Jen pětina Čechů si splní své sny

Příchod nového roku je spojený s předsevzetími a plány do budoucna. Lidé toto období vnímají jako příležitost stanovit si nové cíle a zaměřit se na jejich dosažení. Daří se ale Čechům dostát svým předsevzetím? Nový průzkum agentury Ipsos pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), který vznikl letos v listopadu u příležitosti konání Dne bez dluhů, ukazuje, že jen necelá pětina populace si zcela splní svá přání.

Většina lidí přiznává, že mají v životě sny, které by si rádi splnili. Každý druhý člověk (51 %) má pocit, že se mu daří splnit si svá přání nejvýš z poloviny. Tento názor zastává více žen (57 %) než mužů (46 %). Pětina lidí (22 %) přiznává, že se jim většinu toho, co si přáli, nepodařilo splnit. To se týká převážně lidí ve věku nad 50 let se základním vzděláním, kteří už někdy zažili obavy o svou finanční situaci a myslí si, že spoření vyžaduje velké úsilí.

Dobrý pocit z úspěšně prožívaného života má jen necelá pětina (17 %) Čechů. Spokojenost s tím, jak se jim daří plnit si své sny a přání, projevili především muži s vysokoškolským vzděláním, kteří nikdy neměli obavy o svou finanční situaci a myslí si, že šetřit peníze nevyžaduje prakticky žádné úsilí. Jen 10 % lidí tvrdí, že nemají v životě žádné sny. Tento názor zastávají nejčastěji lidé ve věku od 50 do 69 let.

Výsledky průzkumu ukazují, že finanční zázemí výrazně ovlivňuje spokojenost v životě. Dobrý pocit ze splněných snů mají podle našeho průzkumu lidé, kteří nemusí dnes a denně řešit finanční a existenční starosti a dokáží vytvářet úspory. Naopak pocitem nesplněných přání trpí lidé čelící finančním problémům,“ říká Markéta Fixová ze společnosti KRUK.

Nejspokojenější lidé žijí v Libereckém kraji

Nejvíce lidí, kteří pociťují uspokojení ze svého života a myslí si, že se jim daří plnit si svá přání, žije v Libereckém kraji (30 %). Naopak nejvíce „nespokojených“ lidí žije v Jihočeském a Ústeckém kraji (9 %).

Ústecký kraj patří podle našich statistik k nejzadluženějším regionům v České republice. Vedle Moravskoslezského kraje zde žije nejvíce zadlužených lidí (11 %), kteří se potýkají s finančními problémy. Jedná se v průměru o muže ve věku 46 let s průměrným dluhem 35 tisíc korun. Vysoká míra zadlužení tohoto regionu může být jedním z důvodů, proč mají místní lidé pocit nesplněných přání,“ doplňuje Markéta Fixová.

 (tz)