Vytváříme budoucnost rehabilitace

DSC_0070Moderní způsob života přináší člověku nejen výhody, ale i nežádoucí důsledky. Nikdy tak často jako dnes se nehovořilo o civilizačních nemocích a cestách, jak jim čelit. Stále větší důležitost proto nabývá nejen prevence a léčení, ale i rehabilitace, v níž si Česká republika vede velmi dobře. K těm úplně nejlepším se řadí Rehabilitační ústav v Kladrubech. O rozhovor jsme požádali ředitele RÚ Ing. Josefa Hendrycha, MBA, který byl letos oceněn titulem Manažer odvětví v prestižní soutěži MANAŽER ROKU 2015 a bodoval také v Top 10.

Patříte ve svém oboru ke světové špičce. Čeho si vy osobně nejvíc ceníte?

Naším přáním je, aby Rehabilitační ústav Kladruby byl vnímán jako výkladní skříň české rehabilitace. Příští rok budeme slavit 70. výročí založení našeho zařízení. Tradice zavazuje. Proto cítíme povinnost nabízet řešení tam, kde to naše společnost, naši pacienti potřebují. Jsme v závěrečné fázi pilotního projektu pro rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku. A jdeme dál. Hledáme a budeme dál nabízet pro pacienty, kteří projdou naším zařízením, distanční rehabilitaci. Bude tak zajímavá, že osloví i zdravotní pojišťovny. Vytváříme budoucnost.

Kdo je vaším typickým pacientem? A v jakém stavu by měl opouštět váš ústav?

Naším cílem je poskytovat rehabilitační a sociální služby tak, aby naši pacienti dosáhli co největší nezávislosti a soběstačnosti a osvojili si zdravý životní styl. Především potřebujeme spolupracujícího pacienta. Protože naším cílem je pomáhat a pacient musí bojovat. Takže prvním úkolem je motivovat pacienta a dát mu naději.

Změnila se hodně rehabilitace za dobu, kterou se jí zabýváte?

Rehabilitace se za těch 15 let změnila moc. Základy zůstaly stejné, ale nové pomohly ve vědě a medicíně, posunují se každý rok hodně dopředu. Robotika byla ještě před pěti lety popelkou. Dnes je zcela běžná a vývoj bude zaměřen k většímu uživatelskému pohodlí pacienta. Půjde směrem, který nebude příliš zatěžovat zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven, a přitom přinese dobré léčebně rehabilitační výsledky a dobrý komfort pro pacienta. Termíny jako telemedicína, bionáhrady a distanční rehabilitace budou zcela běžné.

Pracujete se systémem nevyčerpatelné energie. Můžete přiblížit jeho výhody?

Většina čtenářů se potkává s termínem obnovitelné zdroje. Já patřím k těm, kteří preferují nevyčerpatelnou energii. Jen pro zajímavost si porovnejte uhlíkovou stopu těchto energií. Jasně vyhrává nevyčerpatelná energie. U nás v Rehabilitačním ústavu využíváme vodu, kterou spotřebováváme jako užitkovou k chlazení pokojů, a tím ji předehříváme k dalšímu využití. Na rozdíl od běžné klimatizace je náš způsob chlazení ekonomičtější, ale má i pozitivní vliv na naše pacienty.

Co považujete za nejdůležitější manažerské vlastnosti? Inspirovala vás k něčemu soutěž MANAŽER ROKU? Povzbudila a přivedla k zamyšlení nad smyslem vaší práce?

Nejpodstatnější je široký rozhled, umění být vizionářem, chtít se stále učit, nést určitou míru rizik, umět použít i selský rozum. V případě manažera ve zdravotnictví to znamená ještě se vcítit do role pacienta, a hlavně mít svou práci rád.

za odpovědi poděkoval Pavel Kačer