Polacení pokut se řidiči vyhnou

Takzvaná novela zákona o přestupcích, která je již týden účinná, podle expertů pouze šikanuje slušné řidiče. Kdo bude chtít přestupek obejít, cestu si vždy najde, upozorňují právníci firem, které řidičům nabízí zastupování ve správním řízení. Právě tyto firmy byly jedním z důvodů, proč novela zákona vůbec vznikala. Některé firmy prodávající „pojištění proti pokutám“ na novelu reagují výrazným zdražením svých služeb, většina z nich ale své služby nabízí dále.

Novela zákona má podle zákonodárců posílit roli správních orgánů. Zavádí delší lhůty k projednání přestupků, vyšší sankce za jednotlivé prohřešky a rozšiřuje možnosti vyvíjení nátlaku na řidiče. To vše zřejmě s cílem zvýšení počtu udělených pokut a snaha o snížení počtu řidičů, kteří ve správním řízení záměrně kličkují a vyhýbají se jak zaplacení pokuty, tak i případnému udělení bodů či odebrání řidičského oprávnění.

„Znění zákona se snaží zastrašit řidiče, kteří chtějí hájit svá práva před státní represí ve správním řízení. Určitá ustanovení jsou však podle našeho názoru protiústavní a naprosto ignorují některé základní principy právního státu,“ upozorňuje Michal Pavlata ze společnosti Drtičpokut.cz. Podle Pavlaty i přesto nebude pro zkušené právníky problém nabízet řidičům ochranu proti pokutám i nadále. „Podle politiků je taktika firem bojujících s pokutami pouze zdržovat správní řízení, proto roční lhůtu na projednání přestupku prodloužili na dva roky. To nám ale vůbec nevadí, protože promlčení přestupku je pouze jednou z mnoha cest, jak projednání přestupku zabránit,“ uvádí Pavlata.

Firmy zaměřující se na správní řízení totiž vychází především ze všech možností, které jim přestupkový zákon a především pak správní řád nabízí. Tedy zejména pravomoc se odvolávat ke nadřízeným úřadům, případně k soudům. „Využíváme také chyb, nedbalosti a nezákonných postupů úředníků, stejně tak jako chyb samotných policejních hlídek, které při kontrolách často nedodržují zákon. A samozřejmě máme v záloze také několik triků, jak projednání přestupku protáhnout,“ líčí s úsměvem Pavlata.

„Naštěstí ještě stále žijeme v právním státě, takže budeme za naše klienty bojovat i nadále. Naopak je o naše služby mnohem vyšší zájem, protože stoupá nevole řidičů k šikanózním postupům úřadů umísťujících například stacionární radary na přehledné a bezpečné úseky,“ dodává Michal Pavlata.

(tz)