Zaměřeno na online bezpečnost

DCF 1.0Ve druhém kole sedmého ročníku Nadačního programu vzdělání ČSOB podpoří projekty zabývající se bezpečností v online prostředí. Mezi neziskové organizace banka rozdělí až jeden milion korun a kromě finanční podpory jim nabídne také možnost konzultovat projekty se zaměstnanci IT oddělení. Vítězné projekty pak budou vyhlášeny v září.

ČSOB se dlouhodobě věnuje boji proti nástrahám internetu, od loňského roku i prostřednictvím grantů. Ve druhé výzvě Nadačního programu vzdělání cílí především na děti a mladé lidi, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou uživatelů Internetu. Hlavními letošními tématy grantového programu jsou kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, sexting, ochrana soukromí a rizika sociálních sítí a chatů, GSM lokace, phishing a gaming.

„Bezpečnost na internetu je tématem, kterým se intenzivně zabýváme. V lednu uvedla ČSOB Pojišťovna na trh jako první v České republice pojištění internetových rizik. Klienty chrání při nákupu zboží online, pomáhá při zneužití platební karty či identity a řeší také poškození pověsti na internetu. Velmi důležité je přitom chování samotných uživatelů,“ říká Petr Vosála, manažer zodpovědný za podporu digitálních kanálů ČSOB. „Těší mě proto, že se na bezpečnost v online prostředí soustředíme i prostřednictvím grantů pro neziskové organizace, které znají prostředí, v němž se mladí lidé a děti pohybují. Jsou tak pro nás cennými partnery a pro mládež jako cílovou skupinu grantového programu zase respektovaným zdrojem informací,“ dodává Petr Vosála.

Výběr projektů bude dvoukolový. Do 28. června musí neziskové organizace předložit projektový záměr, a pokud postoupí do druhého kola, vyplní žádost o grant. V září budou vyhlášeny projekty, mezi které ČSOB rozdělí až jeden milion korun. Nově budou mít neziskové organizace možnost konzultovat zaměření a náplň svého projektu se zaměstnanci IT oddělení ČSOB. Podpořené organizace získají také konzultace během samotné realizace projektu a připravuje se pro ně také workshop.

ČSOB Nadační program vzdělání je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, resp. zapsaná podle Nového občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) jako spolek, ústav nebo sociální družstvo. Projekty podpořené v loňském roce se zaměřily na vzdělávání dětí a mladých lidí, lidí se zdravotním postižením, venkovských rodin či seniorů.

(tz)