Tvrz Třebotov: vnímání času, luxusu i harmonie místa

HonzaKousek za naším hlavním městem západním směrem najdete obec Třebotov. Proslavila se tvrzí, která dnes patří Mgr. Ing. Janu Sedláčkovi, Ph.D., MBA. Za své peníze zachránil kousek našich dějin, poctivě tu s porozuměním dávným časům odpracoval mnoho hodin, a nabídnul současnosti k využití prostory hodné obdivu.

Tvrz Třebotov – co bývala a čím je dnes?

Třebotovská tvrz má stejně pohnutou historii jako mnoho dalších českých nemovitých kulturních památek. Její původ lze dohledat někdy na konci 10. století, kdy vznikla v době Slavníkovců a šlo o klasickou kolovou tvrz s nárožní kamennou věží. Proto bychom se mohli zcela samostatně rozsáhle zabývat její historií z hlediska stavebně historického či vlastnického. Tak pouze pro jednoduchou orientaci v téměř tisícileté historii uvedu podstatné události či osoby, které měly vliv na její vývoj. Poprvé, po faktickém vzniku v 10. století, se objevila zapsaná v zemských knihách v polovině 13. století, tedy o sto let dříve, než byl postaven např. Karlštejn. To již šlo o klasickou kamennou tvrz s charakteristickými prvky opevnění, a proto se stala součástí manského opevnění královského hradu. Valdekové a následně Hovorčovští z Kolivé hory změnili stavební charakter z tvrze na renesanční stavbu palácového typu již s jistým komfortem užívání a velmi cenným a čistým charakterem důstojné přestavby na šlechtické sídlo českých panských rodů. To si v podstatě zachovala tvrz až do dnešní doby charakteristickým arkádovým uspořádáním chodeb okolo čtvercového nádvoří.

Dalším zlomovým bodem je rok 1630, kdy objekt byl prodán Zbraslavskému klášteru a sloužil jako jeho opatství s charakterem venkovského kláštera a kdy byl současně využíván pro pěstování zemědělských produktů a chov domácího zvířectva. Z gotického období si stavba ponechala rovněž některé typické historicky cenné stavební prvky. Na konci 19. století byla odstraněna dominantní hodinová věž s cibulovou bání nad hlavním vchodem a stavbě se vrátil zvenku typičtější charakter pevnosti při zachování luxusu renezančního paláce uvnitř objektu.

006

I další léta naznačila, že osud poznamená řada zásahů…

Devastující požár poškodil v roce 1942 stavbu tak, že její využití i pro potřeby církve bylo velmi omezené. To však nebránilo tomu, aby ji socialistický stát pro své potřeby nevyužíval deklasujícím přístupem, následovalo tedy období lazaretní (OÚNZ), skladové a další devastující záměry, které stavbu dovedly do roku 2000, kdy jsem ji zakoupil od obce.

Z hlediska vlastnických vztahů lze doložit významné české rody, které se podílely na českých dějinách, jako jsou např. Bavorové,Valdekové, Hovorčovští, Kateřina s Fliesenbachu a nakonec Zbraslavský klášter jako představitel katolické církve. Podrobnější detaily lze dohledat na webových stránkách www.tvrztrebotov.cz.

Od roku 2001 do roku 2003 následovala masivní a úplná rekonstrukce objektu, kdy se stavbě vrátil původní lesk a sláva, při zachování všech historicky cenných detailů ze všech stavebních slohů, které stavbu v její tisícileté historii charakterizovaly. Avšak při využití moderních technologií dneška, které stavbu posunuly do statutu velmi luxusního objektu, včetně vybudování nového zázemí, stavby tenisového a squashového kurtu, krytého bazénu, rybochovného rybníku a mnoha dalších benefitů.

Patří vám, brzy po sametové revoluci jste tedy objekt koupil, zrekonstruoval, dal ho novodobé historii, a nejen to.

Také jsme si s rodinou vyzkoušeli žití na zámku a zjistili jsme, že není všechno tak růžové, jak si často představujeme. Provázanost domácího zázemí s očekávanou určitou intimitou bere za své při nutnosti stálé přítomnosti pracovního personálu a další kombinací při využití objektu jako společenského centra s koncerty, divadelními představeními, vernisážemi, svatbami apod. Proto jsme s pokorou opustili objekt jako prostor pro bydlení a preferujeme jeho společenský a reprezentativní charakter.

Staráte se o toto místo, odhalil jste pobídky dějin, naučil jste dnešní generaci užívat si krásu starobylých zdí – to je docela pěkné poselství…

Pocit hrdosti a nadšení z rekonstrukce nevyprchal. Množství vynaložené energie na rekonstrukci a energie vlastního místa s geniem loci stále přetrvává a pociťují ho návštěvníci objektu, kteří mají příležitost tvrz při různých akcích poznat. Záměrně postrádá prvky vnější okázalosti fasády a prvního dojmu o velikosti prostor. Celková užitná plocha je však skoro 3000 m2 a je obrovskou příležitostí se seznámit s jednotlivými stavebními slohy a způsobem citlivé rekonstrukce původně zdevastovaného objektu. A právě při prohlídkách interiéru mnozí dodatečně zjišťují, jak komfortně je objekt vybaven s přihlédnutím k jeho vývojovým etapám a jednotlivým historickým unikátnostem.

Jde však o národní památku, takže ne vše je dovoleno. Co pro vás jako vlastníka, architekta, stavitele či investora toto zařazení znamená?

