125 let Petřínské rozhledny a lanové dráhy na Petřín

Svaz českých filatelistů a Muzeum hlavního města Prahy pořádaly dne 21. března 2016 slavnostní prezentaci a křest poštovní známky „125 let Petřínské rozhledny a lanové dráhy na Petřín“ z emise Technické památky. Slavnostní křest se konal ve výstavních prostorách Petřínské rozhledny za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Poštovního muzea v Praze, Svazu českých filatelistů a Muzea hlavního města Prahy.

Autory známky s nominální hodnotou 13 Kč jsou RNDr. Adolf Absolon, který zpracoval výtvarný návrh známky, kuponů a kresby na FDC (obálka dne vydání), rytcem známky, kuponů a FCD je Martin Srb.

Známka byla vydána dne 16. března 2016 v archu o 30 kusech a také ve známkovém sešitu o 8 známkách a 4 kuponech. Muzeum hlavního města Prahy vydalo společně se Svazem českých filatelistů také dopisnice s přítiskem originální kresby Adolfa Absolona a Pamětní list s nalepenou známkou.

Poštovní známka je k dostání v rámci poboček České pošty.

(tz)