Férový způsob podnikání v Evropě pod značkami spotřebních družstev

juracka_1Spotřební družstva pracují podle letitých, osvědčených principů, které svým způsobem předběhly kdysi dobu, včetně myšlenek o udržitelnosti, jež byly od začátku existence družstevnictví jeho stavebním kamenem. Spotřební družstevnictví se dnes v České republice profiluje zejména pod značkou COOP, která nabývá na síle a ukazuje cestu, jejímž prostřednictvím může jít český maloobchod. A také – jak prostřednictvím atraktivních služeb, moderního a cíleného marketingu zaujmout a získat zákazníky i přes neúprosný konkurenční boj.

Aktivity české značky COOP přísluší v mezinárodním evropském měřítku do organizace EuroCOOP, jejímž je Svaz českých a moravských spotřebních družstev jako vlastník značky COOP členem. Její zasedání se uskutečnilo v závěru letošního roku v Evropském městě kultury roku 2015 – Plzni a zabývalo se otázkami podpory spotřebních družstev (vystupujících většinou pod značkou COOP) coby férového způsobu podnikání. Osobností, která k této iniciativě neodmyslitelně patří, je Ing. Zdeněk Juračka, který byl do 1. prosince 2015 předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev. Jemu jsem položila následující otázky:

Co o spotřebním družstevnictví mnozí stále ještě nevědí?

Spotřební družstva jsou regionálními maloobchodními prodejci v Evropě a jsou vlastněna obyvateli jednotlivých států, nikoliv mezinárodními korporacemi. Díky zcela demokratickému řízení prostřednictvím volených orgánů představují jiný způsob podnikání umožňující zapojení běžných obyvatel do fungování družstev. A to je velmi zajímavé, především dnes, v rostoucí konkurenci nadnárodních korporací a na druhé straně v období sílící vlny názorů, které prosazují místní podnikání a zaměstnanost. Cílem spotřebního družstevnictví je také větší tlak na Evropskou unii při podpoře spotřebních družstev vlastněných obyvateli jednotlivých států a lokálně působících vůči nadnárodním řetězcům.

Jak to vlastně funguje?

Jednotlivá družstva působí v České republice ve svých regionech, a tak umožňují spolupráci na lokální úrovni. Podobný model fungování je společný pro spotřební družstva i v ostatních státech Evropy. Přispívá se tím k zaměstnanosti v té které oblasti a v mnoha státech také družstva podporují místní komunity například při organizaci kulturních akcí. Pozice na trhu se různí. V mnoha státech například Itálii, Skandinávii, Švýcarku jsou družstva COOP jedničkou na trhu. V ostatních státech patří mezi hlavní obchodníky. Provozují prodejny od malých po velké hypermarkety. Z ostatních služeb je významná produkce vlastních privátních značek a realizace doprovodných služeb pro zákazníky. Ty se také liší v jednotlivých státech – bankovnictví, turizmus, čerpací stanice, mobilní operátoři, právní služby, školství a další.

Takže je to svým způsobem silná koncentrace možností, příležitostí, zažité praxe, která se osvědčila…

To zcela jistě. Myslím si, že spotřební družstevnictví je dnes například v ČR mnohými ekonomy, legislativci a politiky nedoceněno. Jeho výsledky jsou přitom jasné. Nejen proto, samozřejmě, se ale EuroCOOP se ve své činnosti zaměřuje na podporu spotřebních družstev v rámci Evropské unie a větší důraz klade na jeho prosazování ve státech, kde působí. Pro rok 2016 budou klíčové například otázky trvale udržitelného rozvoje a ekologického nakládání s odpady. Významné projekty budou i v oblastech e-commerce, logistiky, centrálního nákupu a větší práce se členy družstev. Ty se budou muset více soustředit na efektivní způsob řízení a vylepšení své organizační struktury.

I proto zde zasedali reprezentanti EuroCOOP?

Nejen proto. Chtěli jsme se výrazným způsobem dotknout etiky podnikání, kterou naše družstva prosazují, je to jeden z jejich hlavních principů, a chtěli jsme jej také komunikovat. Má to mnoho rovin a souvislostí, které míří například ke zmiňované spolupráci jednotlivých subjektů na lokální úrovni, tedy na nakupování od místních dodavatelů – výrobců, pěstiletů, poskytovatelů služeb, podpoře ekologie, komunikace s komunitami v místě. Platí léty prověřené – když se lidé navzájem znají, nedovolí si podvádět, hrát špinavou hru, vzájemně si dělat naschvály, šidit. Zní to sice hodně ostře, ale platí to. Ve své podstatě jde o to, aby se rozvíjel život v místě, aby se iniciovala podnikavost v místě, aby lidé neutíkali do velkých měst, ale pospolitě žili tam, kde mají kořeny. Má to význam ekonomický i sociální.

