Nikdo mně nezávidí, všichni mě mají rádi

DSC_7160Rozhovory mívají zpravidla úvod do děje, odborně mu říkáme my, novináři, perex. Ten by měl být návnadou do čtení dalších řádků, startem tryskáče, který obejme půl zeměkoule. Perexy píši nesmírně ráda, protože tak mám možnost vyjádřit trošku svých názorů na osobnost, jíž se ptám na všechno možné, a trochu emocí, protože tu osobnost zpravidla nesmírně ctím. Intuice mi však tentokrát říká, ať mlčím. A já na ni dám. Rozhovor, který jsme s Ing. Tomášem Březinou připravili, žádná má slova nepotřebuje. Je takřka nemožné správně vyjádřit, co všechno pro mne následující odpovědi znamenají. Asi štěstí: na pár stránkách kousek ekonomie, zkušeností, poučení, inspirace i nadšení a životní energie. A pravda. Kdo vám to dnes nabídne? Takže – podnikatel, zakladatel a vlastník firmy BEST, a.s. Tomáš Březina:

Značka BEST je hodna svého jména. Je stále zářivější a úspěšnější. Jaký je v tom fígl?

Moc vám děkuji za vaše hodnocení, strašně si ho vážím. A v každém případě to chápu tak, že na světě jsou minimálně dva lidé, kteří si myslí totéž. Kromě mě i vás…
Žádný zázračný recept neexistuje, a již vůbec ne nějaký fígl. Pouze práce. Usilovná a trvalá, denní. Od velkých rozhodnutí a věcí, až po maličkosti a detaily.
Musíme beze zbytku plnit čtyři klíčové činnosti: myslet, vědět, umět, dělat. Zejména poslední činnost je však krajně neoblíbená. Mám tím na mysli fakt, že za „dělání“ nelze považovat nekonečné žvanění nebo razení se (od slova porada), byť se odehrává celé dopoledne, a to dokonce pomocí velmi moderní videokonference…

Pomáhá vám růst konkurence? Žene vás dál? Někteří podnikatelé tvrdí, že konkurenci vůbec neberou v úvahu, že je to tak lepší…

Šťastní podnikatelé, kteří mohou nevnímat konkurenci a jít svou cestou. Jestli jsou úspěšní, pak nepochybně mají velké a oprávněné sebevědomí a skutečně zdravé konkurenční prostředí. Nepochybně do této kategorie patří např. oblasti tzv. nové ekonomiky, prudce růstové sektory ekonomiky.
My jsme však součástí tzv. staré ekonomiky. Výroba stavebních hmot, nic překvapivého. Náš úspěch je, a musí být, založen zejména na faktech, že známé a ověřené činnosti děláme lépe, kvalitněji, rychleji a levněji než konkurence. Samozřejmě, že inovujeme, snažíme se inovovat nejvíce v našem sektoru, ale z technické a technologické definice oboru nemůže jít o skokové technologické revoluce.
Současně žijeme v době a v ekonomickém prostoru, které jsou zcela zničeny dotacemi, ekonomickými pobídkami, rotačkami, které masivně tisknou nové peníze, jež se pak banky snaží natlačit na trh, aby samy žily… V našem oboru učebnicová, čistá konkurence a soutěž neexistují. Jak lze „soutěžit“ s někým, kdo obdržel masivní dotaci na stejnou technologii, kterou provozujete vy, ale kterou jste vy bezezbytku zaplatila ze svých prostředků? My musíme vše sledovat a vyhodnocovat, pak dle reálného stavu oboru jednat. Nestěžuji si však. Celých 25 let od vzniku oboru, který jsme v Česku založili, jsme národním lídrem a nevidím důvod tuto skutečnost měnit.

Trend doby – společenská odpovědnost a udržitelnost. Soudě podle vašeho vztahu k ekologii vám není jedno, jak se co děje, jak se hospodaří s dary země. Ostatně tvrdíte, že každý kousek betonu snese i kousek zeleně. Jak vnímáte zmíněné pojmy?

Vážně, odpovědně, s orientací na skutečný výsledek a smysl. Nejsem kavárenský povaleč nebo politický rétor, který za podstatné považuje vyprávění o problému, nikoliv jeho faktické řešení. Navíc mám, na rozdíl od rétorů, skutečnou osobní odpovědnost za životní existenci tisíců lidí.
Všechny naše fabriky jsou vytápěny tepelnými čerpadly, povrchová voda ze zpevněných ploch se řízeně vsakuje zpátky do půdy, odkanalizování a čištění sociálních vod je řešeno v biologických čističkách, které vyčištěnou vodu opět vsakují do podloží. Nemáme žádný špinavý tovární komín, ani zamořující chemii. Máme před fabrikami zhruba hektarová okrasná a stavebně návodná Archcentra, která jsou plná zeleně…
Takto mám postaven i svůj rodinný dům.
V životě jsem se však nepřivázal řetězem ke stromu v nějakém CHKO, ani netrávil noc za doprovodu televizních kamer na komíně elektrárny. Ani to neplánuji.

