Aby bylo slovo úspěch povzbuzením

Pavel Pastorek ve sklepěRozhovorů s Ing. Pavlem Pastorkem, předsedou představenstva Templářských sklepů Čejkovice, vinařského družstva, jste u nás mohli číst hodně. Zcela určitě proto, že bylo vždy o čem psát. Což je důležité. Je to důkaz o mimořádných výsledcích, činorodosti i názorech tohoto muže, a vlastně celého týmu, který vede. Myšlenky, které přinášíme tentokrát, navádí k četbě mezi řádky. Terčem je i slovíčko úspěch, který se u nás často neodpouští, místo aby byl příkladem pro ostatní, zdrojem poznání a optimizmu. Ten však k družstvu zkrátka patří a zcela po zásluze. Dovedl ho až k významnému výročí. Letos slaví Templářské sklepy 80. narozeniny. Pavlu Pastorkovi patřily i následující otázky:

Letošní rok je pro Templářské sklepy, vinařské družstvo, výjimečným. Slavíte
80 let existence. Co všechno k tomuto výročí chystáte?

Ano letošek je pro nás opravdu výjimečný. V roce 1936 bylo v naší vinařské obci založeno vinařské družstvo, jehož další činnost je spojena s podporou vinařství nejen v samotných Čejkovicích, ale i v okolních obcích, kde družstvo zřizovalo pobočné závody – filiálky na výkup hroznů. Tyto hrozny byly dále zpracovávány v areálu historických Templářských sklepů, ve kterých víno zrálo a z nichž bylo nakonec prodáváno. Původní vinařské družstvo hospodařilo do roku 1952, kdy byl jeho majetek postupující socializací znárodněn. Naštěstí nástupnické státní organizace zde dále pokračovaly ve výrobě vína a to až do začátku roku 1994, kdy se do prostor tohoto vinařského subjektu vrátilo námi obnovené vinařské družstvo.
Takže k letošnímu jubileu osmdesáti let od založení naší společnosti připravujeme slavnostní vzpomínkovou akci, a to na 18. červen, která bude doplněna i výstavou současné moderní techniky pro obdělávání vinic a zpracování hroznů. V samotných historických sklepích bude v předstihu instalována výstava dokumentů z doby založení vinařského družstva a dále z období jeho úspěšné hospodářské činnosti. Pochopitelně v souvislosti s tím bude možnost ochutnat naše výborná výborná vína.

015 (2)Milníky historie jsou okamžiky, na které lidé rádi vzpomínají. To se vám osobně nejvíce zapsalo do paměti?

Nezapomenutelné mám zážitky z období privatizace, tedy začátku devadesátých let, kdy jsme v únoru 1992 zaregistrovali na Krajském soudu v Brně obnovené vinařské družstvo a já jsem předkládal tehdejší mezirezortní komisi pro privatizaci konkurenční privatizační projekt. Tento se podařilo obhájit a začalo „další kolo privatizačních peripetií“ – a to z důvodu zájmu některých privatizačních skupin o historické Templářské sklepy. Je téměř s podivem, že se nám podařilo uspět v tomto souboji, kde na druhé straně stáli mnohdy právníci zastupující tyto zájemce… Dovolím si poznamenat, že zážitky z této doby by vytvořily zajímavou předlohu minimálně pro film, když ne přímo pro televizní seriál…

Můžeme se těšit na nějakou zvláštní edici vína právě k 80. narozeninám?

Určitě! Protože se na toto výročí připravujeme již delší dobu, tak jsme vybrali jednu partii bílého vína, odrůda nechť je zatím utajena, která bude označena zvláštní známkou symbolizující 80. výročí založení družstva.

Určitě je dobré připomenout, že pod vaším vedením družstvo získalo věhlas a úspěchů je dnes nepočítaně. Čeho si sám ceníte nejvíce?

Obnovené vinařské družstvo působí od začátku roku 1994 v areálu Templářských sklepů, jehož součástí jsou další provozy – od příjmu a zpracování hroznů, přes uložení a zrání vína až po jeho konečnou finalizaci. Je opravdu spousta momentů za těch více jak dvacet let prožitých v pozici představitele této společnosti, na které se nedá zapomenout. A to již přes zmíněnou privatizaci, přes ne zrovna jednoduché začátky, kdy jsme museli sami řešit mnohdy nepředstavitelné problémy, které se najednou před námi objevily. Zvláště dobrý pocit mám z toho, že jsme dokázali doslova z ničeho: jedno sto členů vložilo po tisíci korunách a s tímto „kapitálem“ jsme pořídili a hlavně vybudovali firmu, která je považována za jednu z největších vinařských společností v České republice.

Také jste byl třikrát ohodnocen v soutěži MANAŽER ROKU. To není malý počet vítězství. Svědčí o vašem manažerském umění. Plyne z toho otázka: jak být dobrým manažerem? Existuje na to vůbec odpověď?

Ano, úspěchy našeho vinařského družstva nezůstaly utajeny, všimli si jich i jiní a výsledkem byla mimo jiné i trojí nominace mojí osoby do soutěže MANAŽER ROKU. Zde jsem pokaždé zvítězil v dané kategorii, což je v komoditě vinařství dosud osamocený úspěch.
Přiznám se, že neznám odpověď na vaši otázku. Mojí zásadou bylo a je dělat všechno pořádně, nebát se řešení složitých a náročných úkolů a toto neodkládat. Ale na co nejvíce spoléhám, to je zdravý selský rozum, díky tomuto myšlení jsem se nebál přijmout zásadní rozhodnutí při otázkách rozšiřování firmy, nákupu vinic a na toto navazující další problémy.
Také jsem se ale přesvědčil o neskutečné závisti a snaze poškodit a znemožnit jak firmu, tak i moji osobu… Asi je to daň za úspěch…

Dnes Templářské sklepy obhospodařují rozsáhlé vinice, a ještě k tomu vykupují hrozny od stovek pěstitelů. O čem to vypovídá?

Naše vinařské družstvo každoročně zpracuje asi 5,5 až 8 milionů kilogramů hroznů. Pro jednoduchou představu je to asi 1100 až 1600 velkých traktorových vleků, každý s nákladem 5000 kilogramů hroznů. Situace je o to náročnější, že také vykupujeme hrozny od menších pěstitelů, takže vystavujeme v průměru více než 2000 výkupních dokladů. Navíc je vše soustředěno do období tří měsíců. Toto představuje neskutečné pracovní nasazení a především zvládnutou organizaci práce navíc v podmínkách proměnlivého podzimního počasí.
Jsme jediným vinařským závodem v České republice, který v takovémto rozsahu pomáhá menším pěstitelům vinic efektivně zužitkovat jejich úrodu.
Doufám, že nastoupená cesta, kterou jsme ušli od obnovení vinařského družstva v roce 1994 do těchto dnů, nás povede nejen k vyřešení dalších zadání a úkolů stojících před námi, ale projeví se i v myšlení a chování mnohých lidí v našem okolí, pro které slovo „úspěch“ bude povzbuzením jich samých, a ne pouze záminkou k závisti…

ptala se Eva Brixi