Vlastivědné muzeuIgrá?ci ?ekají na jarom Jesenicka zahájí výstavu Fenomén IGRÁČEK vernisáží pro veřejnost a koncertním vystoupením Petra Váši. Jedno z nejdůležitějších historických míst Jesenicka, budova Vodní tvrze v Jeseníku, dnes sídlo Vlastivědného muzea Jesenicka, zahájí putovní výstavu Fenomén IGRÁČEK dne 24. května tohoto roku vernisáží od 18:00. Slavnostní vernisáž s tradičním kulturním programem, kde tentokrát vystoupí Petr Váša a předvede fyzické básnictví, je s bezplatným vstupem. Dnes už legendární IGRÁČEK, který letos slaví čtyřicet let od svého uvedení na trh, tak doputuje na Vodní tvrz, ojedinělou ukázku vyspělé středověké architektury. Ta je dnes středem pozornosti nejen četných tuzemských i zahraničních turistů, ale i lázeňských pacientů Lázní Jeseník. Také právě proto zde mohou návštěvníci obdivovat stálou expozici Vincenze Priessnitze, zakladatele Lázní Jeseník a jeho rodný dům. Expozice byla zřízena při příležitosti 200. výročí Priessnitzova narození, které bylo zařazeno mezi významná kulturní výročí UNESCO a otevřena v domě, kde Priessnitz zřídil první vodoléčebný ústav na světě. Výstavu Fenomén IGRÁČEK bude Vlastivědné muzeum Jesenicka hostit do 7. srpna. Výstava se tak může stát zajímavým tipem při letním putování nebo vhodným zpestřením lázeňského pobytu. Technické muzeum v Brně, autor této již velice známé výstavy „Fenomén IGRÁČEK“, připravené ve spolupráci se společností EFKO, vybralo pro realizaci výstavy představující historii i novodobý vývoj, dnes již legendární figurky IGRÁČKA, opět krásné místo. Návštěvníci se seznámí s výrobou a vývojem figurek od roku 1976, kdy byl první IGRÁČEK, povoláním zedník, vyroben. Výroba po celých čtyřicet let byla a nadále zůstává v rukou českého výrobce.

„Výstavu „Fenomén IGRÁČEK“ pojímáme jako příležitost představit další z nejoblíbenějších hraček v našem muzeu, tentokrát navíc tradiční českou, v čase léta a výletů. Věřím, že IGRÁČKEM potěšíme i dospělé připomínkou jejich dětství a výstava bude zábavným i poučným zpestřením všem návštěvníkům, kteří si rádi pohrají,“ říká Mgr. Hana Hošková, bioložka Vlastivědného muzea Jesenicka. „O výstavu v letošním roce jsme měli zájem také právě proto, že IGRÁČEK slaví již 40 let od svého vzniku. Od kolegů víme, jak oblíbená výstava u dětí a jejich rodičů je. Výstavu Fenomén IGRÁČEK bude Vlastivědné muzeum Jesenicka hostit do 7. srpna se vstupným od 3 let 20 Kč a dospělí 40 Kč. V květnu a červnu je muzeum přístupné od úterý do neděle v čase 9:00 až 17:00, o letních prázdninách se otvírací doba prodlouží o pondělí,“ dodává Hana Hošková.

„Muzeum je podle definice Mezinárodní muzejní rady stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkovává a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení. Proto se snažíme pojímat výstavu Fenomén IGRÁČEK hravě,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Součástí výstavy je hrací koutek a soutěž o zajímavé ceny. Budeme potěšeni, když naši výstavu navštíví také děti z lázní, které IGRÁČEK rozptýlí,“ dodává Miroslav Kotík.

„Za dobu příprav expozice výstavy „Fenomén IGRÁČEK“ jsme snad ani jednou její pojetí neopakovali,“ uvádí Zdeněk Rauš, oddělení prezentace a práce s veřejností Technického muzea v Brně. „Výstava „Fenomén IGRÁČEK“ se staví podle místních zvyklostí a výstavních prostor. Provedením nelze srovnávat uspořádání výstavy v muzeu Tatry Kopřivnice a historických prostorách ve Znojmě nebo na zámku Loučen, případně secesní vile v Ústí nad Orlicí. IGRÁČCI se v rámci výstavy představí včetně sestav, novinek, zakázkových výrobků. Nikdy nechybí Město Igráčkov.  Novinky i osvědčené deskové hry jsou v samostatné vitríně (EFKO-karton s.r.o). V neposlední řadě výstava zahrnuje i ukázku stavebnice ROTO, rovněž z produkce firmy EFKO. Rád přiznávám, že když jsme instalovali výstavu poprvé v Brně, netušili jsme, že přijde doba, kdy ji budeme mít rezervovanou až do roku 2017. To nám samozřejmě dělá radost. Není jednoduché, trefit se do chuti návštěvníků. Je to, ale nezbytné. Muzea musí žít,“ dodává Zdeněk Rauš.

Vlastivědné muzeum Jesenicka získalo za svoji práci řadu cen. Jeho geologická expozice „Spirála času Země“ získala v konkurenci 43 přihlášených výstav a expozic soutěže Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku třetí místo. Vlastivědné muzeum Jesenicka si tak připsalo další úspěch. Ve stejné soutěži obdrželo již v minulosti druhé místo za svou stálou expozici o čarodějnických procesech. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví a obecně na přínos muzeí a galerií ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Společnost EFKO

Český výrobce her a hraček působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Spolupracuje také s Českým paralympijským výborem na charitativním projektu EMIL a zařadila se do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. EFKO získalo následující ocenění  – FOR TOYS 2010 –  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.  EFKO získalo v roce 2012 ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova.  Rok  2013 přinesloznačení „Správná hračka“ 2013 za kreativní stavebnici ROTO START a za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin a ocenění Nejlepší novinka roku 2013 za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin v kategorii Hry, puzzle a karty. Poslední cenu má firma z roku 2014 – označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených her Moje první hry. Více informací naleznete na: www.efko.cz.

Technické muzeum v Brně

Je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.