Úvahy nad businessem vedou řadu osobností k nečekaným rozhodnutím, jež spočívají v uvědomění si, že peníze nejsou všechno a že hodnoty firmy lze spatřovat i jinde než v zisku. Hledáte také optimální rovinu? Jde to dnes u nás vůbec?

To nejsou nečekaná rozhodnutí. Obvykle jde u těchto lidí o úvahy nad dosavadním životem, doprovázené strašlivou únavou. Protože jen ten, kdo tento způsob života žije, ví, o jakou únavu jde. Energie, která je nám dána, není nevyčerpatelná, s věkem, ať máte sebelepší životosprávu, se prostě snižuje.
Obvykle nejde vůbec o peníze, a již vůbec ne o zisk. To mimochodem není sprosté slovo, bez zisku nelze podnikat. Tj. vyrábět, prodávat výrobky, živit tisíce lidí, inovovat, rozvíjet se a živit ostatní populaci formou odváděných daní.

Také nejen slávou živ je člověk. Jaká byla vaše poslední prohra v roli majitele 24 fabrik? A umíte vůbec prohrávat?

Prohrávat neumím, nechci umět. Myslím to v nejlepším slova smyslu. Mám v sobě stále sílu, která mě žene kupředu. Jsem typ starého podnikatele z filmů pro pamětníky, který se pro neúspěch v jeho závěrečné scéně zastřelí nad svým psacím stolem. Ani toto však neplánuji… Malé věci denně vyhrávám, denně prohrávám. V obou případech se snažím o noblesu. Velké vyhrávám.

Čtete si občas knihy o tom, jak se stát úspěšným, bohatým a šťastným? Mají autoři ve svých návodech pravdu?

Ano, občas čtu tyto knihy. Většinou mají autoři pravdu. Čtenář si však musí vždy uvědomovat, že tyto knihy jsou businessem autora, nikoliv charitativním návodem na můj úspěch. Hlavní masakr je pak ve faktu, že autor popisuje již známé a odžité skutečnosti. Já však denně prožívám vždy nový, obvykle nepopsaný příběh. Na něj návod nikde nenajdu. To musím zvládnout sám bez autora a jeho bestseleru…

Připouštíte si celospolečenský zběsilý tlak na výkon, kariéru, komunikaci na sociálních sítích, management rodinného života, nutnost být in a být best? Anebo vás to zatím míjí?

Míjí mě to. Nemám a nechci mít Facebook, telefon i počítač často a řízeně vypínám. Sociální sítě jsou fakticky asociální, časem na to přijdou všichni. Když ne, tak vyhyneme. Všem mladým lidem popisuji krásu a výhody posezení s dívkou na lavičce v parku oproti „sdílení se“ na Facebooku. Když tupě zírají, dávám jim telefonní číslo svojí manželky, aby vše potvrdila. Protože s ní jsem, hlavně za našeho mládí, na lavičkách posedával i polehával. Občas jim vysvětluji, že děti nejdou udělat virtuálně… a že jich tato země potřebuje hodně.
Tlak na výkon mám v popisu svojí práce. Celospolečenské zděšení z tohoto tlaku bohužel chápu jako naprosté nepochopení reality života, odmítání osobní odpovědnosti jedinců za svůj život, lenost, důsledek obrovského zbohatnutí naší společnosti a z toho vyplývající strašlivé změkčilosti současné populace…

Vím, že ctíte zdravý selský rozum. Co se mu dnes v podnikání vymyká?

V podstatě podnikání vůbec nic. Selskému rozumu se však zcela vymyká celospolečenské prostředí a atmosféra, ve kterých žijeme a podnikáme. Atmosféra nezpochybnitelných nároků každého z nás, bez ohledu, jak se sám zasloužil. Naprosté nepochopení a neznalost základních a logických ekonomických principů a vazeb našeho uživení se. Které dříve chápal každý malý sedlák nebo řemeslník. Drobnou zmínku jsem uvedl v předchozí odpovědi. Je toho však nekonečně více. Nad rámec tohoto rozhovoru…

Také se rád smějete a ostatní k úsměvu rád provokujete. Je to nakažlivé, ale slabší jedinci zpravidla nerozumí. Pomohl vám humor vyřešit nějakou, dejme tomu, zapeklitou obchodní situaci?

