Měli by finanční ředitelé důvěřovat robotům?

Ačkoli může zavedení automatizace ve financích představovat až 50% snížení budoucích nákladů, finanční ředitelé jsou k této otázce spíše skeptičtí. Podle poslední zprávy ACCA The robots are coming? však budou mnozí z nich v rámci dalších kroků vedoucích k zefektivňování funkčnosti firem nové technologie využívat a v budoucnu roboty „najímat“.

„Robotika je sugestivní, technologicky vyspělá, a především symbolizuje to, co mnozí chápou jako další přirozený krok v evoluci obchodních procesů. V průběhu našeho výzkumu se však během rozhovorů s finančními řediteli ukázalo, že jim nejsou příliš jasné výhody automatizace tohoto typu. Mnozí z nich stále nechápou, co to ve skutečnosti pro finance znamená,“ vysvětlil Jamie Lyon, spoluautor zprávy a ředitel korporátního sektoru ACCA.

Zastánci robotiky ve financích přicházejí s přesvědčivými čísly k její podpoře. Na předním místě uvádějí zejména snížení budoucích nákladů, a to až o polovinu. Na druhé straně si je třeba uvědomit, že finanční oddělení stále nemají k dispozici dostatek informací o dopadech zavedení robotiky do financí. Údaje, které dokládají ušetřené náklady v důsledku snížení stavu zaměstnanců, jsou sice zajímavé, ale finanční ředitelé musí také vědět, jaké výhody kromě úspory nákladů robotika přinese ve srovnání s výhodami, jež vyplývají ze zaměstnávání lidí.

Jak se ve zprávě uvádí, v současnosti relativně slabé zastoupení robotiky ve financích lze vysvětlit přístupem k prodeji této technologie, a to jak ze strany externích prodejců, tak ze strany tvůrců rozpočtů. Dodavatelé robotiky ve financích by proto měli myslet na to, že nejde o prodej produktu v běžném smyslu slova, ale že prodávají úplně nový způsob práce a podle toho k tomu také musí přistupovat.

„Nestanovujte cenu softwaru jako nízkonákladovou alternativu k zaměstnancům. Vytvořte cenovou nabídku, která odráží poměr nákladů a výnosů ve vztahu k TCO (celkovým nákladům na vlastnictví). Finanční ředitelé vždy hledají lepší postupy a komplexní řešení. Pokud se má robotika prosadit ve finanční funkci (a mnozí mají za to, že by měla), hodnotová nabídka musí obsahovat i relevantní řešení transformace,“ řekla Deborah Kops, výkonná ředitelka Sourcing Change.

ACCA (Asociace certifikovaných účetních) je globální organizace sdružující profesionální účetní se 178 000 členy a 455 000 studenty ve 181 zemích celého světa. Snaží se nabízet prvotřídní kvalifikaci relevantní pro pracovité, schopné a ctižádostivé lidi po celém světě, kteří usilují o uspokojivou kariéru v účetnictví, financích a managementu.

Pracuje prostřednictvím sítě více než 95 kanceláří a center a s více než 7110 schválenými zaměstnavateli po celém světě, kteří svým zaměstnancům poskytují vysoký standard v učení a rozvoji.

(tz)