Jak pomoci těm, kteří to potřebují, a jak být také důstojně vidět

DSC_6541 - CopyPomoci tam, kde je potřeba. Dát tomu pravidla hry a štábní kulturu. Ukázat ostatním, jak a prostřednictvím koho přispěchat ve správném okamžiku na správné místo a světu nabídnout dobrý skutek. Možná tak by se dal zjednodušeně nazvat přístup k praxi, jež je náplní práce pražské společnosti A-B HELP, s.r.o. Na otázky, jak to všechno funguje, odpovídali ředitel společnosti A-B HELP Manny Ngoka společně s tiskovým mluvčím UniCredit Bank a UniCredit Leasing Petrem Plockem:

Otázky pro Manny Ngoka:

Pomáháte dětem a zároveň dokážete firmy nasměrovat tak, aby v rámci svých charitativních projektů vynakládaly finanční prostředky účelně, usnadňujete jim hledání příležitostí. To vše v rámci společenské odpovědnosti, která je vlastně základem vaší práce. Co si však má třeba šéf marketingu, váš budoucí klient, pod tím představit?

Velice nás těší, že po deseti letech v českém businessovém prostředí poselství A-B HELP konečně začalo rezonovat i mezi velkými nadnárodními společnostmi, které chápou význam společenské odpovědnosti. Takové firmy se zároveň vždy snaží hledat dobré platformy, které by jim dokázaly pomoci zrealizovat projety v této tolik důležité oblasti. Jejich úkolem je pomoci veřejnosti ukázat, že společnosti aktivně plní své závazky a jednají pro blaho všech tam, kde působí, což je někdy jen určitá lokalita, region, jindy celý svět. Za ta léta, co se takovou činností zabýváme, se nám daří plnit slib, že sponzory, kteří se našich projektů účastní, vždy zviditelníme, a tím o nich budeme dávat vědět ostatním. Veřejnost se naučí vnímat, jaké společnosti to jsou a v jakém ohledu pomohly. Má to také pozitivní vliv na to, jak si získávají sympatie a vcházejí do obecného povědomí svých potenciálních zákazníků. To je krásná odměna, která z takové součinnosti na projektech společenské odpovědnosti může vzejít.

Navázali jste zajímavou spolupráci s Uni­Credit Bank a UniCredit Leasing. Co bylo v projektu, který jste společně připravili, pro vás největší výzvou?

Tato spolupráce s UniCredit Bank a UniCredit Leasing rozhodně otevřela nové možnosti a způsob sponzorství. Naznačila tak cestu, kterou lze pomáhat a zajistit dopravní prostředek k přepravě zařízením, která ho nutně potřebují, ale nemají na to prostředky a jiným než sponzorským způsobem ho nezískají. Právě takovým příkladem jsou Klokánky, jimž dlouhodobě pomáháme. Stále však máme v rukou dlouhý seznam organizací, které by takové minibusy potřebovaly. Ale někdy trvá déle, než se jednotlivé společnosti sponzorsky zapojí, aby mohly finančně zabezpečit celé vozidlo. Tím, že UniCredit financoval celý autobus samostatně, a pokryl tak stoprocentně veškeré náklady na něj, se mohl rychleji dostat tam, kde ho využijí.

Sponzorství autobusu pro jednoho z pražských Klokánků určitě nebylo poslední. Co v tomto roce ještě chystáte?

Naším cílem je každý rok zajistit pět minibusů různým zařízením – ať už jde o Klokánky, dětské domovy, domy seniorské, nebo organizace pečující o hendikepované. A již teď máme skvěle nakročeno k tomu, abychom tento závazek splnili. V tomto roce také do života uvedeme projekty, v nichž se snažíme zajistit dopravní prostředky k přepravě členů menších skupin, takových, kde svůj čas, potenciál a energii investují děti a mladí lidé. Jde o sportovní týmy, taneční školky a další zájmové skupiny, jimž tak dokážeme napomoci v jejich prospěšné činnosti alespoň po nějakou dobu.

Tento druh služeb zkrátka umožňuje, aby se zájemci sponzorsky zapojili, a my pak zajistíme, aby jejich iniciativa a investice byla vidět. Díky logu umístěnému na minibusu si opět najdou naši sponzoři širší publikum. Tuto aktivitu plánujeme naplno spustit ještě před koncem roku. Vše se včas dozvíte, jakmile bude projekt připravený.

