Firmy, technologie a „virtuálové“ v pohybu

p. Jiří Halbrštát tisk.kvalitaInternet, počítače, smartphony mění náš život i práci s lidmi ve firmách. Kam se dostává personalistika, jak informační technologie ovlivňují mikroekonomiku a kde jsou hranice v zaměstnávání „virtuálů“, o tom jsme si povídali s Ing. Jiřím Halbrštátem, marketingovým manažerem společnosti ManpowerGroup.

Mají a budou mít moderní technologie zásadní vliv na práci s lidmi a řízení firem?

Ano, můžeme hovořit o převratných změnách a důsledcích, které z toho plynou. Zatímco některé vize se zdají být dnes ještě přitažené za vlasy, jiné nikoli. Například revoluční proměna pracovního místa už žádné sci-fi není. S rozvojem internetu a využití videa lze předpokládat, že důležitou součástí pracovních vztahů bude komunikace prostřednictvím kamery. Moderní technologie mění způsob práce napříč celou ekonomikou a také přinášejí mnohé výzvy. Dovolují zavést odlišné způsoby práce a poskytují mnoho příležitostí ke zlepšení stávajících procesů. Ale rychlost, s jakou se změny prosazují, mohou způsobit i problémy, na které podniky nejsou připraveny. Udržet krok s rozvojem bude obtížné.

Musí zaměstnavatelé reagovat na nové trendy, nebo je mohou igno­rovat?

Je na firmách, aby zvážily, jaké technologie jsou pro ně důležité a pro jejich chod zásadní, nelze podléhat módním trendům. Takové otázky si budou pokládat kupříkladu s příchodem umělých inteligencí a při zacházení s obrovským množstvím dat. Zavádění špičkových technologií v současnosti směřuje nejen k tomu, aby sloužily pouze jako samostatný nástroj, ale aby se staly výkonnými pracovníky.

Ano, ekonomice i společnosti se otevírají netušené obzory, ale s očekávanými prospěšnými efekty přijdou i nové problémy. Umělá inteligence, „virtuálové“ mohou například brát lidem práci…

Není pochyb, že v ohrožení se ocitnou některé pozice, které dosud zastávají lidé. Na to se však musí ve firmách připravit. Proto se zmiňuje a používá nový termín podniková agilita.

Co si pod ní v praxi představit?

Stručně ji můžeme popsat jako strategii řízení zahrnující veškeré kulturní i technologické změny. Ve firmě jde o co nejrychlejší a nejefektivnější proces přizpůsobení se změnám při využití všech dostupných možností. Tato strategie zafunguje velmi účinně v situacích, kdy jsou podmínky ekonomického prostředí proměnlivé a nejisté. Pokud se přechod dobře podaří a do důsledků hladce zvládne, stane se podnik velmi konkurenceschopný. Zároveň si vytvoří prostor k dalšímu růstu v budoucnosti.

Můžete být ještě konkrétnější?

Představte si, že se podaří zapojit všechny zaměstnance do rozhodovacích procesů. Dostanou dokonce příležitost reálně se spolupodílet na vedení podniku. A to právě díky kooperativnímu prostředí, které umožní oživit nové technologie. Tyto technologie na jedné straně lidem propůjčí požadovanou kreativní volnost, na druhé straně je zavážou nutnou zodpovědností za konkrétní rozhodnutí a činy.

Zmínil jste se o možném ohrožení pracovních pozic. Nevyřeší naopak problém nedostatku kvalifikované pracovní síly?

Zcela jistě technologie podpoří různé formy alternativních úvazků. Podnik bude mít výhodnější pozici při vyhledávání talentů na trhu práce. Šance se zvýší znevýhodněným skupinám, jako jsou např. rodiče s malými dětmi, senioři, hendikepovaní… V současné situaci, kdy se společnosti potýkají se získáním osob s potřebnou kvalifikací, může přinést tato strategie výhodu, která umožní být atraktivnější na trhu práce a přilákat nové šikovné lidi. Jiným, například starším zaměstnancům, kteří už nejsou tak flexibilní, mohou však revoluční novinky tvořit jistou bariéru.

Nabízí se tak i řešení vysokých personálních nákladů?

Zcela určitě. Dnes si již neumíme představit většinu kancelářských pracovních pozic, které by mohly fungovat bez internetu. S rostoucími možnostmi chytrých telefonů a tabletů jsou zaměstnanci stále na příjmu i mimo kancelář. To jim dává volnost pohybu a flexibilitu nutnou ke skloubení pracovního a soukromého života. Ke slovu přicházejí také video hovory, které šetří čas všem zúčastněným i peníze podniku. Zaměstnavatelé uspoří část provozních nákladů. Další úspory přinesou cloudová řešení IT struktury. Na druhou stranu si víc peněz vyžádá ochrana dat.

A kde vidíte nepřekročitelné hranice v práci s „virtuály“?

Technologie a od nich odvinuté nové fungování firmy umožňuje zaměstnancům být velice pružnými, podporuje jejich kreativitu i zodpovědnost. Firma ušetří obrovské náklady, pokud platí své virtuální zaměstnance, kteří mají svou kancelář doma nebo kupříkladu v kavárně. Nic se ale nesmí přehánět a s virtuálním fungováním firmy by se nemělo zacházet do extrému. Základem dobré spolupráce týmů je to, že se osobně potkávají, v kuchyňce u vaření kávy si řeknou i osobní věci, a tím upevňují vzájemnou důvěru. Někdy dokonce nejlepší nápady vznikají právě při neformálních příležitostech. S podporou virtuálních možností fungování týmu je dobré přizpůsobovat pracovní prostředí, aby se tam lidé cítili příjemně a rádi se s kolegy pobavili.

otázky připravil Pavel Kačer