Polovina českých podnikatelů chce předat svou firmu potomkům

Podnikat s vlastními příbuznými považuje v Čechách za velkou výhodu každý druhý podnikatel (48 %). Stejně tak polovina českých businessmanů (53 %) plánuje přenechat svou firmu vlastním potomkům. Hlavními schopnostmi, které se jim pokouší předat, jsou pak nejčastěji odvaha (53 %), trpělivost (52 %) a správný odhad na lidi (35 %). Ty považují za klíčové faktory svého podnikatelského úspěchu.

Tyto a další závěry vyplynuly z exkluzivního průzkumu mezi českými podnikateli nominovanými do soutěže EY Podnikatel roku, který zveřejnila společnost EY při příležitosti zahájení nového ročníku soutěže.

„Nedostatek zkušeností a vhodných spolupracovníků byly pro většinu úspěšných podnikatelů největšími překážkami na začátku jejich podnikatelské kariéry. I proto dnes, kdy se musí rozhodnout, komu firmu předají, hledají své nástupce mezi těmi, kterým důvěřují nejvíc – mezi vlastními dětmi,“ řekla Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a ve střední a jihovýchodní Evropě.

Pracovat s příbuznými považuje za výhodné polovina (48 %) oslovených českých podnikatelů. Opačný názor zastává jen třetina z nich (36 %). Právě díky pozitivnímu pohledu na práci s rodinou zaměřují čeští podnikatelé svůj pohled na vlastní potomky. Až čtvrtina z nich (25 %) již aktivně pracuje na tom, aby jejich děti firmu v blízké době převzaly a dál rozvíjely. Další téměř čtvrtina (26 %) stejný krok výhledově plánuje. Důraz na rodinu potvrzuje i to, že po předání žezla další generaci se čeští podnikatelé chtějí nejčastěji věnovat právě svým nejbližším. A to nejen ženy podnikatelky (50 %), ale i jejich mužští protějšci (40 %).

Při dalším srovnání názorů dle pohlaví jsou pak na první pohled patrné rozdíly v důvodech, které jednotliví respondenti považují za klíčové pro svůj podnikatelský úspěch. U mužů převažují odvaha a schopnost zariskovat (52 %), u žen pak hraje důležitou roli nejen odvaha, ale i víra a oddanost své myšlence (60 %). Významné rozdíly lze nalézt i v důvodech, proč se do podnikání lidé vůbec pouštějí – u mužů kromě potřeby seberealizace převažují spíše pragmatické důvody, jako jsou příležitost na trhu (34 %) či nespokojenost v zaměstnání (25 %). U žen se pak kromě seberealizace objevují spíše emotivní pohnutky, jako jsou možnost změnit část společnosti (40 %) či chuť pomáhat druhým (30 %). Zajímavá shoda pak naopak panuje u „dědičné“ podnikavosti v rodině – tu jako důvod svého podnikání uvádí jak pětina žen, tak i mužů.

Zajímavé srovnání nabízí i pohled do zahraničí, kde se EY rovněž zaměřila na podnikatele, kteří se chystají předat firmu svým potomkům. Z průzkumu shrnujícího data z 21 zemí světa vyplývá, že nástupnictví řeší dokonce 9 z 10 oslovených podnikatelů, kteří svou firmu již nyní považují za rodinnou. Stejně tak ti, kteří již s rodinou podnikají, jí dávají jednoznačnou přednost i do budoucna. Zhruba 70 % rodinných podnikatelů dokonce zavedlo pravidelná setkání se členy své rodiny, kde řeší problémy spjaté s nástupnictvím.

Na základě celosvětových zkušeností vyhodnotila společnost EY sedm faktorů, které vedou k úspěšnému předání firmy potomkům:

1. Úspěšní podnikatelé řeší otázku nástupnictví včas – Téměř 9 z 10 oslovených společností má jasně určeno, kdo se stará o nástupnictví, tedy kdo zodpovídá za předání „vlády“.

2. Ve vedoucích funkcích má rodina přednost – Drtivá většina (90 %) společností zařazených v průzkumu má fungující představenstvo, v němž často zasedají členové rodiny vlastníka. Téměř v polovině z nich (49 %) jsou členové výhradně z řad rodiny, jen v necelé třetině (28 %) jsou členové rodiny v menšině.

3. Zdravá komunikace a řešení konfliktů znamená zdravý podnik – 90 % účastníků průzkumu se pravidelně účastní schůzek s rodinnými příslušníky nebo akcionáři, kde se prodiskutovávají problémy podniku, 70 % zavedlo rovnou pravidelná rodinná setkání, kde se řeší rodinné problémy.

4. Budování rodinné značky posiluje důvěru – 76 % respondentů v průzkumu uvedlo, že o svém podnikání v reklamách, na webových stránkách, v sociálních médiích, v tiskových zprávách a propagačních materiálech hovoří jako o rodinném podniku.

5. Rodinné podniky jdou s dobou a dostatečně vnímají aktuální rizika – Účastníci globálního průzkumu akcentují kybernetická rizika. Tři čtvrtiny z nich se jim účinně brání, 83 % respondentů předpokládá, že jejich výdaje na kyberbezpečnost ještě porostou.

6. V rodinných firmách se ženy prosazují lépe – V 70 % rodinných firem zařazených v zahraničí do průzkumu je kandidátem na příštího generálního ředitele žena. Na vysokých postech mají v průměru pět žen a další čtyři se na některou z vedoucích funkcí připravují.

7. Rodinné podniky kladou důraz na udržitelnost – Účastníci průzkumu považují sociální odpovědnost a udržitelný rozvoj za důležité hodnoty a snaží se je prosazovat. Více než polovina z nich se intenzivně zabývá aktivitami v oblasti sociální odpovědnosti, charitě se věnuje dokonce 81 % respondentů. Téměř polovina dotázaných založila vlastní rodinnou nadaci.

(tz)