Daně z nemovitostí jsou pro některé obce dobrým benefitem

Velké průmyslové či rekreační areály na území obcí mohou podstatně zvýšit jejich příjmy. Výnosy daně z nemovitých věcí se na celkovém příjmu českých obcí dlouhodobě podílejí v průměru 4–5 %. Existují však obce, u kterých výnos daně z nemovitých věcí dosahuje více než poloviny daňových příjmů a v přepočtu na obyvatele disponují až třicetinásobkem průměru. A osm z deseti obcí s nejvyššími příjmy z daně z nemovitosti má přitom na svém katastrálním území velkou elektrárnu či uhelný důl. Vyplývá to z analýzy provedené společností CRIF – Czech Credit Bureau.

Nejvyšší výnos daně z nemovitých věcí přepočtený na jednoho obyvatele má dlouhodobě obec Trnávka v Pardubickém kraji, na jejímž katastrálním území se nachází elektrárna Chvaletice. Zatímco stejně velké obce (200–499 obyvatel) mají průměrný výnos 1400 korun na obyvatele, v Trnávce se dlouhodobě pohybuje okolo 42 000 korun, tedy na třicetinásobku průměru. Následují obec Volevčice v Ústeckém kraji (téměř 37 000 korun na obyvatele), na jejímž katastru se nachází elektrárna Počerady, a obec Temelín v Jihočeském kraji (téměř 34 000 korun na obyvatele), u které leží stejnojmenná jaderná elektrárna. Mezi obce s příjmem nad 20 000 korun na obyvatele se vešly ještě Čestlice ve Středočeském kraji (cca 25 000 korun), kde se nachází rozsáhlá nákupní zóna, a Dukovany na Vysočině (cca 24 000 korun) s jadernou elektrárnou.

„Daň z nemovitých věcí je významná především pro menší obce a v jejich rámci pro ty obce, na jejichž katastru je velký průmyslový nebo rekreační objekt. Důvodem je konstrukce této daně – nejvyšší sazby totiž platí pro nemovitosti využívané k podnikání a poté k rekreaci. Pokud se tedy v katastru malé obce nachází průmyslový objekt většího rozsahu, pak je její výnos daně z nemovitých věcí na obyvatele vysoký a několikanásobně převyšuje průměr v dané velikostní kategorii obcí,“ vysvětlila analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Pro obce má tato daň v rámci ostatních daní zvláštní postavení, protože ji jako jedinou mohou přímo ovlivňovat. Obce mohou pomocí závazné vyhlášky určit koeficient (v rozmezí 2–5), kterým se násobí základní výše daně určená zákonem. Pomocí koeficientu tedy mohou zvýšit příjmy z této daně až na pětinásobek. Mezi pěti obcemi s nejvyšším výnosem této daně na obyvatele nevyužívají koeficient pouze Volevčice. Čestlice mají koeficient na úrovni 4 a další tři obce využívají nejvyšší možnou míru zdanění nemovitostí. Co se týče podílu výnosu daně z nemovitých věcí na celkových daňových příjmech, zůstává pořadí prvních tří obcí stejné. Trnávka získává 81 % všech daňových příjmů ze zdanění nemovitostí, u Volevčic je to 78 % a u Temelína 70 %. Následují Dukovany (67 %), Nošovice (62 %) a Vřesová (61 %). U dalších sedmi obcí přesahuje tento podíl 50 %.

(tz)