Skromní a pokorní pokušitelé svého vlastního osudu

Image_2152Co napsat o těch, kteří prošli sítem přísných kritérií prestižní soutěže MANAŽER ROKU? Těžko se hledají slova, protože publicita této neobyčejné soutěže je velká a zájem médií roste. Osobnosti, které získaly titul Manažer či Manažerka roku anebo se stali vítězi jednotlivých kategorií, jsou vzory pro mnohé z nás. Jsou to ti, kteří pracují s nebývalým nasazením, chutí, radostí, touhou měnit svět a dělat dobré věci. Jsou to ti, kteří myslí v širokých souvislostech, jsou to vizionáři, zpravidla skromní a pokorní pokušitelé svého vlastního osudu. Vyhlašovateli soutěže (letos se odehraje již 23. ročník), která vyloží své trumfy na stůl letos 21. dubna v Praze, je Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je také organizátorem. Jejího výkonného ředitele Ing. Ivo Gajdoše jsem vybídla k rozhovoru:

Se spoustou oceněných se znáte osobně. Jak byste je charakterizoval?

To není jednoduché. Určitě by nestáli o to, aby se o nich mluvilo jen v superlativech. Jsou to především lidé nadmíru skromní, kteří často ani nedoceňují význam toho, co již dokázali. Jsou to lidé plní nápadů, houževnatosti, lidé vytrvalí, veselí, se smyslem pro humor. Mne osobně na nich přitahuje neuvěřitelné množství energie, kterou mají a s níž jdou den co den do boje, často až s větrnými mlýny. Obdivuji jejich nezměrný optimizmus nebo fakt, že se nebojí rizika, snaží se formulovat požadavky dneška a promítat je do praxe. Dokáží zvládnout tíži zodpovědnosti, která k jejich manažerskému řemeslu patří.

MR znacka RGBJmenovaná soutěž si za ty dvě desítky let svoji prestiž budovala postupně, dnes je z hlediska pravidel, podle nichž probíhá, nejpropracovanější disciplínou na konkurenčním poli. Co je především jejím cílem?

Vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a pomoci zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější šéfy firem, talenty managementu. Cílem je i diskuze o metodách jejich práce, anebo napomoci tomu, aby byli ještě více vnímání odbornou i širokou veřejností. Zkrátka, aby se o nich vědělo a aby si ostatní jejich nasazení a výsledků vážili. Tito lidé dokáží inspirovat, nadchnout, otvírat srdce. Hovoří se o práci s talenty, o úplně převratných metodách řízení firem, hledání cest spolupráce mezi odvětvími, která spolu zdánlivě nemají nic společného, mezi konkurenty, soukromými subjekty a státem. Kritériem je také vztah nominovaného člověka k světové udržitelnosti a společenské odpovědnosti, jejichž byla ČMA svým způsobem prvním propagátorem u nás. Společenským a etickým posláním soutěže je pak přispět k rozvoji elity českého managementu. Invence a strategické myšlení, etika a korektnost, um získat spolupracovníky pro jednotlivé projekty, to jsou další prvky, které je dobré vnímat. Chceme poukázat na to, že by si celá naše společnost, včetně vládních činitelů, měla fundovaných manažerů vážit a naslouchat jim. Jejich zkušenosti jsou jedinečné. Uvažují v kontextu i nadhledu, jsou to špičkoví odborníci.

Při setkávání těchto výjimečných lidí se debaty často dostanou na bariéry v podnikání z pohledu manažerů…

Není se čemu divit. I z ankety, kterou jsme uskutečnili mezi letošními finalisty soutěže, vyplynulo zcela jednoznačně, že hlavní bariérou podnikání je u nás nestabilní legislativa, její časté změny a stále nekvalitní právní prostředí, včetně nedostatečné vymahatelnosti práva. Tak to vidí třetina oslovených, a to je hodně. Odborníci uvedli, že zákon o dani z příjmů byl novelizován skoro 150krát, zákoník práce od roku 2006 zaznamenal 40 novel.

Jaký mají současní manažeři vztah k vzorům z businessu?

Vyjdu-li ještě jednou z naší ankety, mohu potvrdit, že zjištění to jsou velmi zajímavá. Dlouhodobě dominuje Tomáš Baťa. Ale letošní anketa zaznamenala nový trend, tedy odklon od historických vzorů k úspěšným a schopným současníkům. Jistě povzbuzující je zjištění, že dvě třetiny manažerů v ČR považují za vzor někoho ze svých současníků. Specifikou je tedy vysoký počet těchto vzorů, který obsáhnul více než 40 osobností. Nejvíce je zmiňován Petr Kellner a Andrej Babiš obdobně jako úspěšní účastníci soutěže MANAŽER ROKU, třeba Zbyněk Frolík, Lubomír Stoklásek, Jiří Hlavatý, Bořivoj Frýbert, Vladimír Kolář, Zuzana Ceralová Petrofová, Pavel Kafka, Vladimír Feix, Jan Rýdl, Jaroslava Valová nebo Pavel Kysilka. Zmiňováni jsou i manažeři, kteří byli či jsou ve vedení Svazu průmyslu a dopravy ČR jako je současný prezident Jaroslav Hanák nebo Jiří Cienciala. Menší část manažerů uvedla za své vzory kolegy z práce či svého otce.

rozhovor připravila Eva Brixi