Je pro firmy atraktivní možnost, kdy mohou celé vozidlo financovat samy? Budete se snažit tuto strategii dále rozvíjet?

Rozhodně to atraktivní je, neboť by daná firma měla výhradní právo mít logo umístěné na minibusu a to by bylo vlastně dominantním vizuálním prvkem na vozidle, kterého si ihned každý všimne. Ale stejně hodnotné je držet se i tradiční cesty, kdy je sponzorů na jedno vozidlo více, protože tím společnosti ukazují, že se ve jménu určité ideje dokáží sjednotit a jít za společným cílem. Navíc je pro naše sponzory lehčí, pokud se náklady takto rozloží. Na druhou stranu výhradní sponzorství minibusu jedinou firmou dokáže značně zkrátit dobu, než se dopravní prostředek dostane do rukou dané organizaci a než je může zařízení začít využívat.

Rád bych zopakoval, že jsme opravdu vděční UniCreditBank a UniCreditLeasing, že v našich projektech společenské odpovědnosti odstartovala novou éru a vytvořila nový standard. A velice si přejeme, aby více obdobně velkých společností následovalo tohoto příkladu a přidalo se k nám.

Petr_Plocek_full_resize

Otázky pro Petra Plocka

Společenská odpovědnost je pro vás důležité téma. Co pro vás bylo rozhodující, abyste navázali s A-B Help spolupráci?

Pro nás je vždy podstatné, že vidíme konkrétní podpořený projekt, a spolupráce s A-B Help má za sebou viditelné výsledky. Navíc naším mottem je, že chceme pomáhat tam, kde si toho váží. Tam, kde cítíme, že naše pomoc přinese přidanou hodnotu. Stejně, jako našim klientům přináší přidanou hodnotu naše bankovní a leasingové produkty a služby. A přesně tak vnímáme i spolupráci s A-B Help a Klokánkem.

Jak jste se o této společnosti vlastně dověděli?

Firma A-B Help nás oslovila. A přispěl i fakt, že Klokánek zažívá nový restart a my pevně věříme, že vše zvládne a bude dál pomáhat dětem, které pomoc potřebují. My jsme pomohli finančně, jak jsme nejlépe uměli, a předali dětem z pražských Klokánků Ford Transit v hodnotě 1,3 milionu korun.

A jak byste popsali přínos a pocity, které se váží k předávání mikrobusu dětem? Určitě to nejsou jen emoce dané chvíle…

Nevím, jak vy, ale když jsem sám byl malý kluk, cesty autem jsem miloval. Na každou novou jízdu jsem se vždy neuvěřitelně těšil. Auto pro mě totiž bylo bránou do jiného světa, za novými zážitky. Cesta v něm vždy znamenala, že můj den bude něčím zajímavý. Tyto pocity měly všechny děti od těch nejmenších až po teenagery, když si mohly naskočit do nového mikrobusu, zařídit si mikrobus či třeba jen zatroubit. Neopakovatelný zážitek a ty rozjařené dětské oči jsou vždy skvělou vzpomínkou na slavnostní předání. Navíc je to dar, který má dlouhodobou a praktickou hodnotu.

Myslíte si, že nastupující generace Y má ke společenské odpovědnosti vřelejší vztah než jejich předchůdci a že třeba i školáci již tuší, co tento postoj obsahuje? Změnil tento projekt realizovaný s A-B HELP nějakým způsobem vaše nazírání na toto celospolečenské téma?

Nedomnívám se, že by byl rozdíl v generacích z hlediska přístupu ke společenské odpovědnosti. Mění se potřeby organizací a samozřejmě je třeba, aby se neustále zvyšovala osvěta v rámci pomoci potřebným. Tam si myslím, že velmi zaostáváme za západním světem. Samozřejmě se s digitální revolucí změnila forma přispívání, mnoho sbírek je uskutečňováno na speciálních serverech, oslovíte větší cílovou skupinu, ale vždy daný projekt musí mít konkrétního obdarovaného s určitou historií, a především reputací.

připravila Kateřina Šimková