Humanistický management je možný

Humanistický management, to je cesta rozvoje leadershipu a vůdcovských dovedností, který špičkovým manažerům úspěšně představil Systemický Institut v rámci úvodní konference „Česká humanistická tradice v moderním managementu“ konané 26. května v unikátních prostorách Podolské vodárny. S metodikou se širší okruh zájemců může seznámit v navazujících intenzivních programech již od listopadu tohoto roku.

Konference pořádaná Systemickým Institutem, společností sdružující české špičkové kouče, svým tématem „humanismu“ v managementu otevřela cestu novému pohledu na vysoce vyhledávanou oblast rozvoje leadershipu a firemní kultury v soukromém a veřejném sektoru.

Základem přístupu je využití konkrétních vzorů v životech a postojích klíčových postav českých dějin, jejichž životy jsou spjaty s přelomovými okamžiky společnosti.

Hlavní osnova, kterou humanistická tradice ukazuje, je zodpovědnost vůdce v první řadě za zvládnutí svého života, a z ní vyplývající zodpovědnost za vedení celku s důrazem na potřeby jednotlivce. Účastníci konference si metodu vyzkoušeli formou zážitkových cvičení, v rámci kterých své současné zkušenosti srovnávali s životy a postoji například Jana Husa, Jana Amose Komenského i bratří Čapkových.

Přímou aplikaci tohoto pohledu nabídl Tomáš Sedláček, člen Národní ekonomické rady vlády, hlavní makroekonomický stratég ČSOB již ve své úvodní řeči: „Pod termínem ekonom si Komenský představuje správce, který má za úkol spravovat sebe, svou domácnost a na nejvyšší úrovni pak stát.“

„Je evidentní, že největší síla a naplnění smyslu firmy je ve spojení s osudy jednotlivých lidí, kteří v ní pracují,“ uvedlnásledněna téma humanistického managementu v panelové diskuzi Lumír Al-Badagh, ředitel slévárny Beneš a Lát, a.s. Své další zkušenosti pak shrnuli i Alena Kuželová, ředitelka nemocnice v Semilech, Pavel Kosorin, ředitel Armády spásy v Brně a Miloslav Masopust, ředitel společnosti ELMARCO s.r.o.

Na úspěch úvodního představení naváže Systemický Institut formou sérií intenzivních programů soustředěných na ještě hlubší osvojení přístupu, které budou zahájeny v listopadu tohoto roku.

Shrnutí události a záznam úvodní řeči Tomáše Sedláčka i panelové diskuze naleznete na odkazu: http://www.systemicky-institut.cz/cs/humanisticka-tradice-v-modernim-managementu/

Systemický institut sdružuje profesionální akreditované kouče s posláním pomáhat jednotlivcům i organizacím k růstu a zdokonalování. Naše práce je zaměřena na změny v praxi organizace. Ačkoli nepodceňujeme teorii, naše podnikatelské myšlení nás vždy vede ke hmatatelným výsledkům v oblasti tvrdých i měkkých ukazatelů úspěchů firem na trhu. Proto je naší doménou byznys. Díky kvalifikaci a rozsáhlým zkušenostem dokážeme vycítit a pojmenovat taková fakta o společnosti, která zpravidla jejím členům unikají, ačkoli jsou pro fungování firmy naprosto zásadní.

(tz)