Unikátní obsazení v soutěžích Manažer roku pod hlavičkou GASCONTROL GROUP

000_0336Po letošním vyhodnocení prestižní soutěže Manažer roku nebylo možné si nevšimnout některých zajímavých faktů a srovnání. Jeden z poznatků napovídá, že v průběhu uplynulých čtyř let se soutěže zúčastnila celkem čtveřice top manažerů, kteří mají jedno společné: řídí firmy, které patří do konsorcia sedmadvaceti společností, jejichž mateřskou firmou je GASCONTROL, společnost s r. o., se sídlem v Havířově.

První z této čtveřice se v roce 2012 umístil na sedmé příčce v top desítce nejlepších manažerů roku 2011 a současně se stal nejlepším manažerem odvětví Investiční celky a technická zařízení. Druhý v pořadí byl finalistou soutěže Manažer roku 2013 a letos jiný manažer ze skupiny obsadil post nejlepšího manažera odvětví Potravinářská výroba a další se stal finalistou tohoto 22. ročníku. A protože jde o manažerské osobnosti, které navzájem dotvářejí výsledky a image skupiny GASCONTROL GROUP, z nichž prvním z vyhodnocených s metou nejvyšší byl zakladatel první společnosti GASCONTROL i zmíněného konsorcia firem Mieczyslaw Molenda, požádali jsme ho v této souvislosti o rozhovor:

Každý rok jeden až dva vyhodnocení manažeři v prestižní soutěži, to je dobré skóre, myslím, že se to ještě žádné firmě nepodařilo. Vypovídá to o tom, že máte „čich“ na lidi. Sám jste několikrát prohlásil, že jste na své týmové hráče patřičně hrdý. Víte, že se na ně můžete spolehnout, že firmy, které řídí, mají úspěch. Čeho si na nich vážíte nejvíce?

Na prvním místě jejich lidských vlastností, za tím ihned loajality k firmě GASCONTROL a skupině GASCONTROL GROUP, dále pak jsou to dovednosti týmové spolupráce, usilovnost, určitě tvrdohlavost jít za cílem, ale i odbornost a nasazení pro věc. To jsou podmínky k dosažení vytčeného, a tím i úspěchu v tom, co konají. Patří sem i jejich skromnost. Zjistil jsem, že čím schopnější člověk, tím je skromnější, a to oni jsou. Mám skutečnou radost z takových spolupracovníků a manažerů ve skupině GASCONTROL GROUP.

Vy sám jste obsadil sedmou příčku v desítce nejlepších top manažerů roku 2011, stal se vítězem v odvětví Investiční celky a výroba technických zařízení. Pamatuji se, jak vás to tehdy potěšilo a jak si toho považovali zaměstnanci. Tenkrát jste řekl, že si vážíte každého schopného člověka, který se snaží pracovat dobře, poctivě a tak, aby firmě přinášel i něco navíc. Rád podporujete talenty a také takové lidi dokážete ocenit – ať jde o kvalifikovaného dělníka v montérkách, nebo manažera v kravatě. Nebojíte se být velkorysý?

Získání tak prestižního ocenění udělá určitě každému radost a se mnou to nebylo jinak. No a co se týká spolupracovníků ve firmě, slovo velkorysost se zde ne zcela hodí. Je málo výstižné, protože jsou to lidé, kteří pracují s nasazením a obětavostí, jsou poctiví k sobě a okolí, a tak si zaslouží víc, než jim může kdokoliv dát.

Co naopak z lidských vlastností nemáte rád? A co byste manažerovi nikdy neodpustil?

Jsou to pomluvy kolegů, prodávání cizí práce jako své, podvádění, krádeže, neloajalita k firmě či kolegům. Neodpouštím nikdy krádež, v ostatních věcech není nikdo bez chyby, není dokonalý, proto je zde na místě i určitý nadhled, avšak s podmínkou sdělení, co udělal špatně, aby měl možnost příště jednat jinak. Tato věc se však nevztahuje na vrcholový management.

Firmy, které řídí manažeři, jež prošli zmíněnou soutěží, patří v GASCONTROL GROUP z pohledu ekonomických výsledků ke špičce. Ať jsou to podniky působící v energetice či plynárenství, nebo oboru zcela odlišném – živočišné výrobě a produkci vajec. Co je vlastně spojuje? Prostor zodpovědnosti, seberealizace, možnost ovlivňovat hospodářské dějiny České republiky?

Spojuje je GASCONTROL GROUP, ale i touha dělat dobré věci co nejlépe, ale určitě také zarputilost. Být v tom, co dělám, úspěšný, a dojít ocenění ostatních za své vysoké nasazení. Je to také o odpovědnosti k sobě samému, ale i k podřízeným. A samozřejmě mnohé z nich spojuje také vzájemné přátelství.

Do některých pozic takříkajíc mužských, tvrdých oborů, jste obsadili ženy. Co vás k tomu vedlo? Obstojí v bitvě mužské neohroženosti?

Já si myslím, že celkem jak u nás ve skupině GASCONTROL GROUP, ale i obecně v ČR, se na tuto problematiku mnozí tak nedívají, ale výběr je závislý na schopnostech dané osoby a není podstatné, zda to je muž, či žena. Zkrátka kdo umí, ten umí, a jeho schopnosti je třeba využít ku prospěchu všech ve skupině GASCONTROL GROUP. U žen, které jsou mnohé schopnější než muži, je handikepem mateřství, které je vyřadí na dva až tři roky z pracovního procesu. A v businessu je to tak, že vlak ve stanici nečeká. Pak musí být velice schopné, aby ho dostihly, proto mají kariéru těžší. Abychom jim trochu pomohli, snažíme se naše spolupracovnice na rodičovské dovolené částečně zapojovat do pracovního procesu, aby neztratily zcela svou odbornost a návrat byl jednodušší.

Co byste rádi ve skupině letos zvládli a jaké plány byste chtěli dostat z představ do praxe?

To je poměrně rozsáhlá otázka, takže v krátkosti. Chceme pracovat na stabilizaci celé skupiny a zefektivnění všech, a zejména hlavních činností. Důležité je dostát všem plánům inovací, což se těm nejúspěšnějším firmám ve skupině daří ve velké míře. To je také nejvíce odlišuje od konkurence.

Jiří Novotný