Revoluční autokosmetika v 2. generaci

pik-aplikace-01PIKATEC uvádí na trh druhou generaci automobilové nanokosmetiky. Dva zcela nové produkty nesou označení CERAMIC a DIAMOND a přináší do tohoto oboru zcela nové poznatky z oboru nanotechnologie. Špičková kvalita nových nanokosmetických emulzí je výsledkem téměř dvouleté, velmi intenzivní spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci v oblasti vývoje, výzkumu a následné aplikace do praxe.

Počátky spolupráce

Vzájemná spolupráce společnosti PIKATEC a TUL započala v roce 2014, kdy se český investor v oblasti aplikace nanatechologie obrátil na TUL s požadavkem na posouzení kvalitativních faktorů u několika dodaných vzorků nanokosmetických výrobků na tehdejším trhu. Výsledky laboratorních testů ukázaly řadu překvapivých výsledků a byly základem budoucí spolupráce TUL a společnosti PIKATEC.

„Naším úkolem bylo vyhodnotit několik dodaných vzorků autokosmetiky, která se na trhu nabízela a stále nabízí pod označením Nano. Bylo zároveň potřebné vyhodnotit a porovnat uvedené vzorky z pohledu jejich složení, přítomnosti nanočástic a tomu odpovídajících vlastností,“ říká Prof. Petr LOUDA Csc., vedoucího Oddělení přípravy a analýzy nanostruktury Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci a dodává: „Z dodaných několika různých vzorků nanokosmetiky byl svým složením na bazi nanotechnologie, kromě Pikatecu, pouze jeden další produkt. Postupným výzkumem v této oblasti a s pomocí investora jsme se dostali k vývoji vlastního technologicky zcela nového základu automobilové nanokosmetiky s ultimativními vlastnostmi. Jsem nesmírně rád, že vědecké výsledky dosažené společně na půdě naší Technické univerzity v Liberci jsou nyní úspěšně aplikovány v průmyslové výrobě.“

Vývojový tým prof. Loudy se po vyhodnocení jednotlivých dodaných vzorků nejprve zaměřil na kvalitativní zlepšení stávající politury s označením BASIC. Postupným vývojem, kdy se tuto stávající polituru podařilo dostat na limitní úroveň vlastností. Zjištěné poznatky však vedly tým k závěru, že bude lepší, ubírat se dále zcela novou vývojovou cestou.

„Výzkumem  jsme chtěli zjistit možnosti na trhu s automobilovou nanokosmetikou. Naším cílem bylo poté představit na trhu naprostou technologickou špičku, bezkompromisní emulzi s obsahem nanočástic, která by svými vlastnostmi daleko převyšovala současnou úroveň. Bylo jasné, že takový produkt může vzniknout pouze v prostředí, které nabízí špičkový vývojový personál pracující v laboratorním prostředí té nejvyšší technologické úrovně. Proto jsme se obrátili na Technickou univerzitu v Liberci a potvrdili další úroveň spolupráce i v náročném výrobním procesu. Samozřejmě tento nový výrobní postup je nyní patentovaný“, vysvětluje Alexandr FILIPPOV, investor vývoje produktů PIKATEC.

Ve spojení s investorem došlo tedy k zásadní změně ve filozofii dalšího vývoje. Nejprve byly jasně definovány základní vlastnosti zcela nové emulze na bázi nanometriálů jakými jsou tvrdost, otěruvzdornost, pružnost, UV rezistence, voděodpudivost či tepelná odolnost. Další vývoj receptury byl postaven na výběru vstupních materiálů, změně tradičních postupů a na aplikaci nanočástic, jakými jsou např. oxid křemíku, titanu a zirkonu.

Výsledkem intenzivního vývoje TUL bylo dosažení zcela nového nosného media ve složení emulze, které přineslo z pohledu limitu jednotlivých vlastností doslova skokovou změnu. Nová emulze byla poté podrobně testována v mnoha odlišných geografických i klimatických prostředích. Závěr vývoje byl ve znamení zátěžových zkoušek, zahájení výroby první šarže a její ověření v laboratoři i v praxi. Nyní je tato činnost završena uvedením nových výrobků na trh.

