Dopravních nehod pod vlivem alkoholu ubývá

DSC_3479Počet dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu klesl od roku 2010 do konce roku 2015 o deset procent. Za pozitivním vývojem stojí zejména úbytek dopravních nehod motorových vozidel způsobených pod vlivem alkoholu, tedy nehod, kdy je na vině řidič s alkoholem v krvi. Počet těchto nehod ve sledovaném období klesl o 15 procent*. Přesto je potřeba rizikové chování nadále monitorovat a pracovat na jeho minimalizaci. A právě to má za cíl osvětová kampaň Alkohol zodpovědně, v rámci které probíhá ve spolupráci s Policií ČR a BESIPem řada dopravně-bezpečnostních akcí.

Jak ukazuje studie EY*, významně se v posledních letech snížil počet zranění a smrtelných dopravních nehod způsobených konzumací alkoholu. Od roku 2010 do konce roku 2015 klesl o 40 procent. V roce 2012 byl tento pokles vůbec nejvyšší. Počet zranění a smrtelných dopravních nehod byl o polovinu nižší než v roce 2010. „Téma alkoholu za volantem, i přes klesající počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu, zůstává i nadále aktuální. Statistiky hovoří o tom, že ročně je kvůli nim na českých silnicích zraněno nebo usmrceno kolem dvaceti lidí na sto tisíc obyvatel,“ potvrzuje statistiky plk. Tomáš Lerch, ředitel služby dopravní police ČR a jeden z odborných garantů kampaně Alkohol zodpovědně.

Podle studie EY se v pětiletém sledovaném období snížil i počet přistižených řidičů s alkoholem v krvi z 13 628 na 9 003 případů. Jedná se o 33procentní snížení. Významně lepší hodnoty vykazuje i objem hmotných škod způsobených dopravními nehodami pod vlivem alkoholu. Od roku 2010 ke konci roku 2015 došlo k 20procentnímu poklesu.

Osvětové a preventivní programy

Téma řízení dopravních prostředků pod vlivem alkoholu je v ČR pravidelně probíráno ve společnosti i v médiích a standardem jsou i osvětové programy s cílem zvýšit bezpečnost v dopravě. Jednou z nich je i kampaň Alkohol zodpovědně, která upozorňuje řidiče na neslučitelnost alkoholu a řízení motorového vozidla. Samotné riziko, že řidič pod vlivem alkoholu způsobí dopravní nehodu, je mezi 0,3 až 0,9 promile alkoholu v krvi již pětkrát větší než u řidiče střízlivého. V rozmezí 1 až 1,4 promile v krvi riskuje řidič 128x víc, než když řídí střízlivý. „Pozitivní trend poklesu dopravních nehod pod vlivem alkoholu přičítáme zejména účinným preventivním projektům a akcím, ale také cílenému dohledu ze strany Policie České republiky,“ doplňuje Tomáš Lerch.

Řidiči se aktuálně mohou setkat i s projektem Řídím, piju nealko pivo, který realizuje Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Policií ČR a samostatným oddělením ministerstva dopravy BESIP. Jeho součástí je i rozdávání jednorázových alkotesterů a nealkoholického piva zodpovědným účastníkům silničního provozu. Na stránkách kampaně – www.rpnp.cz – mají řidiči k dispozici i takzvanou „alkulačku“, s jejíž pomocí si mohou vypočítat, za jak dlouho po požití alkoholu mohou usednout za volant. Například muž o hmotnosti 90 kilogramů po vypití šesti dvanáctistupňových piv musí řízení odložit minimálně o 15 hodin. Stránky poukazují i na rizika spojená s „kocovinou“ při řízení motorového vozidla.

* Zdroj: Studie EY: Vývojové trendy spotřeby alkoholu v ČR, duben 2016

O projektu Alkohol zodpovědně

Preventivní osvětová kampaň Alkohol zodpovědně je jedním z projektů Potravinářské komory České republiky, který spolu se svými partnery spustila v říjnu 2015. Dlouhodobým cílem projektu je prosadit zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholických nápojů, a to zejména v rámci cílových skupin, kterým při nadměrném požívání alkoholu hrozí největší rizika. Mezi tyto cílové skupiny patří zejména mladiství, těhotné ženy nebo řidiči. Více o kampani na www.alkoholzodpovedne.cz.

Kampaň Alkohol zodpovědně je vedena stejnojmennou odbornou skupinou působící v rámci České technologické platformy pro potraviny při Potravinářské komoře ČR. Aktivními členy jsou: Bohemia Sekt, Český svaz pivovarů a sladoven, Jan Becher – Karlovarská Becherovka, Plzeňský Prazdroj, Svaz vinařů ČR, Unie výrobců a dovozců lihovin, Vinařský fond.