých talentů podpoří tým Digisemestru také předáním osobních referencí na nejúspěšnější studenty do personálních oddělení online agentur a velkých firem.

Do Digisemestru se budou moci přihlásit studenti středních a vysokých škol. Zápis do studijního programu odstartuje v srpnu 2015 na oficiálních stránkách projektu. Školné v marketingové akademii bude činit 3 790 Kč a do semestru bude přijato 250 studentů. Ti získají kromě unikátních studijních materiálů i přístupy do různých aplikací, kde si budou moci zkoušet získané znalosti v praxi. Výuka bude probíhat od září 2015 do prosince 2015 každou sobotu v aule kampusu VUT v Brně, která je na projektu spolupracuje. „VUT patří mezi ty univerzity, které se nebojí vytvářet kreativní, a zároveň efektivní marketingové kampaně. Rádi proto podpoříme vzdělávání mladých lidí a poskytneme Digisemestru to nejlepší přednáškové zázemí,“ vysvětluje Jitka Vanýsková, mluvčí Vysokého učení technického v Brně. Účast v Digisemestru studenti zakončí složením závěrečných zkoušek, po nichž obdrží certifikát.

Výukový plán Digisemestru

Úvod do digitálního marketingu

 • Role vyhledavačů v online marketingu a SEO
 • SEO a linkbuildingové techniky prakticky
 • PPC ve vyhledavačích + remarketing
 • PPC reklama na sociálních sítích
 • Webová analytika se zaměřením na Google Analytics
 • Webová/zákaznická analytika
 • Sociální sítě a content marketing
 • Copywriting a kreativa
 • Branding pomocí internetových nástrojů
 • E-mail marketing (teorie + praxe v MailChimpu)
 • Affiliate, mobile a video marketing
 • Techniky zvyšování konverzního poměru a úvod do UX
 • Závěrečná zkouška

O Digisemestru

Digisemestr je nový vzdělávací projekt Jindřicha Fáborského, který patří mezi přední české online marketéry a je zakladatel Marketing Festivalu. Cílem projektu je umožnit mladým a talentovaných studentům přístup k uceleným znalostem a praktickým zkušenostem v online marketingu. Ty poskytne frekventantům tým lektorů, kteří aktivně pracují v digitálním marketingu a profesně patří k nejrespektovanějším marketérům v Česku. První ročník Digisemestru proběhne od září do prosince 2015 v Brně. Do programu bude přijato 250 studentů, kteří absolvují 13 celodenních školení a závěrečný test.

(tz)