Bonus na pojistném za péči o zdraví by se vyplatil lidem, pojišťovně i zdravotnictví

David Kostka_0024Zdraví jako tolik diskutovaný pojem posledních měsíců! Není to jen módní trend, ale nutnost, která má dalekosáhlé důvody i důsledky. Pojem spojovaný se spoustou názorů, výtek té či oné straně, přání pacientů proti snaze lékařů. Informace o konzumaci zdravých a nezdravých potravin, užívání léků místo vhodného zdravotního stylu, o platbách pojišťoven, mzdách v nemocnicích, debaty o reformě českého zdravotnictví… Co si z té přemíry údajů vybrat? Jak najít dobrého praktika a zubaře a kterou zdravotní pojišťovnu mít jako tu nej nej? Otázky, na něž se někdy ani nedá odpovědět. I když, jak se to vezme. Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, která získala koncem roku 2015 ocenění Nejlepší zdravotní pojišťovna u nás, MUDr. David Kostka, MBA, názor má:

Od loňského roku stojíte v čele ZP MV ČR. Co se od té doby změnilo v pojišťovně, jak se tato významná personální záležitost dotkla klientů, smluvních zařízení i vás osobně?

V pojišťovně se nezměnil jen generální ředitel, ale celý vrcholový management. Tak zásadní změna nesla riziko určitého napětí či nervozity jak zaměstnanců, tak i smluvních partnerů, především zdravotnických zařízení. Platí však, co jsem po svém nástupu řekl zaměstnancům: že se ve filozofii zdravotní pojišťovny nic zásadního nemění. ZP MV ČR bude i nadále zajišťovat a hradit svým klientům tu nejkvalitnější léčbu a stále bude podporovat prevenci a zdravý životní styl. Stejně tak přistupujeme i k zdravotnickým zařízením – s těmi, která splňují legislativou dané podmínky a poskytují kvalitní zdravotní služby, budeme beze změny úzce spolupracovat.

A jak se dotkla tato změna vás osobně?

Víte, já jsem původním povoláním chirurg. Léta jsem byl vedoucím lékařem na jednotce intenzivní péče, takže na nepřetržitý stres, vysokou zodpovědnost a neustálé napětí jsem docela zvyklý. Řídit instituci s obratem 27 miliard korun, která zajišťuje zdravotní péči pro 1,28 milionu klientů, je také jeden velký stres a napětí. Ale věřím, že mám dobrou průpravu. Kromě toho mám velmi dobrý tým spolupracovníků, zaměstnanci ZP MV ČR jsou kvalifikovaní, zodpovědní a vůči firmě loajální lidé. Věřím, že díky nim si klienti ani nevšimli personální změny ve vedení ZP MV ČR.

Cení si vás i odborná veřejnost. Za vše mluví to, že jste jako první v oboru získali cenu Nejlepší zdravotní pojišťovna. O čem to vypovídá?

Na toto ocenění jsme velmi hrdí především proto, že jsme ho získali na základě názorů mnoha desítek odborníků – jak lékařů, tak i ředitelů nemocnic, a nakonec i na základě názorů pacientů, klientů zdravotních pojišťoven. A vypovídá to o tom, že jsme schopni platit za péči lékařům včas, že nezpožďujeme zbytečně platby, že jsme tedy solventní společnost, která umí i vybírat pojistné. A svědčí to o tom, že dokážeme nasmlouvat takové podmínky úhrad, že si můžeme dovolit platit i tu nejnákladnější zdravotní péči. Ačkoliv to laická veřejnost zatím příliš nevnímá – není to zase tak obvyklé. Všechny zdravotní pojišťovny nejsou v tak dobré finanční kondici.

Jakou zpětnou vazbu to dalo vaší strategii?

Burcuje nás to k ještě většímu úsilí, abychom si to vše, co jsem vyjmenoval, zachovali. Takové ocenění přináší totiž kromě radosti především velkou zodpovědnost.

Čím se vlastně odlišujete od konkurence?

Jak už jsem řekl – vůči smluvním zdravotnickým zařízením se snažíme chovat férově a platit včas. A vůči klientům? Vytváříme nebo zdokonalujeme projekty, které je motivují k zdravému životnímu stylu a k prevenci. Lidé si by si měli uvědomit, že o své zdraví musí pečovat, že to je opravdu to nejcennější, co máme. Je sice dobré vědět, že moje zdravotní pojišťovna mi zajistí i tu nejnáročnější léčbu, ale nejlepší je ji vůbec nepotřebovat. Proto ale musíme hodně udělat sami. A je zvláštní, že toto vědomí v nás není příliš zakořeněné, že bereme zdraví jako něco samozřejmého, a když odejde, přijde lékař a zase nám ho vrátí. Ale není to tak. A to se snažíme lidem vštěpovat. Pokud možno zábavnější formou, než jsou prohlášení ředitele…

V médiích propírali vaši pojišťovnu v souvislosti s nálezy NKÚ. Zasloužili jste si takovou pozornost? Nebo šlo skutečně o nepochopení legislativy, a ještě k tomu o nekvalifikovaný komentář?