Spolupráce obou zaiteresovaných stran byla dále prohloubena podepsáním Licenční smlouvy o spolupráci při výrobě autokosmetiky druhé generace s použitím nanočástic oxidů, kterou v minulých dnech podepsal rektor Technické univerzity v Liberci (TUL) profesor Zdeněk Kůs a investor vývoje produktů PIKATEC Alexandr Filippov.

Proč lak potřebuje ochranu

Mnoho majitelů vozů dlouhodobě podceňuje správnou a pravidelnou ochranu laku a to z mnoha důvodů, velmi často z titulu neodůvodněných mýtů spojených s nesprávným používáním autokosmetických přípravků.

Automobilový lak nového vozu má odpovídající optimální vlastnosti z pohledu pružnosti, tvrdosti, ochrany proti UV záření a celkové odolnosti.

Avšak již po 2-3 letech se na povrchu začínají vlivem klimatických podmínek či nešetrného zacházení vytvářet velmi jemné „šupiny“a malé, lidským okem nepostřehnutelné praskliny z abrazivního prostředí (odlétající kamínky atd.). Navíc po čase začíná tento lak ztrácet, vedle přirozeného lesku, také své ochranné vlastnosti.

Jeho povrch se stává vlivem mnoha faktorů (nečistoty, tepelná dilatace lakovaných dílů, použití saponátu v myčkách v kombinaci s kartáči, kyselý déšť, atd.) stále hrubším a tento stav se s přibívajícími roky výrazně zhoršuje.

Výsledkem je poté degradace vlastností laku (praskání, rez,…) a tento stav se následně promítne do snížené hodnoty vozu nebo velké investice do jeho přelakování, které však již nikdy není v původní kvalitě. Proto se dnes s novými přípravky fungujícími na bázi nanotechnologie nabízí vysoce účinná a kvalitní ochrana laku.

Jak pracují nanočástice

Základním principem funkce nanokosmetiky PIKATEC je co nejtěsnější uzavření pórů v automobilovém laku správnou aplikací zcela nové emulze s obsaženými nanočásticemi o velikosti do 30 nm (nm = nanometr = je miliardtina metru).

Dochází tak k vytvoření velmi tenkého filmu (až tisíckrát tenčí, než lidský vlas), který svými vlastnostmi zcela zásadním způsobem po dobu jednoho roku chrání povrch laku a vytváří jakýsi ochranný štít o velmi vysoké tvrdosti.

Celý princip aplikace této nanokosmetiky má 4 fáze:

1.)    Vyčíštění povrchu – jedná se o velmi důležitou fázi aplikace, kdy pomocí speciálního přípravku PIKATEC jsou důsledně odstraněny všechny nečistoty a zbytky původních politur z povrchu laku

2.)    Nanesení politury – dochází k tomu ve velmi tenké vrstvě (film), která se nechá působit cca 30 min. Po tuto dobu zateče politura do struktury laku.

3.)    Schnutí politury – v této době se vylučuje emulgátor, který je nosičem nanočástic. Ty se srovnávají vůči povrchu do konečné souhlasné polohy.

4.)    Konečné vytvrzení – během 12 hod. dochází k definitivnímu vytvrdnutí, avšak oproti původní receptuře je možné povrch ošetřený ZCELA NOVOU politurou PIKATEC už po cca 90 min. vystavit slunečnímu záření, lehkému dešti, ale i mrazu do -5°C ! Neviditelná transparentní vrstva nanočástic (až tisíckrát tenčí než lidský vlas) funguje jako tvrdý ochranný štít.

Podrobnosti k jednotlivým fázím a další detaily naleznete v přiloženém materiálech s názvem „DIAMOND_informacni_brozura“ a „Prezentace TK“  ve formátu PDF, které jsou součastí zaslaných informací pro media k tiskové konferenci.

