Pohrdání jako nástroj

Psycholog John Gottman z Washingtonské univerzity si nahrával na video rozhovory manželů v manželské poradně a pak každou sekundu rozebíral na videu emoce. Na základě hodinového rozhovoru dnes s 95% úspěšností určí, zda tito lidé budou manželé ještě za patnáct let. Dokonce i tři minuty stačí k velké přesnosti.

Jaké informace stačí?

1. Má-li manželství vydržet, musí být poměr kladných a záporných emocí 5:1.
2. Stačí se soustředit na pouhé čtyři emoce z 200 nejznámějších. Jsou to tyto: být v obraně, zapírání, kritika a pohrdání. A pohrdání rozhoduje. Nejhorší je pohled svrchu.

Když jsem se dozvěděl o síle pohrdání, začal jsem zjišťovat, jak pohrdání ovlivňuje náš život. A byl jsem v šoku, jak moc.
Všichni lidé, kteří mi vadí nebo mi vadili dříve, jsou ti, kterými z nějakých důvodů opovrhuji. Nebo naopak jsem vycítil, že oni kvůli něčemu opovrhují mnou. Když jsem končil své vztahy, rozešli jsme se právě kvůli pohrdání. Tehdy jsem to neviděl tak jasně jako dnes, ale bylo v tom pohrdání. I v pracovním životě to bylo a je stejné.
Zjistil jsem další věc.

Pohrdání můžete využít pro své rozhodování

Chcete-li ukončit nějaký vztah nebo někoho propustit z práce, často se k tomu nemůžete „rozhoupat“. Možná máte různé výčitky.
Pomůže vám, když začnete vědomě hledat důvody, proč máte tím člověkem pohrdat. Sepište si to na papír. Zjistíte, že pak mu výpověď dokážete dát mnohem dříve.

Ing. Ivo Toman