Dobrý pocit z podpory ušlechtilých cílů a myšlenek

smartMercedes je značkou, která patří do světa nej nej. Je to zkrátka klasika, která zasahuje několik generací, ať již člověk sází na rozum, či emoce. Mercedes je symbiozou obého, synergií technologické dokonalosti a ojediněné nádhery. Alespoň o osobních vozech to lze tvrdit víc než na sto procent. Mercedes se však neváže jen k blahobytu či dokonalosti. S Ing. Janem Bubeníkem, Sales and Marketing Directorem Mercedes-Benz Praha, jsme připravili následující řádky na úplně jiné téma, než byste možná očekávali:

Podporujete yourchance o.p.s. a projekt Začni správně. Proč yourchance a proč zrovna tuto část aktivit?

Yourchance vzdělává a podporuje mladé lidi v tom, aby uvažovali do budoucna, aby přemýšleli o hodnotě peněz, a stávali se tak zodpovědnými vůči sobě i společnosti. Projekt Začni správně jde v tomto směru ještě dál a pomáhá v celkové integraci dětí z dětských domovů do společnosti. Vzdělávání mladistvých a integrace dětí z dětských domovů – to jsou zkrátka důležité oblasti, které si myslím, že je třeba podporovat.

final IMG_2842Proč by se měla podle vás veřejnost o toto téma zajímat?

Žijeme v této společnosti a měli bychom chtít dohromady podporovat a začleňovat mladé lidi, kteří neměli tolik štěstí, aby mohli vyrůstat v úplných rodinách, za normálních podmínek. Naší podporou se hlásíme k těmto hodnotám a cílům společnosti yourchance, která řeší otázky prevence předluženosti, bezdomovectví a trestné činnosti v České republice, stejně tak jako svými dalšími projekty přispívá k vyšší finanční gramotnosti.

V čem vidíte důležitost firemního dárcovství a dárcovství obecně?

Pokud firmy, nebo i jednotlivci, mají prostředky k darování, stačí svou investici pouze správně nasměrovat.

Co je pro vás ve vztah dárce – obdarovaný nejdůležitější?

Za mě je na prvním místě vždy dobrý pocit z podpory ušlechtilých cílů a myšlenek. Je skvělé vidět, že díky našemu smartu může yourchance bezproblémově cestovat a pořádat workshopy, které jsou tolik žádané, po celé České republice.

Člověku, který se chce stát dárcem, ať už individuálním, nebo firemním, byste možná něco poradil…

Určitě je třeba dobře zvážit svou investici. Mělo by se shodovat vlastní přesvědčení o správnosti daného projektu s všeobecnou prospěšností.

Začleňování mladých dospělých z dětských domovů do běžného života není jednoduché a někdy dá dost práce. Co podstatného na tom spatřujete?

Právě tu podporu, kterou projekt Začni správně poskytuje. Pro děti z dětských domovů je začlenění do běžné společnosti mnohem komplikovanější než pro děti, které pocházejí z běžných poměrů. Je to velmi citlivé téma, ale je skvělé, že tato iniciativa u nás funguje a jsem rád, že můžeme yourchance pomáhat.

(red)