T-SOFT Eternity nejen v knihovnách v Londýně a Washingtonu

IMG_3489Představitelé pětileté nadace T-SOFT Eternity, již založila společnost T-SOFT a.s., se v březnu setkali se svými dárci, partnery a přáteli, a to, jak se již stalo příjemným zvykem, v Domově sv. Karla Boromejského v Praze. Předseda správní rady nadace. Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA, neděkoval pouze za podporu jednotlivých akcí a počinů, ale především nastínil, co všechno uplynulý rok i léta předcházející přinesly. A bylo toho opravdu hodně, více, než patrně zakladatelé kdysi zamýšleli.

Cena nadace za nejlepší projekt roku 2014 byla udělena výjimečné publikaci o českých podnikatelích meziválečného Československa s názvem Pivo, zbraně i tvarůžky. Knihou se nadace rozhodla přispět k obohacení pohledu na hospodářské dějiny i názoru na podnikání a jeho souvislosti. Vznikla ve spolupráci s odborným týmem Univerzity Karlovy v Praze a na jednotlivých kapitolách podnikatelských příběhů se podílela řada autorů včele s prof. PhDr. Drahomírem Jančíkem, CSc., a Mgr. Barborou Štolleovou, Ph.D.

Michal Vaněček v úvodním slově píše: „Jaká je vlastně skutečná historie podnikání v Čechách? Zaslouží si hrdost, pokoru? Nejspíš obojí, ale především úctu.“ Z dosavadních ohlasů je patrné, že publikace zaujala širokou podnikatelskou veřejnost. A nejen v České republice. Zájem o to, aby se jmenovaná výjimečná práce dostala do považovaných archivů, projevili také odborníci v zahraničí. Stala se součástí knižních fondů British Library v Londýně a Library of Congress ve Washingtonu. A publikace putovala za velkou louži ještě prostřednictvím jednoho z autorů, a to do knihovny Brown University na Rhode Islandu. Takže: Michal Vaněček měl skvělý nápad a s týmem specialistů z Karlovy Univerzity hodně houževnatosti. Na světě je dílo, které si zaslouží velkou pozornost.

Eva Brixi