O budově, která má nadčasovou duši

stavbaO tom, že nic není náhoda, se už nedá pochybovat. Důkazem je třeba fakt, že školicí středisko Centra andragogiky v Hradci Králové získalo nedávno ocenění Stavba roku 2015 Královéhradeckého kraje. A nejen to, budova se může chlubit další metou – Nejlepší investiční záměr TOP INVEST 2014; do této soutěže se mohl přihlásit každý, jehož záměr splňuje ekonomickou návratnost investice nebo společenský význam a obohacení kulturního, sportovního či společenského postavení města či regionu. Nadčasová a jednoduchá stavba Centra andragogiky na okraji města je skvostem, který odkaz historie posunul do nové časové a estetické dimenze. Unikátní architektonický objekt, který vyrostl z ničeho, náhody i nutnosti při hledání, kam by se firma měla přestěhovat, protože sídlo již kapacitně nestačilo. Tehdy majitelka PhDr. Marie Jírů zdaleka netušila, kolik radosti takové rozhodnutí přinese. Nevěděla ani, jak inspirativní bude práce s architektem, ani to, v co nakonec vyústí. A jak říkají filozofové, koneckonců jedním z výsledků, který dílo završil, je i slogan, který z velké části dotváří image celého Centra andragogiky: Náš dům je náš marketing.

Stavba nového centra výuky výrobních postupů je umístěna na místě původního objektu, kterým byla stará Komárkova cihelna ve Svobodných Dvorech u Hradce Králové, vybudovaná koncem 19. století. Zbyla z ní vlastně jen ruina zarostlá v trávě, to bylo celé kulturně historické dědictví. Území zdánlivě zapomenuté, kde lišky dávaly dobrou noc. Marie Jírů toto místo objevila při procházce, aniž dříve tušila, že kousek od jejího vlastního domu se nachází „cosi“, o čem začne brzy usilovně přemýšlet.

Stávající objekt cihelny je částí původní kruhové cihlářské pece, přestavěné přibližně v roce 1925 na místě staršího objektu, poničeného požárem. Po roce 1927 byl cihelna (kruhová pec) dle archivní dokumentace prodloužena přístavbou na východní straně. Tato východní, mladší polovina původní stavby, byla koncem 90. let minulého století ubourána. Současně byl v celé ploše objektu odstraněn dřevěný krov sedlové střechy, kryjící režnou cihelnou konstrukci. Zkrátka a dobře, ke dnešku promlouvaly jen nějaké dokumenty v archivu, zbývající entuziazmus a nadšení či finance, to už je zcela jiná kapitolka.

Při pohledu na výjimečnost místa s nádechem staletí se posléze zrodil nápad. Vize byla spojit tradici, historii a otevřený prostor s moderní architekturou, a přitom zachovat ráz krajiny, a vytvořit tak dokonale funkční celek. Protože se aktivity Centra andragogiky hlavně zaměřují na vzdělávání a poradenství, musí být již samotná stavba a prostory v ní dostatečně reprezentativní, ale zároveň i funkční a příjemné pro pracovníky Centra andragogiky – to bylo zadání. Jeho výrazným prvkem je například prosklení, které zaručuje stálost přirozeného světla po celý den.

Z chátrajícího objektu se stalo funkční místo, které zapadá do rázu krajiny a zároveň nese poselství budoucnosti. „Zachování komína, jako tovární stavby, bylo pro nás jednoznačné rozhodnutí. Komín byl v minulosti známkou pokroku, jistoty a stability. Lidé věděli, že tam, kde je komín, je i blahobyt,“ vysvětlila Marie Jírů.

Objekt Cihelny má tvar komolého jehlanu na obdélníkové základně o rozměrech 30,8 x 16,2 m a výšce 3,5 m. Nosný systém kruhové pece tvoří masivní stěny z režného zdiva zaklenuté valenými cihelnými klenbami o tloušťce 30 cm. Tlaky kleneb jsou kompenzovány z vnější strany šikmými stěnami rovněž z režného zdiva. Shora jsou klenby kryty jílovým násypem s povrchovou betonovou mazaninou. Obvodové stěny jsou prolomeny zaklenutými otvory šířky 100 cm, kterými byly do prostoru pece zaváženy cihly.

„Již v začátcích rozsáhlé rekonstrukce nám byly zřejmé potenciály a příležitosti, kterých můžeme s novou stavbou dosáhnout, a to nejen z hlediska PR aktivit. Stali jsme se novým zaměstnavatelem v oblasti s více jak třiceti zaměstnanci a 120 externími spolupracovníky. I nadále pracujeme na vytváření nových pracovních míst,“ řekla Marie Jírů.

Mezi další velké přínosy patří také nízká ekologická náročnost celého objektu, díky které došlo ke snížení dopadů na životní prostředí. Z pohledu ekologie je budova vybavena všemi druhy zařízení, která eliminují nečistoty, hluk v maximální možné míře a podle předepsaných hygienických limitů. Také vnitřní prostory jsou chráněny před účinky vnějšího hluku a nečistot.

„Napohled se nám podařilo vytvořit velmi atypický objekt, který přitahuje pozornost. Proto jsme se rozhodli budovu zpřístupnit široké veřejnosti, pro kterou pořádáme mnoho volnočasových aktivit pro celou rodinu. Díky naší vizi, která se stala skutečností, vzděláváme nejen dospělé na všech úrovních, ale také děti, které se zábavnou formou učí a zdokonalují své dovednosti,“ komentovala Marie Jírů.

Okolí centra je vhodné pro konání různých outdoorových aktivit. Ke středisku náleží dostatečné množství parkovacích míst. Prostor je pro pořádání nejrůznějších firemních akcí. „Můžeme uspokojit potřeby po vzdělávání jak v korporátní, tak i státní a neziskové sféře v Královéhradeckém kraji i celorepublikově,“ dodala ještě Marie Jírů.

Za spolufinancování Evropské unie vznikly i bezbariérové školicí prostory, které mohou navštívit osoby se zdravotním postižením. Variabilitu místa a prostoru si návštěvníci velmi chválí, stejně tak i moderní vybavení. Nová stavba zachovává úctu k tradicím, hodnotám a spojuje moderní svět s odkazem předků. Cihelna byla vystavěna okolo roku 1890, ale jak šel čas, i její účel a využívání bylo zcela jiné než původní. Dokonce se zde v polovině dvacátého století i vyučovalo. Takže – nic není náhoda…

připravila Eva Brixi