Typický bankrotář dluží skoro milion

V České republice mají zkušenost s osobním bankrotem občané všech věkových kategorií. Nejproblematičtější skupinu představují osoby ve věku 35–44 let. Napříč všemi generacemi je více dlužníků mezi muži. V průměru má občan v insolvenci devět věřitelů a závazky ve výši 908 171 Kč. Vyplývá to z výzkumu projektu Zdluhu.cz, který nově poskytuje dluhové poradenství a zajišťuje zpracování žádostí o osobní bankrot.

Výzkum ukázal, že nejpočetnější skupinu občanů v oddlužení představují lidé středního věku. „O osobní bankrot ale v nemalé míře žádají i mladí lidé do 25 let nebo naopak lidé v důchodovém věku,“ líčí aktuální situaci Oldřich Řeháček, jeden ze zakladatelů projektu Zdluhu.cz. Přestože obecně platí, že častějšími dlužníky jsou muži, právě u seniorů je tomu naopak.

Výsledky výzkumu*
Věk Celkem Muž Žena
1824 54 (2 %) 33 21
2534 556 (23 %) 298 258
3544 703 (30 %) 392 311
4554 540 (23 %) 291 249
5564 346 (15 %) 174 172
65+ 159 (7 %) 74 85

*Výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 2 358 dlužníků.

V loňském roce bylo podáno celkem 20 119 žádostí o oddlužení a schváleno bylo 16 655 z nich. „Poslední dobou zaznamenáváme významný nárůst tzv. vícečetných exekucí, což v praxi znamená, že je zde čím dál tím více osob, které se dostávají do tíživé dluhové pasti. Efektivní řešení situace nabízí právě osobní bankrot, a lze tak očekávat, že zájem o oddlužení bude i nadále velký,“ míní Řeháček a dodává, že právě tato skutečnost byla impulsem ke vzniku projektu Zdluhu.cz, který předluženým osobám pomůže začít nový život bez dluhové zátěže.

Zdluhu.cz nabídne předluženým osobám pomocnou ruku nejen při zpracování žádosti o osobní bankrot, ale zároveň i s tím spojené poradenství. „Velká část dlužníků stále nemá o procesu oddlužení a jeho podmínkách dostatečné informace. Zároveň většina z nich není schopna nebo nemá odvahu si žádost sama zpracovat,“ líčí Řeháček zkušenosti, které má ze své mnohaleté praxe v oblasti insolvenčního řízení. Za předpokladu řádného dodání všech informací a podkladů ze strany dlužníka projekt Zdluhu.cz garantuje klientům úspěšné schválení jejich žádosti o oddlužení. V případě neúspěchu zaviněného pochybením Zdluhu.cz bude klientovi vrácen poplatek za zpracování žádosti.

O Zdluhu.cz:

Zdluhu.cz je nový projekt společnosti INSOLEM services s.r.o., který se zabývá dluhovým poradenstvím a zpracováním žádostí o osobní bankrot. Projekt je založený na seriózním přístupu k žadatelům a profesionálním sepisování insolvenčních návrhů, které otevírají bránu do života bez dluhů. Zdluhu.cz zastřešuje CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, která na trhu působí již 24 let a za svůj společenský přínos již celkem třikrát získala cenu Pro bono. Zároveň spolupracuje se společností Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., která se ve své každodenní práci snaží přispívat k celkové kultivaci segmentu insolvencí, a které za její činnost byla v letech 2015 a 2016 udělena mezinárodní právní cena Global Law Experts pro nejlepší kancelář insolvenčního správce v České republice.

Více informací na www.zdluhu.cz.