Sebedůvěra převálcuje talent nebo znalosti

Ve škole žáci s větší sebedůvěrou lépe přesvědčí o svých schopnostech učitele, a to i tehdy, pokud mají horší znalosti, než jejich méně sebevědomí spolužáci.
Stejně tak zaměstnanci stoupají výše podnikovou hierarchii tím rychleji, čím jsou sebevědomější. Často tak ti méně schopní lidé, ale s velkou sebedůvěrou, vyhrají nad schopnějšími, kteří však mají sebedůvěru nižší. 
Sebedůvěru si taky více ceníme
Experti s největší mírou sebejistoty bývají častěji zváni do televizních pořadů.
Dá se tak vlastně říci, že tou rozhodující schopností zde je právě sebedůvěra, ne znalosti expertů.
Takže ani nepřekvapuje, že i ženy jsou více přitahovány těmi muži, kteří si více věří (pokud to ovšem nepřehánějí).

Dejte sami sebe na první místo a získejte zdravý egoismus. Tak nejvíce pomůžete sobě i svému okolí.

Chcete i Vy získat zdravé sebevědomí? Přihlaste se na mé otevřené školení Sebevědomí, sebedůvěra a jak je zvýšíte v Čechách, nebo na Slovensku.

Ing. Ivo Toman

TAXUS International s.r.o.