Jak tedy charakterizovat EuroCOOP?

Organizace byla založena v roce 1957 a dnes zastupuje přes 5000 místních a regionálních družstev v 19 státech, s více než 32 miliony členů na celém kontinentu. Primárně působí v potravinářském a non-potravinářském maloobchodu, zaměstnává okolo 500 000 lidí na 36 000 prodejních místech. Celkově realizují obrat okolo 76 mld. eur za rok, a tím představují největší maloobchodní prodejce v Evropě. V mnoha státech mají také podporu národních vlád. A to je dost silný argument. I proto je pro český COOP zajímavé být součástí této organizace. Prostě patřit k těm nejsilnějším, to je skutečnost, která vám dává jistotu a otvírá dveře. Příklad: silnou pozici má The Co-operative Group ve Velké Británii, je to tamní spotřební družstvo s různorodou škálou maloobchdních podniků, včetně prodeje potravin, pojištění, pohřební služby, právních služeb, prodejen elektroniky apod. Má 5000 prodejních míst, 14 mld. eur maloobchodní obrat za rok, 70 000 zaměstnanců a 9 milionů členů. Silná je SOK Corporation, finská síť družstev působící v oblasti maloobchodu a služeb. Provozuje rovněž bankovní služby, čerpací stanice pohonných hmot a operuje v cestovním ruchu. Obrat činí 11,3 mld. eur, má 2,1 mil. členů z 5,3 mil. obyvatel. Zaměstnává 40 000 lidí a podíl na trhu představuje 47 procent.

Postavení evropského spotřebního družstevnictví je jasné a perspektivní. Přesto vím, že vás v této souvislosti i něco mrzí…

Máte pravdu, týká se to českého spotřebního družstevnictví. Přestože procházelo v minulém století v Čechách různými kolizemi, a ne vlastní vinou, ale kvůli legislativě a vyhraněnému, ne zrovna objektivnímu celospolečenskému chápání jeho možností, je mnohými nejen politiky stále zcela nepochopeno. Přitom právě jeho principy a způsob řízení jsou ukázkou možností, které dávají velký prostor i pro podnikání dnes a v budoucnosti, ctí morálku, spravedlnost i solidaritu. Zapojit se může kdokoli, kdo tyto principy přijme a bude je respektovat. Je to příležitost i pro mladé lidi, kteří nevědí, jak do businessu proniknout. V družstevnictví se mají čemu naučit, pak mohou zůstat, nebo jít svojí vlastní cestou. To, že o našich zásadách příliš nemluvíme, ale považujeme je za samozřejmost v naší práci, možná vedlo k pozapomnění na ně, to přiznávám. Spotřební družstevnictví nabízí velký potenciál pro ty, kteří se s jeho zásadami ztotožní a budou podle nich podnikat. Jejich prostřednictvím mohou zúročit chuť podnikat a dělat prospěšné věci. A to za to stojí.

Na druhé straně se Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) má čím pochlubit. O čem vypovídají čísla?

Sdružuje 47 spotřebních družstev, která provozují dohromady téměř 2800 prodejen s celkovou prodejní plochou okolo 350 000 m2 a zaměstnávají na 14 000 lidí. Například v roce 2013 vykázala česká a moravská spotřební družstva obrat v hodnotě 26,9 mld. Kč. Počet členů družstev je zhruba 150 000. Členská družstva vystupují pod společnou značkou COOP, která je tak největší sítí prodejen potravin v České republice. Více než 400 prodejen potravin je začleněno do maloobchodních řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO, COOP DISKONT a COOP STAVEBNINY. V prodejnách COOP je k dispozici rovněž více jak 600 vlastních privátních značek. Kromě obchodní činnosti provozuje SČMSD také 10 středních odborných škol, Manažerský institut, mobilního virtuálního operátora COOP Mobil, nebo půjčovnu automobilů pod značkou Europcar.

připravila Eva Brixi