Doslova každou obchodní situaci je nejlepší řešit s nadhledem, humorem, win-win strategií. Nemám rád morousy, nemohou být dlouhodobě úspěšní. Jsem vždy šťastný, když potkám obchodního partnera téhož ražení i názorů.

Co si myslíte o těch, kteří vám závidí?

Nikdo mně nezávidí, všichni mě mají rádi.

Sortiment vaší firmy je nejen o technologických inovacích, ale hodně o designu, tedy emocích, troufám si říci o radostech. Poznal to český zákazník?

Věřím, že ano. Na letošní nejprestižnější stavební výstavě v ČR jsme v konkurenci téměř tisícovky vystavovatelů všech oborů vyhráli cenu za nejlepší expozici. Byl a jsem z toho velmi šťastný, protože je naprosto neobvyklé, aby výrobce betonových prvků „porazil“ např. výrobce exkluzivních koupelnových doplňků, historických kamen, nejnádhernějších kamenných obkladů nebo nejúžasnějších výrobků ze dřeva.
Nejen v Lidlu však všichni vědí, že český zákazník je „citlivý“ na cenu, to je obvykle hlavní priorita. Snažíme se to chápat. Naší snahou je proto vyrábět co nejkvalitnější, nejkrásnější, ale i cenově velmi dostupné výrobky. Bez jakékoliv nadsázky německou kvalitu za české ceny. Pak, máte pravdu, emoce tryskají…

otázky připravila Eva Brixi 

FT_10/15_05

Moser pro životní styl firem

Rostoucí výroba, obrat, zisk, prosperující firma. Co jiného si přát? Starost o image pak bývá zpravidla až tou druhou v řadě. Přesto přibývá společností, které právě o ni začínají se vší vážností dbát. Vyplácí se to. Je to zdroj důvěryhodnosti, dobré pověsti. Péče o to, jak o nás smýšlejí ostatní, jak se chováme navenek i sami k sobě umocňuje business cesty mnohých firem.

Vytříbená firemní kultura je projevem moudrosti jako dobrá vizitka, již předáváte na obchodním jednání. Někdy je to sice složitě definovatelný pojem, ale jeho obsah se dá tříbit až k dokonalosti samé. Blíží se originalitě, touze po kráse, vyjadřuje osobitost majitele či managementu. Firemní kultura by zároveň měla být zároveň cosi povznášejícího, prvkem, který odlišuje jednu firmu od druhé, hodna obdivu. Ať jsou to pěstěné mezilidské vztahy na pracovišti, nebo vybavení recepce.
Řadu podnikových interiérů dolaďuje umění. Pořádají se v nich výstavy obrazů, literární či divadelní večery, malé koncerty, besedy s výjimečnými osobnostmi. Do kanceláří i vstupních hal se vepisují příběhy, jež tvoří další generaci historie a které nejsou pouze o tabulkách hospodářských výsledků. Patří lidem, jejich prožitkům, jejich druhému já. Krása uměleckých děl je povznášející, inspirující a dává nadhled, učí vidět svět jinak, barevněji, prostřednictvím myšlenek jiných, odvážných a emotivních.
Mnohé reprezentativní prostory firem celého světa provází křišťál Moser. Špičková produkce, jež trh obohacuje téměř 160 let. Úcta k precizně odvedené práci, láska ke sklu a řemeslu – tak by se dalo shrnout dědictví sklárny, které máme dnes k dispozici. Společnost Moser náleží mezi elitu světových luxusních značek.
Interiérové doplňky a umělecké rytiny v charakteristických barvách a tvarech patří v oboru ruční výroby k celosvětovým unikátům. Křišťál Moser svou nadčasovou uměleckou i užitnou hodnotou vytváří nezaměnitelný životní styl a je rovněž výhodnou investiční příležitostí.
Jednotlivé kusy stále více začínají krášlit mnohé reprezentativní kanceláře a další prostory i v českých firmách. Je to pobídka, jak obohacovat naše kroky každý den. Je nelehká odpověď na to, zda umění patří do každodenního života, anebo pouze k nejslavnostnějším okamžikům. Myslím, že obě varianty v příslušném poměru jsou tím nejchutnějším koktejlem. Vnímat krásu kolem sebe potřebujeme. Inspiruje, doplňuje energii, nabízí touhu a vypovídá o našem vztahu k vlastnímu já.     Eva Brixi  zzz

FT_10/15_06

Metalkov o odvaze slušně podnikat i daňcích vedle fabriky

Netušila