Vlastnosti nové politury PIKATEC

Ošetřený lak politurou PIKATEC vykazuje mnohem lepší odolnost vůči mechanickému poškození, teplotám, UV záření a povětnostním vlivům a předčasnému stárnutí laku. Zároveň také zajistí povrchu karoserie vysoký lesk, ochranu před škrábanci a ochranu před vlivy solí a asfaltu.

Při porovnání nových patentovaných nanokosmetických řad DIAMOND a CERAMIC s původní řadou BASIC docházíme k zásadním rozdílům v limitech jednotlivých vlastností:

1. Zvýšení tvrdosti politury

Díky patentovaným kombinacím prvků, chemických složek a různých druhů a poměrů jednotlivých nanočástic (např. oxidu křemíku, titanu a zirkonu), je nová receptura několikanásobně tvrdší, než-li původní. U řady DIAMOND se jedná zhruba o dvojnásobné hodnoty (!).

2. Prodloužení životnosti

Díky nové základní složce kosmetické emulze se podařilo zmnohonásobit přilnavost politury, včetně nanočástic k povrchům. Politura tak není citlivá na provoz v průmyslových oblastech (např. s kyselými dešti). Je doporučeno aplikaci novou politurou opakovat po jednom roce, a to i přes zátěžové zkoušky, prokazující kvalitní ochranu laku i po delším časovém období (klesá však např. UV odolnost)

3. Zvýšení otěruvzdornosti

Unikátním složením nové emulze došlo rovněž k výraznému zvýšení otěruvzdornosti politury přibližně o 150%. U řady DIAMOND je tato odolnost díky přidaným aditivům vyšší ještě o dalších 20%.

4. Zvýšení tepelné odolnosti

Od tepelné odolnosti ve výši 90°C u původní receptury se s novou strukturou emulze dostáváme u řady DIAMOND až za hranici 700°C (!)

5. Posílení odolnosti vůči saponátům

Právě automatické myčky aut, které často používají saponát jako hlavní čistící prostředek jsou největším nebezpečím pro strukturu a kvalitu laku. 15x (CERAMIC) resp. 20x (DIAMOND) důkladné umytí vozu se ztrátou pouze 10% resp.7% hydrofobních vlastností je výrazným vývojovým úspěchem v porovnání s původní politurou, jejíž ochranná vrstva byla odstraněna již po 4 umytí vozu  Při vývojových testech mytí vzorku karoserie v délce 1 min. byl použit koncentrát saponátu (50ml saponátu ve 2 litrech vody)

Další benefity nanokosmetiky

–          Zvýšení odolnosti proti chemikáliím a solím

–          Zvýšení odolnosti proti UV záření

–          Zlepšení konzervačních vlastností laku

–          Zvýšení či zvýraznění lesku karoserie

–          Zvýšení hydrofobních vlastností

–          Zkrácení doby odstávky vozu po aplikaci z 24h na 90 min. (!)

–          Zkrácení doby konečného vytvrzení o ½ potřebného času (!)

Český vývoj a výroba

Nová generace automobilové nanokosmetiky PIKATEC, vyvinutá na české univerzitní půdě, se vyrábí rovněž v České republice. Výroba probíhá pod neustálým dohledem týmu vývojových pracovníků Technické univerzity v Liberci.

Vzorky každé nové šarže jsou okamžitě laboratorně prověřeny v Liberci. Výroba je mimo jiné náročná na proces dodržení velmi přesného chemického složení nanokosmetické politury.

V on-line prodeji

Nová generace automobilové nanokosmetiky PIKATEC využívá jako hlavní distribuční kanál vlastní e-shop http://www.pikatec.cz/homepage/

Zhora uvedený způsob distribuce zaručuje mimo jiné přesnou evidenci a sledování expirace jednotlivých balení, dodržení odpovídajících podmínek skladování (teplota, vlhkost,…), kvalitu pod kontrolou a zároveň umožňuje zpětnou vazbu skrze přímý kontakt se zákazníky.

Více info na:

http://www.pikatec.cz/

(tz)