Nemovitá kulturní památka je pod zákonnou ochrannou památkové péče, která je dle mého názoru velmi rozporuplná. Na jedné straně neopakovatelné dědictví minulosti a na druhé administrativně byrokratický přístup z hlediska památkové ochrany, co se týče projednávání, omezování, nařizování bez toho podstatného a tím je finanční podpora pro snahu zachránit toto kulturní dědictví pro budoucnost. Nutno říci, že ale v našem případě jsme měli štěstí ve velmi vstřícném přístupu tehdejších odpovědných „památkářů“, kteří uvěřili poctivému záměru a přístupu k rekonstrukci objektu se snahou co nejvíce zachránit. O tom se přesvědčili již po první návštěvě při probíhajících pracích. Finanční stránka však zůstala pouze na nás.

Jak byste tvrz charakterizoval – jako místo nevšedního zážitku? K čemu především slouží, co se zde odehrává, kdo může zdejších prostor využít?

V současné době slouží k reprezentativním účelům, pronajímá se na svatební obřady, společenská setkání, koncerty, vernisáže, prezentace a vrcholová manažerská setkání. Přestože má i poměrně velkou ubytovací kapacitu, tak ta se využívá pouze pro účastníky těchto výše uvedených akcí.

Místo se přímo nabízí pro konání firemních setkání, konferencí, seminářů, módních přehlídek, křtů nových modelů aut. Čím Třebotov láká? Polohou kousek za Prahou, komfortem, atraktivitou prostředí?

Výhodou je skutečně poloha v bezprostřední blízkosti Prahy, unikátní prostředím s možností přímého kontaktu s prvky historie a bezprostřední blízkosti okolní přírody Českého krasu. Veškeré prostory jsou vybaveny originálním nábytkem, artefakty, předměty sbírkové hodnoty. A to vše je k dispozici účastníkům akcí, kteří si využití místa objednají.

Odehrávají se zde také například svatby celebrit, organizujete svatby na klíč, včetně oblečení, květin či hostiny. Základem vztahu k významným osobnostem je úcta k soukromí a diskrétnost. Co ještě můžete svatebčanům nabídnout? Třeba i prstýnky? Výslužku pro hosty?

Co se týče svateb a svatebních obřadů, tak to si ponechává v organizační režii manželka, která má svatební agenturu. Smyslem však není masovost, ale naopak unikátnost životního okamžiku pro svatebčany a jejich hosty. Nejen vlastní obřad civilní nebo církevní se tak doslova dělá na míru klientům, kteří si náš objekt zvolí. A jeho rozsah může být od prostého obřadu v zahradě pouze se svědky nebo v obřadních vnitřních prostorách až po luxusní velkou svatební veselici pro 200 lidí s využitím celého prostoru objektu. A tak mohou přijíždět unikátní automobily, koňská spřežení či lze pořádat zahradní piknik s pečením selete apod., zkrátka nic není nemožné! Tedy – dokážeme příslušnou společnost ochránit i od novinářů a před nebývalým mediálním zájmem. Hradební zeď a jakýsi ochranný charakter původní pevnosti si bere zpět svůj kdysi určený účel a nikdo nezvaný nemá šanci do míst proniknout.

Výtečnou akustiku tvrze prý také využívají muzikanti a pořizují zde nahrávky. Platí to stále?

Všichni hudebníci, kteří zde pořádali svá vystoupení, velmi oceňovali akustiku některých prostor, pro výjimečnost a přirozenost šíření zvuku a dozvuků. A to nejen producenti vážné hudby, která by se k objektu jaksi sama nabízela, ale i zpěváci nebo kapely moderních proudů. Příležitost zde dostali k natočení nejen vlastní hudby nebo pořádání koncertů, ale i k natočení videoklipu, protože vnější i vnitřní prostory jsou výrazně fotogenické a vhodné pro tuto oblast umění a záznamu.

Co chystáte na dny sychravé a předvánoční? Prý také pálíte speciální kořalku ze žlutých a červených špendlíků a trnek, která nese hrdý název Tvrzovice. Při jaké příležitosti se ochutnává?

V období předvánočním či vánočním dáváme prostor také místním sdružením nebo škole, aby měla možnost si zde uspořádat divadelní představení nebo nějakou výstavu výtvarných dovedností. A co se týče naší pálenky, tak ta se stala již takřka tradicí. Velké množství keřů se žlutými nebo červenými špendlíky nás přivedlo na myšlenku pokusit se z macerátu těchto plodů vypálit místní specialitu s názvem objektu. A tak vznikla Tvrzovice s chráněným názvem a jejíž výrobu, mimo sklizně, ponecháváme na profesionálech. Lihovina není prodejná a slouží pouze pro dárkové účely nebo na slavnostní setkání návštěvníků tvrze. První veřejnou ochutnávkou je zpravidla místní masopustní veselice, která se koná v únoru a kdy objekt slouží jako občerstvovací zastávka pro masopustní průvod, který prochází celou obcí.

Vzpomínka s nádechem exkluzivity a pocit z příjemně prožitých okamžiků je to, zůstává v duši. Vracejí se klienti?

Krásný pocit ze všech akcí zůstává, a jak si manželka libuje, pořádáme vlastně samé radostné záležitosti, ať již svatby, večírky, narozeninové oslavy, kde jsou lidé šťastní s veselí v unikátním prostředí. A tak nám dále doporučují své známé a blízké k obdobným akcím.

ptala se Eva Brixi