NKÚ je tady od toho, aby dlouho a dopodrobna zkoumala hospodaření institucí. ZP MV ČR kontrolovala déle než rok a propírala řadu let dozadu. Není samozřejmě možné, aby v tak velké instituci nedošlo k nějakým zádrhelům. A ty jsme přiznali, část napravili hned, zbylé věci dořešíme. Mrzí nás ale kritika postupu, který je v souladu se zákonem. Upřímně, postavit tiskovou zprávu NKÚ na tom, že jsme se v úhradách neřídili vyhláškou, ale měli nastavené individuální smlouvy, když nám to legislativa zcela jednoznačně umožňuje, mi nepřijde úplně fér.

Jestliže se kontrolorům NKÚ nelíbí systém úhrad zdravotní péče, ať kritizují systém, ať usilují o změnu legislativy, ale ať z toho nedělají kontrolní nález právě kontrolované instituce. To se, pokud vím, stalo před námi i jiným zdravotním pojišťovnám, no, a nyní nám.

Protože se starám o své zdraví a věřím, že prevence je lepší než „běhání po doktorech“, mrzí mě, že zdravotní pojišťovny snahu takových klientů nedokáží více docenit a podpořit. Co nového chystáte právě na letošek pro ty, kteří chtějí vzít své zdraví zodpovědněji do svých rukou?

Už jsme se tady toho dotkli. Nabízíme klientům řadu bonusů v rámci fondu prevence, ať už jde o příspěvky na očkování, různá vyšetření, bezlepkovou dietu pro děti a další. Podrobnosti lze najít na našem webu www.211.cz nebo www.zpmvcr.cz. Kromě toho jsme jediná zdravotní pojišťovna, která má projekt Zdraví jako vášeň, v rámci kterého je možné se přihlásit na tříměsíční kurz zdravého životního stylu „Změním se“ pod vedením známého specialisty na výživu Petra Havlíčka. Zde se naučíte lépe a zdravěji stravovat a hýbat, a možná ztratíte i nějaké to kilo nadváhy. Dále přispíváme dětem na oční vyšetření PlusOptixem, což je speciální bezkontaktní přístroj k měření dioptrií a odchylky šilhání u dětí. Jeho výhodou je, že vyšetření je velmi rychlé, bezbolestné a lze jím vyšetřit i děti, které jsou na běžné vyšetření ještě velmi malé, neposedné nebo zdravotně postižené. Lidem, trpícím lupénkou, přispíváme na přípravky pro zevní aplikaci na kůži. Klienti mají možnost přihlásit se i na komplexní onkologické vyšetření v renomovaném Masarykově onkologickém ústavu v Brně. A uvítali bychom, kdyby nám legislativa umožnila ocenit ty klienty, kteří dbají o své zdraví, například bonusem na pojistném. Tuto možnost zatím nemáme, ale věřím, že by byla velkým přínosem jak pro samotné občany, tak pro pojišťovnu i celý zdravotní systém.

Jaký bude podle vás letošní rok z hlediska poskytování zdravotní péče a hospodaření pojišťoven?

Stručně řečeno napjatý. Pojišťovnám totiž začínají docházet rezervy z minulých let, díky kterým kryly vyšší výdaje, předbíhající výběr pojistného. Podle mne je třeba začít se rychle zamýšlet nad komplexní změnou zdravotního systému u nás, protože jinak přijde za pár let chvíle, kdy pojišťovnám dojdou peníze a úhrada zdravotní péče tak, jak jsme zvyklí, se zastaví. Pak hrozí, že se začnou zpožďovat platby, odkládat operace, nebude se využívat nejmodernější, a tudíž nejdražší léčba… A to by byla velká škoda. Měli bychom dospět k nějakým zásadním změnám, dokud je ještě trocha času.

A máte možnost lékařům připomínat, že pacient není stroj na polykání léků, ale ten, který zpravidla potřebuje radu či pomoc? Proč je stále vztah laika a odborníka v ordinaci tak napjatý? Vždyť slovo léčí… A když člověku není dobře, potřebuje pohladit po duši, povzbudit, dodat sílu…

To pravděpodobně souvisí i s tím, co jsem říkal před chvílí. Aby se i lékaři zastavili, zamysleli nad osudem konkrétního pacienta a nebrali ho jen jako diagnózu, na to je třeba dostatek peněz a času. A obojího se nám začíná nedostávat. Ale nerad bych končil příliš pesimisticky, protože i přes problémy, se kterými se potýkáme, je nutno zdůraznit, že česká medicína a její odborníci jsou na velmi vysoké, světové úrovni a že toho bychom si měli určitě vážit.

otázky připravil Pavel Kačer